Головна » 2004, том XII, випуск 1

УРЖ 2004, том XII, випуск 1

ЗМІСТ

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 7

О. П. Шармазанова, Д. А. Мітельов

Мініко - рентгенологічні зміни шийного відділу хребта при системній дисплазії сполучної тканини в підлітків

Повний текст (308к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 11

В. І. Грищенко, О. В. Грищенко, О. В. Мерцалова, О. Ю. Железняков

Порівняльне вивчення можливостей магнітнорезонансної томографії для візуалізації доброякісних пухлин яєчників

Повний текст (128к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 14

Р. Бредене, В. Мамонтовас

Радіологічна діагностика поширення раку легені в середостіння

Повний текст (392к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 19

С. В. Афанасьєв

Радіоізотопне дослідження зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та всмоктувальної функції кишечника

Повний текст (139к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 23

В. М. Славнов, С. В. Болгарська, Е. В. Таран, В. В. Марков

Вплив антибактеріальної терапії на радіонуклідні показники кісткової системи при запальних процесах кісток стопи у хворих на цукровий діабет із синдромом діабетичної стопи

Повний текст (159к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 26

А. В. Свинаренко

Хрономодуляція в поєднаній радіохемотерапії первинно - нерезектабельного раку прямої кишкі

Повний текст (141к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 31

Н. А. Мітряєва, М. А. Ішханова, В. П. Старенький, Т. С. Бакай, Л. І. Гребенік

Оцінка експресії пухлинних маркерів для моніторингу ефективності променевої терапії онкологічних захворювань

Повний текст (156к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 36

Л. П. Абрамова, Л. І. Симонова, В. В. Мясоєдов,

М. К. Адейшвілі - Сиромятнікова, C. M. Пушкар, О. І. Паскевіч

Вплив променевої терапії на антиоксидантний гомеостаз хворих на рак грудної залози

Повний текст (137к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 40

Г. А. Замотаєва, Н. М. Степура, Н. В. Сологуб

Вплив препаратів тимуса на рівень тимуліну та циркулюючих імунних комплексів при інкорпорації 131 в експерименті

Повний текст (156к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 45

М. О. Клименко, М. І. Онищенко

Вплив низькоінтенсивного гамма-випромінення на хемілюмінесценцію сироватки крові щурів при хронічному запаленні

Повний текст (142к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 49

О. М. Коваленко, Д. О. Білий

Фізична працездатність у осіб, які перенесли гостру променеву хворобу внаслідок катастрофи на ЧАЕС (за даними 16-річного спостереження)

Повний текст (166к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 53

О. А. Романова

Роль лімфоїдного пулу клітин у реконституції кровотворення опромінених реципієнтів лімфомієлотрансплантату

Повний текст (149к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 58

Е. О. Ромоданова, Т. С. Дюбко, Т. Ф. Морозова, В. О. Тіманюк

Спектральні характеристики водних розчинів сироваткового альбуміну бика при низькоенергетичному лазерному опромінюванні компонентів розчину

Повний текст (148к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 64

Д. Г. Матвієнко, В. І. Унрод, В. Ю. Биковський

Математична обробка результатів радіометрії лабораторних зразків

Повний текст (155к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 69

М. І. Спузяк

Структурно - функціональний стан кистей при ендокринних захворюваннях за даними рентгенографії

Повний текст (845к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 79

В. Ю. Кундін

Характеристика основних радісхрармпрепаратів для дослідження нирок : сучасний стан та персперспективи

Повний текст (175к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 88

Н. Г. Белоконь, В. В. Корнєєва

Термолюмінесцентна дозиметрія : напрямки розвитку

Повний текст (131к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 95

O. B. Панов, P.M. Спузяк, С. В. Шутов, О. А. Радченко, О. В. Долгая, С. В. Пеканова

Випадок карциноїду клубової кишки

Повний текст (373к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 98

А. С. Доможирова, А. В. Важенін, М. В. Васильченко,

О. А. Гладков, Т. М. Шарабура

Досвід ведення й лікування нейроонкологічних пацієнтів у Челябінському обласному онкологічному диспансері

Повний текст (82к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 101

А. В. Важенін, М. В. Васильченко, А. С. Доможирова,

Г. А. Рикованов, Е. П. Магда, Г. В. Мокічев, 3.3. Мунасипов

Досвід клінічного використання Уральського центру нейтронної терапії

Повний текст (93к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 104

А. В. Свинаренко, Г. В. Кулініч, O. M. Сухіна

РАДІООНКОЛОГІЯ В РЕГІОНАХ

Повний текст (203к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 108

ЮВІЛЕЇ

Повний текст (276к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 111

ПАМ ' ЯТІ

Повний текст (93к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 112

М. І. Пилипенко, М. І. Спузяк

Рецензія на навчальний підручник «Променева діагностика» ( в двох томах )

Повний текст (126к)

 

2004, том 12, випуск 1, сторінка 114

ІНФОРМАЦІЇ

Повний текст (134к)