Головна » НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НАУКОВО- ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ » Відділ наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню

Відділ наукової організації розвитку радіологічної допомоги населенню

Галина Василівна Кулініч
Завідувачка відділу
Галина Василівна Кулініч
канд. мед. наук
Тел.: (057) 725-50-74

 

Підрозділ існує з 1935 р. як організаційно-методичний відділ; з 1941 р. в состав включено відділ з керівництва периферією, монтажне бюро та медико-статистичне бюро дослідження статистики раку, в 1970 р. — науково-методичний відділ, в 1983 р. — лабораторія планування та впровадження НДР, а в 2003 р. — лабораторія наукової організації радіологічної допомоги населенню (НОРД).

Відділ очолювали: д-р. мед. наук, проф. А. М. Мерков (1935–1942 рр.); І. С. Вележев (1945 р.); канд. мед. наук І.А. Євнін, (1946 р.); С. Н. Абдула (1947–1948 рр.); С. Д. Звегільський (1948 р.); д-р мед. наук, проф. Д. І. Мац, (1949–1962 рр.); Є. М. Вишневецька (1962–1963 рр); канд. мед. наук А. К. Арнаутов (1963–1983 рр.), канд. біол. наук Т. О. Волкова (1983–2003 рр.), д-р мед. наук А. В. Свинаренко (2003–2005 рр.), з 2005 р. і дотепер — канд. мед. наук Г. В. Кулініч.

Тепер у відділі працюють: науковий співробітник В. С. Кулініч, лаборанти І категорії – Н. М. Волошина, Т. І. Кобзар, Т. Г. Золотарьова та оператор комп’ютерного набору Т. Н. Кушнаренко.

Основні напрямки роботи відділу:

– впровадження результатів наукових робіт, які виконуються в наукових підрозділах інституту, в практику охорони здоров’я шляхом видання і розповсюдження методичної літератури (методичних рекомендацій, відомчих інструкцій, інформаційних листів за авторством співробітників Інституту), організація наукових форумів (з’їздів, конференцій, семінарів, робочих нарад), курсів підвищення кваліфікації на робочих місцях Інституту для фахівців з інших установ України.

– організаційно-методична і консультативна допомога медичним закладам радіологічного профілю України з виїздами спеціалістів інституту до обласних центрів (обласні онкологічні диспансери, обласні клінічні лікарні, обласні спеціалізовані диспансери радіаційного захисту населення) з метою комплексного ознайомлення зі станом радіологічної служби областей України, радіоонкологічної допомоги населенню регіонів і розробки спільно з провідними радіологами та організаторами охорони здоров'я областей пропозицій щодо її поліпшення.

– збір та систематизація даних про матеріально-технічне оснащення радіологічної мережі регіонів України, стан кадрового забезпечення, обсяг роботи радіологічних служб та якість радіологічної допомоги населенню, а також стан здоров’я медичних працівників, які працюють у сфері дії іонізувальної радіації;

– організація рецензування і редагування монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів, відомчих інструкцій. За останні роки брали участь у виданні словника, підручника, 3 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій, 16 нововведень та 7 інформаційних листів. Співробітники відділу були авторами більш ніж 50 статей;

– підготовка до видання «Українського радіологічного журналу» (заснований у 1993 р.), який публікує результати досліджень з проблем радіології і радіаційної онкології, ядерної медицини, променевої діагностики, променевої терапії, радіаційної медицини, радіаційної гігієни, медичної фізики і фізики зображень, радіобіології, а також огляди літератури і рецензії на книги з радіологічної тематики, дайджести літератури, матеріали з iсторiї радiологiї, повідомлення про випадки з практики, клінічні лекції, інформацію про семінари та освітні програми для підготовки спеціалістів з усіх розділів радіології.

Відділ також супроводжує роботу курсів стажування (ліцензія № 582566 від 10.11.2011 року, ліцензований обсяг – 30 осіб) за 18 тематиками за профілем Інституту:

 • Променева діагностика в радіаційній онкології.
 • Клінічна радіобіологія.
 • Імуноферментні методи визначення гормонів.
 • Радіонуклідна терапія захворювань щитоподібної залози.
 • Променева терапія в онкогінекології (сучасні підходи).
 • Біодозиметрія на основі хромосомного аналізу.
 • Альтернативне фракціонування променевої терапії та режими симультанної радіохемотерапії.
 • Променева терапія непухлинних захворювань.
 • Організація роботи відділення променевої терапії.
 • Сучасна мамографія.
 • Радіонуклідна терапія метастазів у кістяк.
 • Ультразвукова діагностика в онкології.
 • Організація роботи з відкритими радіонуклідами у відділенні ядерної медицини.
 • Дозиметричні та радіометричні засоби вимірювань, дозиметрія іонізувальних випромінень.
 • Діагностика та лікування променевих ушкоджень.
 • Сучасні стандарти медикаментозного лікування онкологічних захворювань.
 • Клінічна радіоізотопна діагностика.
 • Диспансерне медобстеження працюючих із джерелами іонізувального випромінення.

За останні роки стажування пройшли понад 200 курсантів.

Організація та забезпечення співробітництва Інституту з іншими науковими та навчальними закладами в напрямках проведення виробничої, переддипломної та дослідної практики студентів.

Основні послуги, що надає відділ:

– організація підвищення кваліфікації на курсах інформації та стажування лікарів-радіологів, медичних фізиків, техніків-дозиметристів та середнього медичного персоналу радіологічних установ України;

– забезпечення інформаційної реклами щодо радіофармпрепаратів, хемопрепаратів, препаратів супровідної терапії, рентгенорадіологічного обладнання на сторінках «Українського радіологічного журналу»;

– впровадження в практику охорони здоров’я результатів наукових розробок медичного та медико-біологічного напрямку;

– переклад та редагування рукописів з медичної тематики.