Головна » НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НАУКОВО- ІНФОРМАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ » Група наукового аналізу і моніторингу інтелектуальної власності

Група наукового аналізу і моніторингу інтелектуальної власності

Артамонова Неоніла Олегівна
Керівник підрозділу:
Артамонова Неоніла Олегівна
доктор наук із соціальних комунікацій,
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
Контактна інформація: тел. (057) 725-50-30
e-mail: artamonovan@ukr.net

 

Відділ створено як підрозділ з науково-медичної інформації у 1972 р., 1975 р. групу введено до складу науково-методичного відділу; з 1979 р. — відділ науково-медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи з бібліотекою; у 1987 р. ввійшов до складу лабораторії планування та впровадження наукових досліджень; починаючи з 2000 р. відділ наукового аналізу та моніторингу інтелектуальної власності.

Відділ очолювали: канд. мед. наук, доцент Н. О. Бусигіна (1972–1993 рр.), з 1994 р. і дотепер – д-р наук соц. ком., канд. біол. наук, старш. наук. співроб. Н. О. Артамонова.

У відділі працюють: науковий співробітник, канд. техн. наук, доцент М. І. Нікітін; науковий співробітник-патентознавець О. І. Кондрашова; науковий співробітник Ю. В. Павліченко; молодший науковий співробітник О.М. Мирна, лаборант 1-ї категорїї А. А. Дригваль.

Основні напрямки науково-практичної діяльності відділу:

– патентно-інформаційне забезпечення наукової та клінічної діяльності інституту;

– моніторинг інтелектуальної власності з визначенням тендецій розвитку сучасних напрямків онкорадіології;

– забезпечення правової охорони розробок iнституту, методичне забезпечення фахiвцiв iнституту щодо питань інтелектуальної власності;

– опрацювання сучасних інформаційних технологій, створення локальної наукової мережі з доступом до всесвітніх наукових інформаційних ресурсів Інтернету;

– проведення досліджень з питань науково-медичної інформації та інтелектуальної власності щодо оптимізації інформаційного забезпечення науково-клінічної діяльності Інституту.

Основні досягнення відділу:

– обгрунтовано концепцію розвитку патентно-інформаційної служби медичної галузі в Україні;

– створено методичні підходи до оцінки кон'юнктури ринку медичних технологій;

– розроблено технологію патентно-інформаційного супроводу НДР інституту;

– створено методичну базу патентно-інформаційного забезпечення наукових досліджень медичної галузі шляхом використання сучасних інформаційних технологій;

– розроблено методичні документи та технології оптимізації інформаційного забезпечення медичної радіології України та комерціалізації наукових розробок у медичній радіології з використанням ресурсів Інтернету;

– обгрунтовано технологію і розроблено систему управління інтелектуальною власністю у медицині, а також програму розвитку інноваційної діяльності у клінічній медицині та шляхи її реалізації;

– створені й постійно підтримуються 2 сайти: Інституту (http://medradiologia.kharkov.ua) та «Українського радіологічного журналу» (http://urg.kharkov.ua/);

– створено локальну комп'ютерну мережу підрозділів інституту, яка налічує 65 робочих місць, у більшості яких є доступ до інтернету;

– з метою оптимізації електронних ресурсів інституту створено «Електронний архів ІМР» з доступом через локальну мережу.

Співробітниками відділу опубліковано понад 230 наукових праць, у тому числі монографія «Система інформаційного забезпечення медичної науки в Україні: монографія» (2010 р.), 9 анотованих та реферативних покажчиків наукової літератури, дисертацій та звітів про НДР; 1 відомча інструкція, 3 інформаційних листи, 4 методичних посібники і тлумачний словник. Захищена докторська дисертація на тему «Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку» (2013 р.).