Головна » Послуги » Курси пiдвищення квалiфiкації

Курси пiдвищення квалiфiкації

Оголошення

відділу наукової організації радіологічної допомоги населенню

Державної установи  «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»

 

Відділом акредитації та ліцензійної експертизи освітньої діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України дана згода на проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації на курсах стажування

з напрямку підготовки 1101 Медицина

за спеціальністю  8.110101 Лікувальна справа,

лікарських фахів:

84 Променева терапія

91 Радіологія

92 Радіонуклідна діагностика

94 Рентгенологія

116 Ультразвукова діагностика

для медичного і технічного персоналу (лікарів, медичних фізиків, техніків-дозиметристів, середнього медичного персоналу) із радіологічних установ України (радіологічні відділення ООД, МОД, ОКЛ тощо).

 

Тематика та кадрове забезпечення курсів стажування

з/п

Назва циклу

Відповідальний виконавець

Тривалість курсу, години

Усього варстість,
грн

1

Променева діагностика в радіаційній онкології. Клінічна радіоізотопна діагностика

кмн, доц. Слабодчиков М.Є.,
кмн Паскевич О.І.

60

11 381,00

2

Імуноферментні методи визначення гормонів

дбн Мітряєва Н.А.

36

5 770,00

3

Актуальні питання радіонуклідної терапії онкологічних захворювань

канд. мед. наук Грушка Г.В.

36

10 926,00

4

Променева терапія в онкогінекології (сучасні підходи)

дмн, проф.
Сухіна О.М.

60

7 249,00

5

Біодозиметрія на основі хромосомного аналізу

дбн Вінніков В.А.

60

9 079,00

дбн Мазник Н.О.

6

Променева терапія непухлинних захворювань

дмн Свинаренко А.В.

60

10 926,00

дмн Старенький В.П.

7

Організація роботи відділення променевої терапії

дмн Старенький В.П.

60

10 926,00

8

Сучасна мамографія

кмн, доц. Слабодчиков М.Є.

60

11 381,00

9

Ультразвукова діагностика в онкології

кмн Балака С.М.

60

12 772,00

Євдокименко В.І.

10

Організація роботи з відкритими радіонуклідами у відділенні ядерної медицини

кмн Ткаченко Г.І.

60

11 381,00

11

Дозиметрія іонізувальних випромінень. Питання радіологічної безпеки при використанні ДІВ у медицині

кбн Стадник Л.Л.

60

5 147,00

12

Діагностика та лікування променевих ушкоджень

кмн Кулініч Г.В.

60

12 772,00

13

Сучасні стандарти медикаментозного лікування онкологічних захворювань (вибрані питання)

кмн Насонова А.М.

60

10 643,00

14

Диспансерне медобстеження працюючих із джерелами іонізуючого випромінення

дмн Гайсенюк Л.О.

36

5 308,00

15

Рентгенологія

кмн Дем'яненко В.В.

36

4 553,00

16

Передпроменева підготовка і клінічна типометрія основних злоякісних пухлин

дмн Старенький В.П.

36

9 014,00

Васильєв Л.Л.

Трофімов А.В.

17

Використання РФП з лікувальною та діагностичною цілями

кмн Ткаченко Г.І.

36

6 829,00

18

Вибрані питання цитологічної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів

лікар-лаб. Овчаренко О.В.

60

11 069,00

19

Хірургія щелепи та обличчя з подальшої пластикою дефектів

проф. Красносельський М.В.

60

18 130,00

20

Дитяча онкохірургія окремих локалізації

проф. Красносельський М.В.

60

18 130,00

21

Лікування первинних і вторинних пухлин з використанням радіочастотної абляції

кмн Балака С.М.

60

12 772,00

22

Діагностика злоякісних новоутворів з використанням методів інтервенційної радіології

кмн Балака С.М.

60

12 772,00

Панов О.В.

23

Інтервенційна радіологія у паліативній онкології

кмн Балака С.М.

60

12 772,00

Панов О.В.

24

Хірургічне лікування променевих ушкоджень різних локалізацій

проф. Красносельський М.В.

60

18 130,00

25

Інтервенційна радіологія органів грудної клітки і черевної порожнини

кмн Балака С.М.,
Панов О.В.

60

12 772,00

26

Відновна хірургія при органних і позаорганних пухлинах таза

проф. Красносельський М.В.

60

18 130,00

27

Відновна хірургія при пухлинах м'яких тканин і опорно-рухового апарату

проф. Красносельський М.В.

60

18 130,00

28

Рекоструктивно-відновна хірургія при місцевопоширених утворах шиї, середостіння, трахеї та травного тракту, включно всі відділи тонкого й товстого кишечника

проф. Красносельський М.В.

60

18 130,00

29

Реконструктивно-відновна хірургія при заочеревинних пухлинах сечовивідної системи; пластика сечового міхура

проф. Красносельський М.В.

60

18 130,00

 

Це оголошення розміщено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 1019 від 08.08.2007 р.

«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» щодо публічності цього процесу та необхідності інформування громадськості.

 

За додатковою інформацією звертатися за тел.: (057) 725-50-74

Відділ наукової організації радіологічної допомоги населенню

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»