Головна » Новини та події » Конференції » ПРОГРАМА науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців «Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині», присвяченої 95-річчю заснування ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», 16–17 червня 2015 р.

ПРОГРАМА науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців «Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині», присвяченої 95-річчю заснування ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», 16–17 червня 2015 р.

Організаційний комітет

науково-практичної конференції за участю міжнародних фахівців

«Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині»

Красносельський М.В.

Директор ДУ «Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва НАМНУкраїни»

Петриченко О.О.

Заступник начальника лікувально-організаційного управління НАМНУкраїни

Галацан О.В.

Директор Департаментуохорони здоров’я Харківської обласної держадміністрації

Сороколат Ю.В.

Директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міськради

Васильєв Л.Я.

Головний лікар ДУ «Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва НАМНУкраїни»

Ткаченко Г.І.

Зав. відділення ядерної медицини ДУ«Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва НАМН України»

Кулініч Г.В. (секретар)

Зав. відділу наукової організації радіологічної допомоги населенню «ДУІнститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва НАМН України»

Заїзд та реєстрація учасників      16 червня

Відкриття конференції                 16 червня о 1000

Початок засідань                             16 червня о 1030

                                                             17 червня о 1000

Від’їзд                                                 17 червня

Реєстраційний внесок          300 грн

Участь у дружній вечері       300 грн

Стосовно питань організації та розміщення звертатися заадресою: ДУ «Інститут медичної радіології ім.С.П.Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, відділення ядерної медицини, відповідальна – к.м.н. Грушка Ганна Василівна, конт. тел. +38(050)-52-44-153, e.mail grushka.ganna@ukr.net.

Науково-організаційний відділ: тел. (057) 704-10-62,

факс (057) 704-02-02, e.mail imr_omo@ukr.net; imr_omo@mail.ru.

Регламент:

Лекції — 30 хв.

Доповіді — 10 хв.

Оргкомітет пропонує заздалегідь придбати квиткина проїзд у зворотному напрямку.

За довідками звертатися:

Науково-організаційний відділ ДУ«Інститут медичної радіології

ім. С.П. Григор’єва НАМН України».

Тел.: (057)704-10-62, (057)704-10-64, (057)704-10-65.

Тел./факс: (057)704-02-02

e.mail imr_omo@mail.ru

Під час проведення конференції буде працювати виставка провідних виробників лікарських препаратів і медичних приладів

Порядок роботи

науково-практичної конференціїза участю міжнародних фахівців

«Сучасні питання діагностики та терапії в ядерній медицині»

16 червня

900–1000 Заїзд та реєстрація учасників конференції

1000 Урочисте відкриття конференції

1030–1400 Засідання 1. Проблеми сучасної радіонуклідної діагностики та терапії злоякісних пухлин.

1400–1430 Перерва

1430–1700 Засідання 2. Супровідна терапія в ядерній медицині. Ускладнення радіонуклідної терапії.

1900 Товариська вечеря

17 червня

1000–1400 Засідання 3. Проблеми удосконалення підготовки кадрів для радіаційної онкології. Питання безпеки при використанні ядерних технологій. Розробка системи контролю якості в ядерній медицині. Різне.

1400–1430 Ухвалення резолюції конференції

1500 Екскурсія до музею НТК «Інститут монокристалів» НАН України

Від’їзд 17 червня

16 червня

Урочисте відкриття конференції 1000

Вітання учасникам конференції

Засідання 1 1030―1400

Проблеми сучасної радіонуклідної діагностики та терапії злоякісних пухлин

Головуючі: М.В. Красносельський, Л.Я. Васильєв, О.В. Беззабава

1. Покращення детекції і локалізації сторожових лімфовузлів за допомогою ОФЕКТ/КТ (Cornelis A. Hoefnagel, Нідерланди)

2. Радіонуклідний спосіб дослідження стану сторожових лімфатичних вузлів при злоякісних пухлинах грудної залози та меланомі (Солодянникова О.І., Сукач Г.Г., Коровін С.І., Кукушкіна М.М., Київ)

3. Сучасні технології ПЕТ/КТ у клінічній онкології (Cornelis A. Hoefnagel, Нідерланди)

