Головна » Про iнститут » Діяльність » Пiдготовка кадрiв

Пiдготовка кадрiв

На базі Інституту проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук) за спеціальностями «променева діагностика, променева терапія» , «онкологія» та «радіобіологія» . У 1997 році відкрито аспірантуру за фахом « променева діагностика, променева терапія» , працює ординатура, яка готує лікарів за спеціальностями « радіологія». На курсах інформації та стажування для лікарів, інженерів-радіологів, лаборантів, техніків-дозиметристів проводяться навчання з окремих питань радіонуклідної, рентгенівської і ультразвукової діагностики; променевої терапії, терапії променевої патології, хемотерапії, метрології іонізувального випромінення, радіаційної гігієни.

 

Положення про методологію оцінювання набутих знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я Державної установи "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇЇ ІМ. С.П.ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних ( юридичних ) осіб для реклами лікарськиї засобів, медичних виробів або медичних послуг Державної установи "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇЇ ІМ. С.П.ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

Положення про оцінку заходів безперевного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та достримання принципів доказової медицини Державної установи "ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇЇ ІМ. С.П.ГРИГОР'ЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

Курси пiдвищення квалiфiкації