Головна » ДІАГНОСТИЧНІ ПІДРОЗДІЛИ » КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ВІДДІЛ » Лабораторія патоморфології

Лабораторія патоморфології

Олександр Анатолійович Радченко
Керівник підрозділу:
Олександр Анатолійович Радченко
лікар-патологоанатом вищої категорії
Контактна інформація: +38 (057) 725-50-38

 

Патогістологічні дослідження проводяться з метою уточнення та підтвердження клінічного діагнозу, встановлення діагнозу в клінічно неясних випадках, для визначення початкових стадій захворювання, розпізнання різних за формою та походженням запальних, гіперпластичних та пухлинних процесів. Дослідження біопсійного та операційного матеріалу дозволяє судити про радикальність операції, динаміку патологічних процесів, про зміни, що виникли в тканинах чи новоутвореннях під впливом лікування тощо. Лабораторія патоморфології ІМРО проводить повний спектр гістологічних та цитологічних досліджень для діагностики злоякісних і доброякісних пухлин, передпухлинних станів та неонкологічних захворювань в усіх можливих локалізаціях пухлинних захворювань, а саме:

– цитологічне та патогістологічне дослідження під час ендоскопічних досліджень (бронхоскопія, гастроскопія, гістероскопія, кольпоскопія, цистоскопія)

– цитологічне та патогістологічне дослідження під час оперативних втручань

– патогістологічне дослідження біопсійного матеріалу

– інтраопераційна експрес-діагностика новоутворень грудної залози

– консультація цитологічних та гістологічних препаратів - тобто, перегляд вже наявних зразків тканин (скелець), з метою уточнення результатів дослідження або проведення повторного дослідження.

В лабораторії патоморфології проводиться дослідження імуногістохімічного профілю пухлин грудної залози. Імуногістохімічний метод дозволяє визначити чутливість тканин пухлини до гормональних і хіміотерапевтичних препаратів для подальшої індивідуалізованої таргетної терапії. Визначення імунного статусу пухлини проводиться за чотирма антитілами: рецептори стероїдних гормонів (до естрогенів ER та прогестерону РR), онкоген c-erbB-2/HER-2/neu, маркер проліферації Ki-67.

Наразі усі лікарі лабораторії є провідними фахівцями у галузі онкоморфології та цитології (досвід роботи понад 30 років), мають вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Патологічна анатомія» та «Клінічна лабораторна діагностика», щорічно проходять стажування у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Харківській медичній академії післядипломної освіти. Співробітники лабораторії є активними учасниками Українських і Міжнародних конгресів патологів, цитологів та онкологів.

Усі лаборанти мають вищу освіту біолога, що дозволяє їм розуміти принципи проведення сучасних патогістологічних досліджень і, завдяки цьому, сприяти впровадженню у практичну роботу відділення сучасних діагностичних методик.

Патоморфологічна лабораторія клініки обладнана сучасною апаратурою фірми Thermo Fisher Scientific, Micromed і цифровою мікроскопією Karl Zeiss, що дозволяє здійснити своєчасну якісну обробку біопсійного та операційного матеріалу і відмінну візуалізацію його під мікроскопом. Гістопроцесор HistoStar для автоматичної гістологічної проводки забезпечує дослідження понад 30 тисяч гістологічних препаратів щорічно.

Консультації гістологічних та цитологічних мікропрепаратів отримують близько 10 тисяч пацієнтів м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України.

Лабораторія є клінічною базою кафедри патологічної анатомії та гістології ХМАПО, кафедри загальної та клінічної патології ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Студенти, інтерни та слухачі циклів тематичного удосконалення мають змогу оволодіти не тільки теоретичними знаннями зі спеціальності «Патологічна анатомія», а й в повному обсязі отримати найцікавіший корисний практичний досвід.

Лабораторія патоморфології є акредитованою на відповідність вимогам вимірювальним лабораторіям НАМН України.