Головна » Про iнститут » Діяльність » Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця

Міжнародні зв’язки інституту завдяки участі у виконанні спільних з іноземними партнерами наукових і науково-методичних програм і проектів, а також наукових та методичних проектів і проектів технічного співробітництва МАГАТЕ:

– МАГАТЕ/ВООЗ «ТЛД-аудит поштою» ТС R13/372/3 GBI із поштового ТЛД-аудиту якості калібрування установок гамма-терапії та лінійних прискорювачів. Центральна лабораторія радіаційної гігієни медичного персоналу та пацієнтів (ЦЛРГМПП) організувала участь 6 медичних онкологічних закладів України в ТЛД-аудиті, провела контроль якості калібрування 10 струменів гамма-терапевтичних апаратів та лінійних прискорювачів;

– МАГАТЕ з підтримки та оновлення інформації в базі даних DIRAC (Directory of Radiotherapy Centres) стосовно стану променевої терапії в усьому світі. Інститут визнано національним координатором в межах програми МАГАТЕ «База даних DIRAC»;

– Регіональний проект технічного співробітництва МАГАТЕ RER/9/147 «Enhancing Member States’ Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure» («Посилення здатності країн-членів МАГАТЕ щодо гарантування радіаційного захисту для осіб, які зазнають медичного опромінення»);

– Національний проект технічного співробітництва МАГАТЕ UKR 9/034 щодо створення Центру компетенції з біологічної дозиметрії на базі ДУ «ІМР НАМН України».

– участь у Координованій дослідній програмі МАГАТЕ CRP E3.50.10 “Clinical Applications of Biological Dosimetry Methods in Radiation Oncology, Nuclear Medicine and Diagnostic and Interventional Radiology (MEDBIODOSE)” («Клінічні застосування методів біологічної дозиметрії у радіаційній онкології, ядерній медицині і діагностичній та інтервенційній радіології»). В межах цієї програми інститут виконує дослідний проект “Development of the Cytogenetic Biodosimetry System for Fractionated, Localized Therapeutic Irradiations” («Розвиток цитогенетичної системи біодозиметрії для фракціонованого локального терапевтичного опромінення»);

– науково-творче співробітництво із Центром радіаційного, хімічного та навколишньо-середовищного ризиків служби Public Health England (CRCE РНЕ, м. Харвел-Оксфорд, Великобританія) щодо мультидисциплінарного дослідження в галузі нових молекулярних біомаркерів радіаційного опромінення;

– з Umea University Hospital (м. Умеа, Швеція) щодо підвищення ефективності діагностики і лікування сарком матки.

– робота в мережі біодозиметричних лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров’я WHO BioDoseNe із участю в засіданні керівного комітету BioDoseNet (м. Мюнхен, Німеччина);

– участь у робочій нараді за проектом «RTGene» CRCE PHE Великобританії та Columbia University, США;

– участь у нараді з організації біологічної дозиметрії для професіоналів радіаційної сфери (м. Кельн);

– участь у нараді міжнародної робочої групи з гінекологічного раку GCIG на базі Клініки Мюнхенського Університету (м. Мюнхен, Німеччина) щодо лікування сарком матки;

– співробітництво із ТОВ «Клініка Міттельбаден» (м. Баден-Баден, Німеччина) у галузі лікування пухлин внутрішніх органів з використанням методів малоінвазивної хірургії, ендоскопії та інтервенційної радіології;

– участь у Першій консультаційній зустрічі експертів Центру аварій та надзвичайних ситуацій МАГАТЕ щодо підготовки технічного документа «Медичний нагляд за особами, залученими до ядерних чи радіологічних надзвичайних ситуацій».

  

Організація та проведення з іноземними науковцями форумів в межах України

 

19-20 квітня 2018 р. сумісно з Головним управлінням охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківським національним медичним університетом проведено конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної онкології – з акцентом на особливостях малоінвазивних технологій в онкохірургії та онкогінекології» (м. Харків).

  

Участь в роботі міжнародних організацій, комітетів, профільних медичних асоціацій

 

Д-р біол. наук Н.О. Мазник входить до складу керівного комітету міжнародної сітки біодозиметричних лабораторій ВООЗ “WHO BioDoseNet”.

Д-р біол. наук Мазник Н.О., канд. біол. наук Л. Л. Стадник і канд. біол. наук В.А. Вінніков входять до складу міжнародної організації EURADOS у якості членів робочої групи WG 10.

Ст. наук. співроб. відділення онкогінекології, канд. мед. наук В.С. Сухін є членом правління ENYGO, а м.н.с. відділення променевої терапії, канд. мед. наук К.В. Немальцова – національним представником України в цьому товаристві.