Головна » Про iнститут » Діяльність » Наукова дiяльнiсть

Наукова дiяльнiсть

Наукова діяльність здійснюється за основними напрямками:

– розробка технологій радіаційної онкології (променевої діагностики, променевої терапії) та ядерної медицини;

– діагностика, лікування і профілактика радіаційно-індукованої патології у людини, у т.ч. викликаної променевою терапією;

– клінічна онкологія;

– розробка та удосконалення дозиметричного супроводу радіології; оптимізація променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур.

Інститут є клінічною базою для апробації нових радіофармпрепаратів, лікарських засобів та вітчизняного радіологічного діагностичного та терапевтичного обладнання.

Велика увага приділяється проведенню наукових форумів різного рівня (з'їздів, конференцій, семінарів, робочих нарад, майстер-клас), стажуванню радіологів, медичних фізиків, техніків-дозиметристів та середнього медичного персоналу радіологічних установ, що сприяє впровадженню наукових розробок інституту в практику охорони здоров'я та підвищенню кваліфікації, професійній освіті фахівців-радіологів.

 

ВИНАХОДИ, ВЛАСНИКОМ ЯКИХ Є ІНСТИТУТ

№ з/п

 

 Назва об’єкту

1

Пат. 123619, МПК A61K 31/282, A61K 31/704, A61K 31/337, A61N 5/00, A61P 35/00. Спосіб комбінованого ад'ювантного лікування раку ендометрія I–II стадій / Міхановський О. А. (UA), Сухіна О. М. (UA), Харченко Ю. В. та ін. (UA) ; заявник ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № a202003781 ; заявл. 23.06.2020 ; опубл. 28.04.2021, Бюл. № 17.

2

Пат. 123981 Україна, МПК A61B 17/00. Спосіб відмежування серединної лапаротомної рани черевної стінки при перитоніті / Красносельський М. В. (UA), Вербицький М. В. (UA), Білий О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № a202002684 ; заявл. 04.05.2020 ; опубл. 30.06.2021, Бюл. № 26.

3

Пат. 124692, МПК G01N 33/49, A61B 10/00. Спосіб прогнозування виникнення рецидивів у хворих на диференційований рак щитоподібної залози / Васильєв Л. Я (UA), Радзішевська Є. Б. (UA), Савченко А. С. (UA) ; заявник ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № a202002683 ; заявл. 04.05.2020 ; опубл. 27.10.2021, Бюл. № 43..

4

Пат. 122656 Україна, МПК A61M 25/00, A61K 31/327, A61P 31/04. Спосіб лікування ентеральної недостатності після мультиорганних втручань / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Павлюченко О. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № a202002484 ; заявл. 21.04.2020 ; опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23.

5

Пат. 122555 Україна, МПК A61K 31/00, A61K 31/573, A61P 5/14. Спосіб профілактики виникнення рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози / Васильєв Л. Я (UA), Радзішевська Є. Б. (UA), Савченко А. С. та ін.(UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA), Васильєв Л. Я (UA), Радзішевська Є. Б. та ін. (UA). – № a202001659 ; заявл. 10.03.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22.

6

Пат. 121830 Україна, МПК A61N 5/10. Спосіб передпроменевої підготовки післяопераційних хворих на рак геніталій / Красносельський М. В. (UA), Старенький В. П. (UA), Сухіна О. М. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № a201903023 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14/2020.

7

Пат. 121186 Україна, МПК A61N 5/10, A61K 31/415, G01N 33/53. Спосіб лікування плоскоклітинного раку / Мітряєва Н. А. (UA), Старенький В. П. (UA), Білозор Н. В. та ін.(UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № a201906989 ; заявл. 21.06.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7/2020.

8

Пат. 120904 Україна, МПК A61N 5/10, A61K 35/13, A61P 15/00. Спосіб комплексного лікування хворих на саркому матки І–ІІ стадії / Красносельський М. В. (UA), Сухіна О. М. (UA), Сухін В. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № a201904595 ; заявл. 26.04.2019 ; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4/2020.

9

Пат. 119120 Україна, МПК G01N 33/52, A61K 31/513, A61K 33/243. Спосіб комбінованого лікування раку шлунка / Красносельський М. В. (UA), Мовчан О. В. (UA), Граматюк С. М. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № a201804124 ; заявл. 16.04.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.

10

Пат. 116752 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб прогнозування виникнення рецидивів у хворих на рак яєчників / Сухіна О. М. (UA), Сухін В. С. (UA), Немальцова К. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201706819 ; заявл. 30.06.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

11

Пат. 116078 Україна, МПК G01N 33/48, A61B 5/145. Спосіб ранньої діагностики хронічної ішемії головного мозку при синдромі верхньої порожнистої вени в онкологічних хворих / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Граматюк С. М. (UA), Пилипенко С. О. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201707783 ; заявл. 24.07.2017 ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.

