Головна » НАУКОВО–ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ » Лабораторія протирадіаційних засобів і клітинних технологій

Лабораторія протирадіаційних засобів і клітинних технологій

Узленкова Наталья Евгеньевна
Керівник підрозділу:
Узленкова Наталья Евгеньевна
канд. біол. наук
Контактна інформація: (057) 725-50-31

 

Лабораторія існує з 1956 р. як біофізична лабораторія та з 1965 р. як лабораторія радіаційної біофізики (одна з перших лабораторій такого напрямку в Україні), з 1974 р. — як лабораторія хімічного захисту від радіації, з 1980 р. — лабораторія радіаційної біохімії, з 1992 р. — лабораторія протирадіаційних препаратів.

Лабораторію очолювали: зав. кафедри радіаційної фізики ХДУ ім. В.Н. Каразіна, канд. фіз.-мат. наук В.К.Ткач (1956–1965 рр.), канд. біол. наук Є.М. Мамотюк (1965–1980 рр., 2001–2012 рр.), канд. біол. наук Л.А. Френкель (1980–2001 рр.), з 2012 р. і дотепер — канд. біол. наук Н. Є. Узленкова.

До складу провідних фахівців підрозділу входять: канд. біол. наук Н.Є. Узленкова — завідувачка лабораторії (біохімія, радіобіологія), канд. біол. наук Н.Г. Скоробагатова (фізіологія, клітинна біологія), канд. біол. наук В.М. Пасюга (клітинна біологія і цитологія), І.А. Магда (молекулярна біологія).

Лабораторія атестована на право проведення доклінічного вивчення лікарських засобів для профілактики та лікування протипроменевої хвороби та має свідоцтво про державну атестацію № 100-056/2012.

Основними напрямками роботи підрозділу в останні роки є експериментальний скринінг нових фармакологічних засобів і рецептур хімічного та природного походження та доклінічні дослідження їх протирадіаційної активності з визначенням механізмів радіозахисної дії.

Поточна наукова тематика присвячена розробці шляхів прогнозування індивідуальної відповіді організму на вплив радіопротекторів на основі сучасних радіобіологічних, гематологічних та біохімічних методів оцінки їх ефективності.

Співробітники підрозділу володіють сучасними методами оцінки індивідуального реагування на дію радіопротекторів, у т.ч. визначенням радіаційно-індукованого апоптозу та функціональних властивостей мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку на сучасній матеріально-технічній базі (аналізатор-фотометр біохімічний StarDust FC 502, аналізатор гематологічний автоматичний RТ-7600, ламінарна шафа (МN 120), СО2 термостат-інкубатор ЕС-160, центрифуга NF 800/800R, інвертований мікроскоп «Leica LM IL LED» та ін.).

Основні наукові досягнення: дослідження 15 засобів з протирадіаційними властивостями; розробка та обґрунтування схем профілактики і лікування пізніх радіаційно-індукованих пневмофіброзів з використанням металоорганічного комплексу «Есмін» (2008 р.), променевої хвороби – за допомогою наноалмазів (2009 р.), радіаційних уражень слизової оболонки ротової порожнини – екстрактом Мorinda citrifolia (2012 р.), радіаційного захисту від гострих променевих уражень із застосуванням S-(азагетерил) заміщеного цистеаміну (2013 р.) та ін.

За останні 10 років співробітниками лабораторії надруковано 62 наукових праці, 3 нововведення, 2 інформаційних листа, отримано 11 патентів на винахід, зроблено доповіді на таких наукових форумах, як 14th International congress of radiation research “The Chornobyl impact on health and environment – a quarter century later” (Satellite symposium) (Kyiv, 2011), Російська конференція з міжнародною участю «Актуальные проблемы токсикологи и радиобиологии» (Санкт-Петербург, 2011), VI З'їзд з радіаційних досліджень (радіобіологія, радіоекологія, радіаційна безпека) (Москва, 2010).