Головна » КЛІНІКА » ВІДДІЛ РАДІОЛОГІЇ » Рентген-діагностичний кабінет

Рентген-діагностичний кабінет

Дем’яненко Валерія Вікторівна
Завідувачка кабінету:
Дем’яненко Валерія Вікторівна
лікар рентгенолог вищої категорії
Контактна інформація: 38(057) 725-50-55
Години прийому: пн.–пт. з 9 до 14 у приміщенні кабінету

 

Співробітники кабінету:

Зав. Кабінету В.В. Дем’яненко

Канд. мед. наук Р.М. Спузяк

Лікар вищої категоріїО.А. Заможська

В 1920р. було засновано Рентген–Академію, яку пізніше перейменували в Український Рентгенрадіологічний і Онкологічний інститут. Великий вклад в розвиток інституту вніс С.П. Григор’єв. До 1941р в інституті було три рентген–діагностичних відділення.

Кістково-суглобним відділенням керував - проф.. д.м.н. А.А. Лемберг,

Відділенням черевної порожнини – проф.. д.м.н І.Г. Шифер,

Відділенням органів грудної порожнини - проф.. д.м.н Є.Я. Бриль.

Також рентгенологами працювали провідні фахівці: проф. д.м.н. И.Г. Шліфєр, к.м.н. Н.И. Германовський, к.м.н. А.М. Єрухинович, к.м.н. Л.Д. Гунський, к.м.н. М.С. Веліжев. З 1946р. в інституті став єдиний рентген-діагностичний кабінет, який очолювали проф.. д.м.н М.Д.Шуйская, проф.. д.м.н Брежнєв, к.м.н. Я.Ф. Левін.

Відділення є базою для клінічного випробування нових фармперпаратів. Щороку в ньому проходять навчання та стажування лікарі-інтерни та клінічні ординатори. Провідні фахівці постійно беруть участь у наданні консультативної допомоги населенню різних регіонів країни. Колектив відділення активно працює за основними тематиками інституту та бере безпосередню участь у підготовці й роботі науково- практичних конференцій і з’їздів Українського товариства рентгенологів та онкологів, інших онкологічних форумів.

Штат відділення складається з 3 лікарів-рентгенологів, 3 рентгенолаборантів.

Рентгенодіагностичне відділення – одне з провідних структурних підрозділів ДУ Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України.

Рентгенодіагностичний кабінет ІМР обладнаний рентгенівськими апаратами OPERA T-90 (Італія), TUR D800-1 (Німеччина), Маммограф- Viola (Італія), які дозволяють проводити діагностичні обстеження органів системи травлення (стравоходу, шлунку, 12-палої кишки, товстої кишки), органів грудної порожнини, сечовидільної системи, різних відділів кістяка. Рентгенівські апарати удосконалено комплексами цифрової обробки рентгенівських зображень, що в поєднанні з оригінальною базою даних дозволяє виконувати запис та архивацію діагностичної інформації. З 1986 г. разом з співробітниками ендоскопічної служби виконується комплексна рентгеноендоскопічна діагностика периферичних и паренхіматозних захворювань легенів за власною оригінальною методикою трансбронхіальної біопсії. Під рентгенологічним контролем виконуються малоінвазивні втручання (трансторакальная пункція, фістулогрвфіі, цістографіі).

Протягом останніх 5-ти років під рентгеноскопічним наведенням виконуються стентування страховоду. Жовчних протоків, МВС з наступним контролем у динаміці.

За останні 10 років співробітниками кабінету було опубліковано 31наукові роботи (8 статей 5 методичних рекомендацій), 22 доповіді.

Рентгенодіагностичний кабінет готов надати високо спеціалізовану рентгенодіагностичну допомогу усім громадянам України та іноземцям без обмежень