4. Позитронно-емісійна томографія с 18F-ФДГ у комплексному обстеженні пацієнтів з раком легень (Бабкіна Т.М., ВінницькаА.Б., Новиков Н.Е., Київ)

1200-1220— кофе-брейк

5. MIBG у діагностиці та терапії нейроендокринних пухлин. Історичний огляд (Cornelis A. Hoefnagel, Нідерланди)

6. Можливості та переваги застосування суміщених ОФЕКТ/МРТ зображень у діагностиці метастазів головного мозку (Розуменко В.Д., Коваль С.С., Макеєв С.С., РозуменкоА.В., Київ)

1400–1430 Перерва

16 червня

Засідання 2 1430–1700

Супровідна терапія в ядерній медицині.

Ускладнення радіонуклідної терапії

Головуючі: Г.І. Ткаченко, Г.В. Кулініч, Н.І. Луховицька

1. Багаторічний досвід лікування диференційованого тироїдного раку щитоподібної залози в ДУ IMP НАМН України (Ткаченко Г.І., Харків)

2. Імуноцитохімічні дослідження в доопераційному прогнозуванні радіойодорезистентності папілярного раку щитоподібної залози Лекція. (Зелінська Г.В., Київ)

3. Аналіз результатів застосування рекомбінантного людського тиреотропіну у хворих на диференційований тиреоїдний рак (Луховицька Н.І., Харків)

4. Радіонуклідна діагностика і терапія кісткових метастазів. Лекція (Грушка Г.В., Харків)

5. Сцинтиграфічна оцінка динаміки кісткових метастазів у процесі лікування 153Sm-оксабіфором (ПаскевичО.І., ГрушкаГ.В., Астап’єваО.М., ЛуховицькаН.І., ТкаченкоГ.І., СавченкоА.С., Харків)

6. Характеристика ускладнень радіонуклідної терапії 153Sm-оксабіфором в онкологічних хворих (СавченкоА.С., ГрушкаГ.В., ТкаченкоГ.І., ЛуховицькаН.І., Харків)

7. Особливості лікувального патоморфозу регіонарних лімфатичних вузлів під впливом неоад’ювантного курсу дистанційної гамма-терапії раку прямої кишки на фоні полірадіомодифікації (ГолотюкВ.В., Івано-Франківськ)

1900 Товариська вечеря

17 червня

Засідання 3 1000―1400

Проблеми удосконалення підготовки кадрів для радіаційної онкології. Питання безпеки при використанні ядерних технологій. Розробка системи контролю якості в ядерній медицині. Різне.

Головуючі: Л.Я. Васильєв, Г.І. Ткаченко, А.С. Савченко

1. Американська підтримка програм розвитку ядерної медицини та радіаційної онкології в Україні (Олена Боднар, США)

2. Регулювання безпеки використання джерел іонізуючого випромінення в ядерній медицині (Беззабава О.В., Харків)

3. Біодозиметричні маркери як інструмент радіобіологічного моніторингу в ядерній медицині (Вінніков В.А., Харків)

4. Медико-соціальні наслідки великих радіаційних аварій. Лекція (Аміразян С.А., Харків)

5. Актуальність питання ядерної безпеки медичного персоналу та пацієнтів в ядерній медицині. Лекція (Стадник Л.Л., Харків).

6. Аудит як система контролю якості і безпеки у практиці ядерної медицини (Natalia Kozyriatka, США)

1200-1220— кофе-брейк

7. Підготовка кадрів у ХНУРЕ. Презентація (Аверьянова Л.О., Харків)

8. Особливості підготовки спеціалістів з ядерної медицини в умовах вищої школи (Астап’єва О.М., Вікман Я.Е., Паскевич О.І., Харків)

9. Використання грід-сервісів віртуальної організації MedGrid для зберігання медичних зображень (Дьомін О.В., БаранникС.В., Харюк О.О., Чергінець А.В., Харків)

10. Особливості обліку просторово-часового розподілу поглиненої дози при оцінці радіаційних втрат у сучасних умовах (Чернявський І. Ю., Харків)

1400–1430 Ухвалення резолюції конференції