Головна » НАУКОВО–ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДРОЗДІЛИ » Лабораторія радіаційної імунології

Лабораторія радіаційної імунології

Павло Павлович Сорочан
Керівник відділу:
Сорочан Павло Павлович 
канд. мед. наук
Контактна інформація: (057) 725-50-76
E-mail: radimir07@meta.ua

 

Підрозділ було створено в 1968 р. як лабораторію радіаційної мікробіології та імунології; з 1969 р. — це лабораторія радіаційної імунології та клінічної діагностики; з 1974 р. — лабораторія радіаційної імунології.

Підрозділ очолювали: В. А. Благодетелєва (1968–1969 рр.), Ш. А. Бурштейн (1969–1973 рр.), канд. мед. наук, старш. наук. співробітник Н. С. Пащенко (1974–1983 рр.); д-р біол. наук Н. А. Мітряєва (1984–1986 рр.); канд. біол. наук Т. В. Козирєва (1987–1993 рр.); канд. біол. наук Н. А. Никифорова (1993–2002 рр.); з 2002 року керівник лабораторії канд. мед. наук П. П. Сорочан.

В лабораторії працюють фахівці високої кваліфікації: канд. біол. наук, старш. наук. співробітник Н. А. Никифорова; канд. мед. наук Н. Е. Прохач; канд. біол. наук І. О. Громакова, канд. біол. наук, старш. наук. співробітник О. В. Кузьменко; канд. біол. наук М. О. Іваненко.

Лабораторія регулярно проходить акредитацію державною службою стандартизації, метрології та сертифікації, метрологічною службою Національної академії медичних наук України (2006, 2009 і 2012 рр.)

Основні напрямки науково-практичної діяльності лабораторії радіаційної імунології:

- вивчення балансу медіаторів імунної відповіді під час променевої терапії і розробка методів корекції імунного статусу онкологічних хворих з урахуванням індивідуального балансу цитокінів;

- дослідження змін добових ритмів основних гомеостатичних параметрів у онкологічних хворих для обгрунтування підходів до корекції імунних порушень з використанням хронобіотиків;

- визначення ролі цитокінів у виникненні імунних порушень, викликаних протипухлинною терапією та розробка медикаментозних схем супровідної та реабілітаційної терапії;

- вивчення ролі цитокінів у виникненні психосоматичних порушень і виділення індивідуальних, залежних від типів вегетативної регуляції, особливостей імунореактивності онкологічних хворих для розробки комплексної супровідної терапії, спрямованої на підвищення якості життя пацієнтів.

Співробітники підрозділу володіють сучасними методами визначення: популяцій і субпопуляцій імунокомпетентних клітин (СD, HLA маркери); формених елементів крові; фагоцитарної активності нейтрофілів; імуноглобулінів; циркулюючих імунних комплексів; цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-10, ФНП-α); мелатоніну, кортизолу, інсуліну.

У лабораторії використовується сучасна апаратура: проточний цитофлюориметр Beckman Coulter FC-500; імуноферментний аналізатор SunRise TouchScreen; світлові та флуоресцентні мікроскопи Olympus; автоматична система Minilab Washer PW 40; ламінарний бокс, рефрижераторна центрифуга.

Основні наукові досягнення лабораторії:

- обґрунтовано режими проведення хіміопроменевого лікування різних локалізацій злоякісних новоутворень з урахуванням добових (циркадних) ритмів основних гомеостатичних систем (кровотворної, імунної, ендокринної та ін.), які дозволили значно знизити мієлотоксичність та інші ускладнення при лікуванні хворих на рак шийки матки і прямої кишки;

- розроблено технологію супровідної імунотерапії з урахуванням даних про імунний статус і мелатонінутворюючу функцію організму онкологічних хворих під час променевої терапії.

За останні 5 років співробітниками лабораторії опубліковано 62 наукові роботи, з них 35 статей, 25 тез, 2 автореферати.

Захищені одна докторська дисертація — Т. М. Поповської (2002 р.) і 5 кандидатських дисертацій — І. О. Громакова (1994 р.), П. П. Сорочан (1999 р.), Н. Є. Прохач (2004 р.), О. В. Кузьменко (2010 р), М. О. Іваненко (2013 р.).

Лабораторія активно співпрацює з іншими науковими установами НАМН: Інститутом мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова (лабораторія імунореабілітології); Інститутом патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка (відділ лабораторної діагностики та імунології); Інститутом загальної та невідкладної хірургії (діагностична лабораторія), Інститутом охорони здоров'я дітей та підлітків (лабораторія ендокринології), а також з НДІ біології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Наукові співробітники лабораторії надають консультативну допомогу клінічним підрозділам Інституту та іншим дослідним і лікувальним установам України.

Амбулаторний прийом щодня проводять лікарі-імунологи:

канд. мед. наук Сорочан Павло Павлович — понеділок, середа, п'ятниця з 9:00 до 15:00;

канд. мед. наук Прохач Наталія Едуардівна — вівторок, четвер з 9:00 до 15:00.