Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ РАДІОЛОГІЇ » Відділення променевої патології та паліативної медицини

Відділення променевої патології та паліативної медицини

Історія відділення починається з листопада 1956 р. (з 1984 р. — відділення профілактики і терапії променевих пошкоджень, з 1999 р. — відділення терапії і хірургії променевої патології, з 2004 р. — відділення променевої патології, з 2012 р. — відділення лікування і реабілітації променевих уражень, з 2014 р. — відділення променевої патології та реабілітації), з 2017 р – променевої патології та ядерної медицини, з 2019 р – променевої патології та паліативної медицини.

У різні роки відділенням керували такі досвідчені професіонали, як канд. мед. наук Коган С.О. (1956–1960 рр.), Передельський С.О. (1960–1965 рр.), канд. мед. наук Гулий В.К. (1965–1967 рр.), канд. мед. наук Владимірова О.Ф. (1967–1968 рр.), канд. мед. наук Диннік М.С. (1968–1987 рр.), д-р мед. наук Гайсенюк Л.О. (1987–1988 рр.), канд. мед. наук Афанасьєва Н. І. (1989 р.), канд. мед. наук Швець Л.В. (1990–1993 рр.), канд. мед. наук Роздільський С.І. (1993–2002 рр.). Із 2002 р. і по теперішній час відділення очолює канд. мед. наук Кулініч Г.В.

Значний внесок у становлення і розвиток відділення зробила досвідчена лікарка і вчена Динник М.С., яка близько 20 років очолювала колектив відділення. У ті далекі роки у відділенні опрацьовувалися такі важливі питання, як вивчення патологічних станів, пов’язаних з тривалим впливом іонізуючої радіації, особливо різних її видів, діагностики та лікування хронічної променевої хвороби.

Клінічна діяльність:

– консультативна допомога хворим з місцевими променевими ушкодженнями, променевими реакціями та ускладненнями після променевої терапії, хворих з системними захворюваннями крові, соматичною патологією;

– вирішення спірних питань щодо допуску до роботи в сфері дії іонізуючого випромінювання за результатами диспансерного медичного обстеження;

– надання консультативної та лікувально-діагностичної допомоги особам, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і які проживають на забруднених територіях;

– навчання на курсах інформації і стажування за циклом «Організація і проведення диспансерного медобстеження працюючих з джерелами іонізуючих випромінювань в Україні»;

– діагностика, профілактика і лікування ятрогенних ефектів медичного опромінення (у т.ч. променевих уражень та вторинних раків);

– надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги;

– проведення диспансерного медобстеження персоналу, що працює із джерелами іонізуючого випромінення;

– встановлення факту переопромінення та професійної променевої патології, проведення експертизи захворювань у працюючих із джерелами іонізуючого випромінення з метою визначення їх професійної етіології.