Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ РАДІОЛОГІЇ » Відділення ядерної медицини

Відділення ядерної медицини

Васильєв Леонід Якович
Керівник підрозділу:
Васильєв Леонід Якович
канд. мед. наук,
старший науковий співробітник
Тел.: (057) 725-50-68
Тел.: (057) 725-50-44
e-mail: lejava@ukr.net

 

Ткаченко Григорій Іванович
Ткаченко Григорій Іванович
Заслужений лікар України, кандидат медичних наук.
Лікар-радіолог вищої категорії
Стаж роботи – понад 40 років

 

Луховицька Наталія Игорівна
Луховицька Наталія Игорівна
Кандидат медичних наук,
Доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Лікар-радіолог вищої категорії
Лікарський стаж 17 років

 

Підченко Наталія Сергіївна
Підченко Наталія Сергіївна
М.н.с.
Лікар-ендокринолог, перша категорія
Лікар радіонуклідний діагност, друга категорія
Загальний стаж роботи 12 років

 

Савченко Антоніна Степанівна
Савченко Антоніна Степанівна
Кандидат медичних наук,
Доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Лікар-онколог вищої категорії
Лікар радіонуклідний діагност другої категорії
Лікарський стаж 17 років

Підрозділ був заснований у 1923 р. відомим онкологом М.І. Лівшицем як радіум-терапевтичне відділення; з 1958 р. – кабінет кобальтотерапії; з 1969 р. – відділення радіоізотопної діагностики; з 1984 р. – відділення променевої діагностики і радіонуклідної терапії; з 2012 р. – відділення ядерної медицини. Відділення очолювали : перша в СРСР та друга у світі (після Марії Кюрі) жінка-радіолог Г.Г. Ченч (1923–1941); канд. мед. наук Т.П. Субботіна (1944–1946); І.Ф. Зерницький (1946–1947); Ю.Ю. Лантодуб (1948); М.О. Бакальчук (1949–1950); канд. мед. наук Б.М. Варшавський (1953–1958); канд. мед. наук Є.О. Базлов (1959–1968); канд. мед. наук Ю.Ю. Лантодуб (1969–1973); канд. мед. наук В.І. Іваницька (1974–1978); канд. мед. наук Л. І. Федорова (1978–1979); канд. мед. наук Ю.І. Тарасенко (1979–1981); канд.мед. наук С.І. Роздільський (1984–1990); канд. мед. наук Л.Я. Васильєв (1991–1992); канд. мед. наук Г.І. Ткаченко (1993-2014), канд..мед.наук Г.В. Кулініч (2014-2019), з 2019 р. – канд. мед. наук Л.Я. Васильєв.

Багаторічні дослідження відділення були узагальнені в докторських дисертаціях працівників:

Ю.Е.Лівергант – „Лікувальне застосування радіоактивного йоду при дифузному токсичному зобі і деяких захворюваннях серцево-судинної системи”, 1969 р. В.В.Шишкіна ї – „Поліцитемія (клініко-радіологічне дослідження), 1971 Е.Д.Чеботарьова – „Ефективність і наслідки радіойодтерапії та хірургічне лікування хворих на тиреотоксикоз”. Н.І.Афанасьєва – „Патогенетичне обгрунтування застосування комплексу променевих методів дослідження в диспансерному нагляді учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС із тиреоїдною патологією”, 2000 р.

На підставі наукових досліджень проведених у відділенні, його співробітниками було захищено кандидатські дисертації, серед них: Н.П.Лизогуб, Л.І.Федорова, Ю.А.Нагулін, С.І.Роздільський, І.М.Лозинська, І.М.Сорокін, Я.Е.Вікман, Л.Я.Васильєв, Г.І. Ткаченко, О.М.Астап’єва Г.В.Грушка, Н.І.Луховицька.

Відділення має спеціальні палати та всю необхідну інфраструктуру для розміщення хворих, які отримують діагностичні чи терапевтичні радіофармпрепарати (РФП).

Відділення оснащено сучасним діагностичним обладнанням, зокрема томографічною гамма-камерою ОФЕКТ-1, та сканером усього тіла.

Обладнані спеціальні палати (25 ліжок) для проведення радіонуклідної терапії.

Діагностичні дослідження:

– остеосцинтиграфія;

– тиреосцинтиграфія з технецієм-пертехнетатом;

– динамічна реносцинтиграфія;

Лікувальні заходи:

– лікування раку щитоподібної залози відкритими ізотопами радіойоду (500-600 пацієнтів щорічно);

– постлікувальний моніторинг хворих, що вилікувались (2000-3000 пацієнтів щорічно);

– лікування радіойодом дифузного токсичного зобу (10-20 пацієнтів на рік);

– лікування сірінгомієлії радіойодом;

– лікування 131 -І-MIBG медулярного раку щитоподібної залози;

– радіонуклідна терапія 32 P,  89 Sr,  153 Sm-оксабифором метастазів в кістки;

Основними науковими напрямками роботи відділення ядерної медицини є:

– Визначення показань до радіойодотерапії в протипухлинному лікуванні тироїдної мікрокарциноми;

– Визначення шляхів подолання радіойодорезистентності.у хворих на йодонегативний диференційований тироїдний рак.