Головна » НАУКОВО–ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ » Група медичної інформатики

Група медичної інформатики

Євгенія Борисівна Радзішевська
Керівник підрозділу:
Радзішевська Євгенія Борисівна
канд. фіз.-мат. наук, доцент
Контактна інформація: e-mail: radzishevska@rambler.ru

 

Підрозділ створено у 1988 р. як фізико-математичну лабораторію; з 1995 р. — лабораторія біофізики і медичної інформатики; з 2012 р. — група медичної інформації.

Підрозділ очолювали: д-р фіз.-мат. наук І. Л. Кругліков (1988–1995 рр.), д-р біол. наук, професор В. Г. Кнігавко (1996–2011 рр.), з 2012 р. — канд. фіз.-мат. наук, доцент Є. Б. Радзішевська.

Група бере участь у науково-дослідних роботах, метою яких є одержання нових знань з архівних історій хвороби, конвертованих в електронну форму.

Основні напрямки роботи:

статистична обробка інформації для виявлення нових закономірностей з масивів клінічної інформації;

ретроспективний аналіз інформації стосовно клініко-морфологічних характеристик метахронних, вторинних та пізніх метастатичних пухлин.

Основні досягнення:

- формування масивів електронних даних, що містять фактографічну інформацію стосовно персоналізованих клінічних даних про перебіг захворювання, тактику лікування;

- розробка бази даних «Формалізована інформація про пацієнтів з метахронними пухлинами», «Програми лікування онкологічних хворих»;

- створення електронного архіву історій хвороби, що забезпечує проведення багатофакторного мультинозологічного аналізу віддалених наслідків протипухлинного лікування;

- публікація наукових статей, методичних рекомендацій «Оптимізація диспансерного спостереження за онкологічними хворими з метою вчасного виявлення вторинних пухлинних вузлів», доповідь на науковій конференції з міжнародною участю «Сучасні здобутки медичної інформатики».