Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ РАДІОЛОГІЇ » Відділення радіаційної онкології

Відділення радіаційної онкології

Старенький Віктор Петрович
Керівник підрозділу:
СТАРЕНЬКИЙ Віктор Петрович
доктор медичних наук,
старший науковий співробітник
Контактна інформація: тел. 38(057) 725-50-33
Години прийому: вт., ср., чт. – 9:00 - 14:00 у приміщенні відділення

 

На базі відділення працює штат висококваліфікованих лікарів: проф. Старенький Віктор Петрович, проф. Сухіна Олена Миколаївна д.м.н. Свинаренко А.В. к.м.н. Білозор Н.В., к.м.н. Немальцова К.В., к.м.н. Артюх С.В., к.м.н Сімбірьова А.С., к.м.н. Шумило А.О. лікарі з променевої терапії: Грановська Г.І., Грищенко Т.В., Мірошніченко Л.Г., Забобоніна Л.В., Шустов І.Б., Семененко К.О.

Відділення радіаційної онкології – один з провідних структурних підрозділів ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Історія становлення та розвитку відділення нерозривно пов’язана як з історією самого інституту, так і з етапами технічного вдосконалення радіологічної служби в цілому – від перших рентгено-терапевтичних апаратів до сучасних лінійних прискорювачів.

Створення в 60-х роках парку апаратів для променевої терапії сприяло становленню нового покоління висококваліфікованих фахівців у галузі радіотерапії. Як самостійний структурний підрозділ відділення існує з 1965 року. У різні періоди його очолювали В.М. Кисличенко, І.М. Вусик, О.М. Сухіна, М.В. Тарханова.

З 2021 року відділення отримало сучасну назву «Радіаційна онкологія».

З 2001 року відділенням керує д.м.н. професор В.П. Старенький, який є одним з провідних фахівців з галузі радіології України.

Відділення створено з метою локорегіонарного та системного лікування злоякісних пухлин, яка досягається одномоментним або послідовним використанням різноманітних методик променевої та хіміотерапії. У відділенні забезпечується висококваліфікована та спеціалізована лікувальна допомога громадянам усіх регіонів України. Відділення виконує науково-дослідницькі роботи в галузі розробки та апробації нових технологій променевої та хіміопроменевої терапії злоякісних пухлин різних локалізацій, топометричної підготовки планування променевої терапії, клінічної дозиметрії.

Променева терапія призначається майже в 80% випадків онкологічних захворювань. На базі відділення радіаційної онкології, проводиться:

– Самостійна радикальна променева терапія.

– Променева терапія в поєднанні з хіміотерапією.

– Перед-, та післяопераційна променева терапія.

Відділення має в наявності приміщення, апаратуру для променевої терапії та топометричної підготовки, засоби вимірювальної техніки, устаткування та допоміжне обладнання, пристрої для іммобілізації і планування до променевої терапії, що необхідно для якісного забезпечення лікувального процесу відповідно до затверджених «Протоколів надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутвори»

Завдяки сучасним методам підготовки до планування, лікування та реабілітації пацієнтів, можливо досягти ефективного результату та зберегти високі показники якості життя наших пацієнтів.

Відділення має в своєму розпорядженні сучасні апарати:

– Clinac 600 C – апарат для дистанційної променевої терапії, з можливістю 3D планування всіх етапів лікування.

– на базі відділення проводиться внутрішньопорожнинна брахітерапія на інноваційному апараті «MultiSource», що дозволяє підвести лікувальну дозу безпосередньо до пухлинного осередку.

– апарати для близькофокусної рентгентерапії.