12

Пат. 117728 Україна, МПК А61K 31/00, A61P 9/04. Спосіб інтенсивної терапії церебральних та кардіогемодинамічних порушень при синдромі верхньої порожнистої вени / Красносельський М. В. (UA), Крутько Є. М. (UA), Пилипенко С. О. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201801382 ; заявл. 12.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.

13

Пат. 117327 Україна, МПК А61В 17/00, G01N 33/48. Спосіб комбінованого лікування хворих на рак яєчників ІІІ–ІV стадії / Міхановський О. А. (UA), Харченко Ю. В. (UA), Сухіна О. М. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201710197 ; заявл. 23.10.2017 ; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

14

Пат. 117331 Україна, МПК А61N 5/10. Спосіб радіотерапії саркоми матки І стадії / Сухіна О. М. (UA), Сухін В. С. (UA), Свинаренко А. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № а201712424 ; заявл. 14.12.2017 ; опубл. 10.07.2018, Бюл. № 13.

КОРИСНІ МОДЕЛІ, ВЛАСНИКОМ ЯКИХ Є ІНСТИТУТ

№ з/п

 

 Назва об’єкту

1

Пат. 148465 Україна, МПК G01T 1/24, H01L 31/115. Пристрій для контролю параметрів пучка випромінювання лінійного прискорювача / Старенький В. П. (UA), Чернявський І. Ю. (UA), Білик З. В. (UA), Макієнко А. С. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u202101337 ; заявл. 17.03.2021 ; опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.

2

Пат. 145512 Україна, МПК A61B 17/00. Спосіб пластики тазового дна після екстралеваторної евісцерації органів малого таза / Красносельський М. В. (UA), Вербицький М. В. (UA), Білий О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u202005149 ; заявл. 10.08.2020 ; опубл. 10.12.2020, Бюл. № 23/2020.

3

Пат. 142827 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб прогнозування розвитку дефіциту CD8+T-лімфоцитів у хворих на рак тіла матки / Сорочан П. П. (UA), Прохач Н. Е. (UA), Громакова І. А. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u202000909 ; заявл. 13.02.2020 ; опубл. 25.06.2020, Бюл. № 12/2020.

4

Пат. 142092 Україна, МПК G01N 33/00, G01N 33/48, A61K 31/00. Спосіб оцінки ефективності неоад’ювантної хіміотерапії вторинно-набрякового раку молочної залози / Білий О. М. (UA), Красносельський М. В. (UA), Мітряєва Н. А. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201911884 ; заявл. 13.12.2019 ; опубл. 12.05.2020, Бюл. № 9/2020.

5

Пат. 140879 Україна, МПК A61B 8/00. Спосіб диференційної діагностики лейоміоми та лейоміосаркоми матки / Сухіна О. М. (UA), Яковенко К. В. (UA), Тамм Т. І. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201909413 ; заявл. 19.08.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5/2020.

6

Пат. 140496 Україна, МПК A61K 31/00, A61N 5/10, A61P 11/00. Спосіб профілактики та лікування променевих ускладнень гортані у хворих на диференційований рак щитоподібної залози / Васильєв Л. Я. (UA), Радзішевська Є. Б. (UA), Савченко А. С. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201909474 ; заявл. 22.08.2019 ; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4/2020.

7

Пат. 135722 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб прогнозування розвитку дефіциту NK-лімфоцитів у хворих на рак тіла матки / Сорочан П. П. (UA), Прохач Н. Е. (UA), Громакова І. А. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201901601 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13.

8

Пат. 133295 Україна, МПК A61N 5/10. Спосіб передпроменевої підготовки хворих на рак голови та шиї / Самофалов І. О. (UA), Старенький В. П. (UA), Артюх С. В. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201811380 ; заявл. 19.11.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

9

Пат. 133290 Україна, МПК A61N 5/10. Спосіб оцінки ступеня вираженості перифокального набряку шкіри у хворих на вторинно-набряковий рак молочної залози / Красносельський М. В. (UA), Білий О. М. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201811371 ; заявл. 19.11.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

10

Пат. 133159 Україна, МПК A61K 31/00, A61K 31/573. Спосіб лікування післяопераційних ускладнень у хворих на диференційований рак щитоподібної залози / Савченко А. С. (UA), Грушка Г. В. (UA), Луховицька Н. І. та ін. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u20181039 ; заявл. 22.10.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

11

Пат. 132883 Україна, МПК G01N 33/48. Спосіб цитогенетичного моніторингу відновлення мікроциркуляції у м’яких тканинах пацієнтів після променевої терапії / Вінніков В. А. (UA) ; заявник і патентовласник ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» (UA). – № u201810702 ; заявл. 29.10.2018 ; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5.