Головна » Послуги » Науковi дослiдження на замовлення

Науковi дослiдження на замовлення

Інститут виконує на замовлення такі дослідження:

- Комплексні обстеження професійних контингентів, які працюють у шкідливих умовах, з оцінкою загального стану здоров’я, стану імунної, кровотворної, ендокринної, травної систем, жіночої статевої сфери. Функційна діагностика з ЕКГ, ендоскопія, УЗД, рентгеноскопія. Онкоскринінг на рак груді і гінекологічні раки – маммолог і гінеколог.

- Спеціальні обстеження професіоналів радіаційної сфери: поглиблена оцінка імунологічних, гематологічних, ендокринних розладів; цитогенетичний аналіз – хромосомна дозиметрія – встановлення факту переопромінення.

- Клінічні випробування медичної апаратури, призначеної для променевої діагностики і променевої терапії, у т.ч. обладнання і комп’ютерного забезпечення для ядерної медицини, дозиметричного обладнання.

- Клінічні випробування препаратів для протипухлинної терапії і препаратів супроводу.

- Клінічні випробування обладнання для торакальної та абдомінальної хірургії та апаратури підтримки.

- Дозиметричні розрахунки і радіаційно-гігієнічні оцінки.

- Дослідження на замовлення «під ключ»: розробка дизайну дослідження, інформаційний пошук, етичний супровід, метрологічний контроль, виконання вимірювань і спостережень, статистична обробка даних, підготовка результатів до публікації.

- Експериментальні дослідження включають: випробування радіопротекторів і радіомодифікаторів, оцінка ефектів фізичних впливів, заснованих на дії йонізуючих і неіонізуючих випромінювань (мікрохвилі, температурні режими і таке інше), в тому числі в комбінації з радіаційним опроміненням, тестування будь-яких агентів хімічної і фізичної природи на генотоксичність і цитотоксичність.

Методичні прийоми і досяжні методики:

- оцінка цитотоксичності за дією на лімфоцити людини в культурі (швидкість проліферації, затримка клітинного циклу; мітотичний індекс, інтерфазна загибель);

- апоптоз в лейкоцитах людини; аналіз можливих ефекторних шляхів апоптозу (каспази, мітохондрії, церамід); диференційна апоптотична відповідь у різних субпопуляціях лімфоцитів;

- цитокіновий профіль у людини in vivo та ex vivo;

- виживаність і колонієутворююча активність клітин кісткового мозку щурів в короткостроковій культурі ex vivo;

- функційний стан мезенхімальних стромальних клітин щурів;

- кінетика росту та апоптоз в пухлині Герена, перещепленій на щурів;

- виявлення генотоксичности за цитогенетичними ефектами в лімфоцитах людини: аберації хромосом, сестринські хроматидні обміни, мікроядра, транслокації методом FISH;  «ефект свідка» та індукована нестабільність геному;

- модифікуючий вплив на in vivo моделях променевого ураження щурів: гостра променева хвороба, локальні променеві ураження шкіри і слизуватої рота із повним комплексом аналізів: виживаність, гістологія тканин (в т.ч. із електронною мікроскопією), гематологічні та імунологічні ефекти, загальна біохімія та біохімія сполучної тканини; зсуви циркадних ритмів активності кісткового мозку, клінічна відповідь перещепленої пухлини Герена.

Всі підрозділи (лабораторії, кабінети) інституту, що задіяні в цих дослідженнях, мають чинні сертифікати державної атестації на право проведення вимірювань у відповідній галузі акредитації.

При проведенні досліджень гарантується:

- метрологічний контроль;

- нагляд локального Комитету з біоетики;

- за необхідності – інформаційно-аналітичний пошук і патентно-інформаційний супровід;

- оцінка Експертної комісії про можливість публікації результатів у відкритому друці.

 

З питаннями звертайтесь:

Наукова частина ДУ «ІМР НАМН»

Заступник директора з наукової роботи

Вінніков Володимир Анатолійович

Тел. (057) 725-50-13

E-mail: imr.nauka@mail.ru