Головна » КЛІНІКА

КЛІНІКА

Наукова й практична діяльність клініки спрямована на вирішення найважливіших питань радіології та онкології: розробку нових медичних технологій променевої діагностики та променевої терапії онкологічних і неонкологічних захворювань, радіонуклідної діагностики і терапії, а також методів профілактики, діагностики й лікування радіаційних ушкоджень; клінічну апробацію нової радіологічної техніки, протирадіаційних, протипухлинних та радіофармпрепаратів; удосконалення дозиметричного супроводу променевої терапії; розробка методів оптимізації променевого навантаження на населення від радіаційних медичних процедур; контроль та метрологічне забезпечення в галузі медичного використання джерел іонізувального випромінення.

Щорічно в клініці Інституту отримують лікування до 5000 пацієнтів: хворі із злоякісними та доброякісними пухлинами грудної та щитоподібної залози, шлунково-кишкового тракту, жіночої полової сфери, а також ліквідатори аварії на ЧАЕС та професіонали-радіологи. Застосовуються сучасні методи променевої діагностики і терапії в комплексній програмі лікування онкологічних хвороб. Консультативно-діагностичну допомогу в поліклініці Інституту щорічно отримують до 20 тис. осіб.

У 2003–2013 рр. у стаціонарі Інституту проліковано 46 010 та 6201 (2007–2013 рр.) у стаціонарі денного перебування. В поліклініці надано консультації 259 154 пацієнтам (біля 395 740 візитів). Виконано 16 033 оперативних втручання у хворих зі злоякісними і доброякісними новоутворами різної локалізації.

Клініка Інституту має ліцензію МОЗ України на медичну практику та ліцензію Державного комітету ядерного регулювання України на діяльність з використання джерел іонізувального випромінювання. Акредитаційною комісією МОЗ України клініка Інституту акредитована на вищу категорію; досягнуто 100 % акредитації лабораторій та діагностичних кабінетів установи.

Унікальним серед медичних установ України є наявність у складі клініки інституту відділення променевої патології. На його базі лікуються всі потерпілі за радіаційних інцидентів в Україні, хворі з променевими ушкодженнями (включно особи, яким проводили променеве лікування), а також надається кваліфікована допомога пацієнтам Чорнобильського контингенту.

Клініка Інституту включена до «Переліку лікувально-профілактичних закладів, які мають право проводити клінічні випробування лікарських засобів».

В роботу клініки впроваджено протоколи надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення та хворим з променевими ушкодженнями; метод електронної мікроскопії для диференційної діагностики деяких форм злоякісних пухлин; метод визначення естроген-прогестеронових рецепторів клітин пухлин грудної залози; методи визначення повного спектру сучасних маркерів пухлин; експрес метод трансбронхіальної біопсії з цитологічною експрес-діагностикою захворювань легенів по нативним препаратам; впроваджено в роботу клініки новий метод радіонуклідної терапії кісткових метастазів за допомогою 153Sm (Самарій оксабіфор) та ін.

За останні роки інститут значно оновив матеріально-технічну базу апаратурою відомих фірм-виробників медичної техніки, що значно підвищило можливість науково-дослідних досліджень, а також рівень діагностичної та терапевтичної допомоги онкологічним хворим. Придбано: радіотерапевтичний комплекс CLINAC-600 з системою планування (VARIAN, США); апарат рентгенівський діагностичний цифровий на 3 робочих місця Opera T90  (GENERAL MEDICAL MERATE SPA Італія); система мамографічна Viola-D (METALTRONICA, Італія); комплект відеоендоскопічної техніки (Olympus Medical Systems Corporation, Японія); апарат для штучної вентиляції легень MONNAL T75 (Air Liquide Medical Systems S.A., France); пульсоксиметри P30 (Mediana Co.Ltd, Корея); комплекс електрокардіографічний СПЕКТР+ (ТОВ «СПЕКТРОМЕД-Україна»); дефібрилятор/монітор LIFEPAK 20е (Physio-Control, Inc., США); мікроскопи дослідницькі зі спеціалізованою цифровою камерою Leica (Leica DM 3000, Німеччина); систему для контактної променевої терапії MultiSource (Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, Німеччина); установку стоматологічну з кріслом стоматологічним серії Granum TS-8830 (Medical Supplies Co.,Ltd, Китай); систему проточної цитометрії FC500 (Beckman Coulter, USA); стерилізатори парові ГК-100 (Тюмень, Росія) та багато іншого.