Головна » Новини та події » Конференції » Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні» (21–22 вересня 2017 р., м. Харків)

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні» (21–22 вересня 2017 р., м. Харків)

Матеріали науково-практичної конференції

Шановні колеги!

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні», яка відбудеться у Харкові 21–22 вересня 2017 р. на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Співорганізатори конференції — НАМН України, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

У заході братимуть участь провідні науковці та фахівці з України.

Установа-організатор проведення заходу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Місце проведення: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82, конференц-зал ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Реєстрація учасників конференції: 21 вересня з 900 до 1000 у приміщенні інституту.

Початок роботи заходу: 21–22 вересня о 1000.

Мета конференції: Висвітлення сучасного стану, стратегії профілактичних заходів, експертизи професійних радіогенних раків, моніторингу професійного опромінення.

До участі запрошуються:  лікарі-профпатологи, фахівці з організації охорони здоров’я, лікарі з радіаційної гігієні, науковці, роботодавці підприємств, пов’язаних з дією іонізуючого випромінення, студенти.

Програмні питання конференції:

1. Історія виникнення проблеми.

2. Епідеміологія радіогенних раків в Україні.

3. Експертиза професійних захворювань, пов’язаних з дією іонізуючих випромінювань.

4. Законодавча правова база встановлення професійного характеру захворювання.

5. Моніторинг професійного опромінення. Основні вимоги до контролю і чинні законодавчо-нормативні документи.

6. Профілактика професійних захворювань, пов’язаних з дією іонізуючих випромінювань.

7. Диспансеризація працюючих у сфері дії іонізуючих випромінювань.

Робочі мови заходу: українська, англійська, російська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Форми участі у заході:

  • виступ із доповіддю;
  • стендова доповідь;
  • виступ із доповіддю та публікація;
  • участь у засіданнях без доповіді. 

Під час проведення заходу відбудуться:

  • виставки, презентації.

Учасники заходу отримають: сертифікат та інформаційні матеріали конференції.

Матеріали заходу будуть опубліковані у додатку до «Українського радіологічного журналу». 

Адреса оргкомітету конференції:

Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел.: (057) 725-50-74, e.mail imr_omo@mail.ru, imr_omo@ukr.net.

Відповідальна особа – завідувачка відділення променевої патології та реабілітації — канд. мед. наук Кулініч Галина Василівна, моб.тел. (067) 799-08-36. 

До 1 серпня 2017 р. приймаються матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт — Times New Roman, розмір — 14), для публікацій у додатку до «Українського радіологічного журналу». До статті слід додати супровідний лист, анотацію українською і російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень). Англійською мовою додати: назву, заклад, повне ПІБ, анотацію та ключові слова. Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу. Видавничі витрати становитимуть 200 грн.

Статті за тематикою конференції приймаються до друку в «Український радіологічний журнал», занесений до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. Вимоги до оформлення статей викладені на сайтах Інституту та «Українського радіологічного журналу» — http://medradiologia.kharkov.ua; http://urg.kharkov.ua. Статті будуть надруковані у 3-му чи 4-му випусках УРЖ. 

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті не повертаються.

Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна, редакція «Українського радіологічного журналу», e.mail imr_omo@ukr.net; imr_omo@mail.ru.

Гроші за публікацію просимо надсилати на р/р 2600201681207, Укрексімбанк, Харків, МФО 351618, ОКПО 22684252 для Харківського регіонального благодійного протиракового фонду (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024). У квитанції необхідно вказати мету платежу: на розвиток «Українського радіологічного журналу».

 

Анкета учасника

науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців

«Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози»,

1 червня 2017 р., Харків

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

2.

Місце роботи

 

3.

Посада

 

4. Науковий

    ступінь

 

5.

Адреса

 

телефон

 

факс

 

e-mail

 

6.

Форма участі:

 публікація тез

 доповідь

 інше

 

7.

Тема доповіді/ тез

 

 

 

 

 

 

 

8.

Необхідне для демонстрації обладнання:

 мультимедійний проектор

 оверхед

 проектор слайдів

 інше

 

Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 1 вересня 2017 року.