Головна » ДІАГНОСТИЧНІ ПІДРОЗДІЛИ » КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ВІДДІЛ » Лабораторія клінічної діагностики

Лабораторія клінічної діагностики

Світлана Іванівна Ревенкова
Керівник підрозділу:
Світлана Іванівна Ревенкова
лікар-лаборант вищої категорії
Контактна інформація: +38 (057) 725-50-37
Факс: +38 (057) 725-50-37
e-mail: sirevenkovasi@gmail.com

 

Підрозділ створено в 1931 р. як хімко-мікроскопічне відділення; з 1944 р. – гематологічна лабораторія; з 1968 р. – відділ клініко-лабораторної діагностики; з 2000 р. — лабораторія клінічної діагностики.

Підрозділ очолювали: д-р. мед. наук, проф. А. Я. Альтгаузен (1931–1944 рр.); канд. мед. наук Б. Б. Варшавська (1944–1949 рр.); канд. мед. наук Ш. А. Бурштейн (1949–1957, 1968–1970 рр.); Т. І. Беркман (1957–1963 рр.); д-р мед. наук І. А. Коган (1979–1984 рр.); І. Ісаєва (1985–1987 рр.); канд. мед. наук. В. Г. Тимченко (1987–1992 рр.); д-р. мед. наук, проф. Т. П. Якимова (1994–1995 рр.); Л. А. Самсонова (1996 р.); з 2000 р. і по теперішній час – С. І. Ревенкова.

Штат лабораторії: лікарі-лаборанти – 3, біологи – 2.5, фельдшери-лаборанти – 7.

Лабораторія клінічної діагностики регулярно проходить акредитацію на відповідність вимогам до вимірювальних лабораторій НАМН України.

Спектр досліджень лабораторії клінічної діагностики включає більше 150 видів тестів, у тому числі:

– загальноклінічні та біохімічні дослідження крові та сечі;

– гематологічні (оцінка кількості та стану формених елементів крові з використанням автоматичного аналізатора і мікроскопічних методів; кількісний підрахунок і морфологічна оцінка клітин кісткового мозку для виявлення різних форм гемобластозів, анемій, метастазів злоякісних пухлин у кістковий мозок);

– коагулологічні – дослідження системи гемостазу (плазмового гемостазу, фібринолітичної системи);

– серологічні та ізосерологичні (діагностика сифілісу, визначення груп крові за системою АВ0 і резус-фактора, антигрупові антитіла);

– аналіз гормонів;

– визначення рівня маркерів: ПСА 9 (рак передміхурової залози), СА 15-3 (аденокарцинома грудної залози), СА 19-9 (рак підшлункової залози), СА 125 (рак яєчника), АФП (первинна гепатоцелюлярна карцинома печінки). Велика частина досліджень здійснюється стандартизованими методами на автоматичних аналізаторах Sysmex XN-L550, Respons 910 ("DiaSys"), Cobas e411 ("Roche"), EasyLyte PLUS (“Medica”), CL-50 Plus (“High Technology Inc.”).

Щодня виконується близько 1000 різних аналізів у крові та сечі для диференціальної діагностики онкологічних захворювань, оцінки ефективності проведеного лікування та функціонального стану органів і систем, вибору методів лікування.

Комплексна багатопрофільна лабораторія виконує практичну роботу стосовно планового обстеження хворих у поєднанні зі спеціальними дослідженнями в рамках міжнародних протоколів з випробування нових протипухлинних препаратів і методів лікування (II-III фази).

Лабораторія бере участь у проведенні науково-дослідних програм інституту.