Головна » Про iнститут » Діяльність » Діяльність клiнiки iнституту

Діяльність клiнiки iнституту

Клініка та консультативна поліклініка надають високоспеціалізовану медичну допомогу населенню із застосуванням всіх досяжних радіаційних медичних технологій. Інститут оснащений сучасною апаратурою, яка дозволяє надавати пацієнтам весь спектр променевої діагностики і спеціального лікування первинної діагностики до оперативного втручання і післяопераційного лікування.

Клініка має сучасну ультразвукову і ендоскопічну діагностичну апаратуру, що дозволяє проводити інвазивну діагностику (під наркозом), зокрема, гастро-, колоно-, бронхоскопію, цистоскопію з біопсією, а також біопсію грудної та щитоподібної залоз, печінки, нирок, лімфовузлів.

Сучасно обладнані клінічна та патоморфологічна лабораторії, а також лабораторія радіаційної імунології. Верифікація діагнозів сягає майже 100 %.

Проводиться радіонуклідна діагностика і лікування захворювань щитовидної залози, множинних метастатичних уражень кісткової системи, пухлин різних локалізацій із застосуванням 131I, 32P, 89Sr, 153Sm.

Відділення дистанційної, поєднаної променевої та комплексної терапії обладнане сучасним радіотерапевтичним комплексом фірми Varian (США) Clinac 600 C (6 Мев), симулятором Acuity, 3D планувальною системою Eclipsе, що дає можливість проводити 3D-CRT конформне опромінення. Вперше в Україні тут почали застосувати методики хіміомодифікації при комформному 3D-CRT опроміненні, хрономодульованої радіохіміотерапії раку прямої кишки, тіла і шийки матки, пухлин голови та шиї III і IV стадій, в тому числі з режимом гіпофракціонування, що дозволяє з мінімальним пошкодженням для оточуючих здорових тканин отримати лікувальний ефект на злоякісну пухлину. Проводиться також гамма-терапія, внутрішньопорожнинна брахітерапія, рентгенотерапія (близькофокусна і напівглибока).

У хірургічному відділі у групі малоінвазивної хірургії проводиться стентування органів порожнини: стравоходу, вихідного відділу шлунка, стенозуючих пухлин товстого кишечника, трахеї та бронхів; транскутанне ортоградне дренування жовчовивідних проток, ретроградне стентування жовчовивідних проток, трансбронхіальна біопсія периферичних утворень легенів під рентгеноконтролем, установка портів – внутрішньовенних, внутрішньочеревинних для паліативної хіміотерапії.

У онкохірургічному відділенні виконуються надрадикальні оперативні втручання при місцевопоширенних пухлинах щитоподібної залози, середостіння з ураженням життєво важливих судин, пухлинах всіх органів травного тракту, таза (органних та неорганних), заочеревинного простору; реконструктивно-відновні операції при рубцевих стенозах і пухлинах ларинго-трахеальної зони, одно- та двохмоментні реконструктивно-пластичні операції на грудних залозах. Фахівці цього відділенні одними з перших в Україні почали проводити радіочастотну абляцію при множинних метастазах різних органів (печінки, легенів) з використанням Cool-tip.

Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, в якому надають допомогу хворим після оперативного лікування, а також з ускладненнями хіміо- і променевої терапії, оснащене сучасною апаратурою. В числі перших в Україні тут введено в експлуатацію апарат для гемофільтрації «Prizmo», що дозволяє проводити інтенсивну терапію на найсучаснішому рівні з використанням експакорпоральних методик у критичних хворих.

У відділенні ядерної медицини проводиться радіонуклідна терапія раку щитовидної залози, кісткових метастазів. Відділення обладнане спеціальними палатами для проведення процедур, системою спостереження за хворими і телефонним зв’язком з лікарями та постом чергового персоналу.

У відділенні променевої патології та реабілітації проводиться хірургічне лікування обширних променевих ушкоджень різних локалізацій з використанням васкуляризованих повношарових шкірно-м'язово-фасціальних клаптів. На базі відділення працює Центральна диспансерна комісія, яка займається встановленням наявності професійної променевої патології та зв’язків захворювання із професійною радіаційною дією; експертизою медичних наслідків радіаційних аварій; розв’язанням складних експертних та конфліктних ситуацій, які виникають у процесі диспансеризації.

Пацієнти інституту мають можливість лікуватися в комфортабельних одно-, двох-, та тримісних палатах, де їх обслуговуватиме висококваліфікований медичний персонал, який володіє іноземними мовами.