Головна » Новини та події » Конференції » Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології» 18 жовтня 2019 р., Харків

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології» 18 жовтня 2019 р., Харків

Шановні колеги!

Повідомляємо про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології», яка відбудеться у Харкові 18 жовтня 2019 року на базі ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Співорганізатори конференції: НАМН України, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет.

Програмні питання:

1. Індивідуалізація протипухлинного лікування — сучасна стратегія онкологічної допомоги.

2. Імунотерапія — нові перспективи і реальні можливості лікування онкологічних захворювань.

3. Актуальні питання лікування: раку грудної залози; недрібноклітинного раку легень; дрібноклітинного раку легень; пухлин жіночої статевої сфери; злоякісних захворювань голови та шиї; меланом шкіри; лімфопроліферативних захворювань.

4. Роль радіологічних методів у діагностиці та лікуванні неопластичних процесів.

5. Застосування методів інтервенційної радіології в лікуванні онкологічних хворих.

6. Питання психоонкології в Україні.

7. Проблеми супровідної терапії.

Місце проведення: Наукова бібліотека Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Харків, вул. Пушкінська, 84А, 9 поверх, конференц-зал, http://library.nlu.edu.ua

Форма участі:

виступ із доповіддю; стендова доповідь; виступ із доповіддю та публікація;

участь у засіданнях без доповіді.

Під час проведення конференції працюватиме виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників радіологічного обладнання та інших медичних приладів, а також хіміопрепаратів і радіофармпрепаратів.

Реєстраційний внесок: 500 грн.

Учасники отримають сертифікат та інформаційні матеріали.

Матеріали конференції будуть опубліковані у додатку до «Українського радіологічного журналу».

Адреса оргкомітету конференції:

Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел. (057) 725-50-74, e.mail imr_omo@ukr.net.

Відповідальні особи:

Поповська Тетяна Миколаївна, головний науковий співробітник відділу радіології, тел. +38 (050) 638-98-22;

Насонова Алла Миколаївна, завідувачка відділення клінічної онкології і гематології, тел. +38 (067) 57-82-147;

Кулініч Галина Василівна, завідувачка відділу наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню, тел. +38 (067) 799-08-36;

Золотарьова Тетяна Геннадіївна, тел. +38 (050) 806-84-26; +38 (057) 725-50-74,

e-mail: imr_omo@ukr.net

До 20 вересня 2019 р. приймаються тези для публікацій у додатку до «Українського радіологічного журналу». Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу. Видавничі витрати становитимуть 200 грн (Харківський регіональний благодійний протираковий фонд, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, президент фонду Ткаченко Григорій Іванович. Реквізити: ЄДРПОУ 22684252, р/р 26005052227060 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533. У квитанції необхідно вказати мету платежу: ПІБ, Матеріали конференції, ІМР.).

Статті за тематикою конференції приймаються до друку в «Український радіологічний журнал», занесений до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. Просимо надати матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman, розмір 14). До статті слід додати супровідний лист, акт експертизи, реферат та ключові слова українською, російською, англійською мовами, а також повністю ім’я та по батькові всіх авторів публікації, місце роботи (трьома мовами), моб. телефони та електронну адресу. Вимоги до оформлення статей викладені на сайтах інституту та «Українського радіологічного журналу» — http://medradiologia.kharkov.ua; http://urg.kharkov.ua. Статті будуть надруковані у випусках УРЖ протягом 2019 р.

Статті обов'язково підлягають рецензуванню. Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті назад не повертають.

Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна, редакція «Українського радіологічного журналу», e.mail imr_omo@ukr.net.

Гроші за публікацію (50 грн. за сторінку, з кольоровими рисунками – 70 грн.) просимо надсилати на рахунок Харківського регіонального благодійного протиракового фонду, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, президент фонду Ткаченко Григорій Іванович. Реквізити: ЄДРПОУ 22684252, р/р 26005052227060 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533. У квитанції необхідно вказати мету платежу: ПІБ, Публікація в УРЖ, ІМР.

Анкета учасника

науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців

«Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології»,

18 жовтня 2019 р., Харків

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

2.

Місце роботи

3.

Посада

4. Науковий

ступінь

5.

Адреса

телефон

e-mail

6.

Форма участі:

 публікація тез

 доповідь

 інше

7.

Тема доповіді/ тез

Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 1 жовтня 2019 року.