Головна » 2002, том X, випуск 4

УРЖ 2002, том X, випуск 4

ЗМІСТ

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 350

В.О. Рогожин, З.З. Рожкова, Л.Г. Кириллова

Застосування методу in vivo магнітнорезонансної спектроскопії на ядрах 1H для дослідження метаболізму головного мозку плода

 

Повний текст (262к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 355

Л.А. Мироняк

Диференційна діагностика патологічних процесів хіазмально-селярної локалізації методами комп’ютерної і магнітнорезонансної томографії та магнітнорезонансної ангіографії

 

Повний текст (971к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 362

І.М. Зазірний, В.О. Рогожин, М.К. Терновий

Співвідношення даних артроскопічного та магнітнорезонансного томографічного досліджень колінного суглоба

 

Повний текст (253к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 366

Р.Я. Абдуллаєв

ЕхоКГ-показники геометрії скорочення й розслаблення лівого шлуночка в хворих із постінфарктною аневризмою та хронічною серцевою недостатністю

 

Повний текст (153к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 371

Ю.А. Іванів

Ультразвукові допплерівські показники коронарного кровотоку

в хворих на мітральний стеноз

 

Повний текст (138к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 375

Т.П. Яблучанська, І.П. Вакуленко

Клас частоти серцевих скорочень і ультразвукові показники лівих камер серця при фібриляції передсердь

 

Повний текст (126к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 379

І.О. Крамний, І.О. Вороньжев, І.С. Лобода

Рентгенодіагностика шокової легені в дітей раннього віку

з пологовими ушкодженнями ЦНС

 

Повний текст (237к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 383

В.М. Славнов, О.А. Савич, В.В. Марков

Радiонуклiднi дослiдження функцiонального стану гепатобiлiарної системи в хворих на цукровий дiабет

 

Повний текст (137к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 389

В.М. Славнов, О.А. Савич, В.В. Марков

Радіонуклідні дослідження стану макрофагальної системи печінки в хворих на цукровий діабет

 

Повний текст (142к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 394

Г.І. Звір, С.В. Новак, З.В. Циганик, Л.Г. Дорошенко, М.В. Кокоруз

Вплив плазмафотоферезу на функціональні властивості лейкоцитів у хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри

 

Повний текст (186к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 399

О.О. Бондаренко, П.Б. Арясов, Д.В. Мельничук, С.Ю. Медведєв, М.А. Фризюк

Проблема обмеження та індивідуалізації внутрішнього опромінення в умовах значної невизначеності радіологічних параметрів (на прикладі об’єкта «Укриття»).

Частина I

 

Повний текст (168к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 404

О.О. Бондаренко, Д.В. Мельничук, П.Б. Арясов, С.Ю. Медведєв, М.А. Фризюк

Проблема обмеження та індивідуалізації внутрішнього опромінення в умовах значної невизначеності радіологічних параметрів (на прикладі об’єкта «Укриття»).

Частина II

 

Повний текст (158к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 409

В.О. Рогожин, З.З. Рожкова

ЯМР-спектроскопія in vivo: додаткові можливості МР-томографії при дослідженні головного мозку

 

Повний текст (139к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 418

І.О. Вороньжев

Клініко-рентгенологічні аспекти шокової легені та її ускладнень у дітей раннього віку з пологовими ушкодженнями центральної нервової системи

 

Повний текст (108к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 423

Г.В. Кулініч

Клінічний перебіг та підходи до терапії променевих ушкоджень травної системи

 

Повний текст (93к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 426

Є.Б.Радзішевська, М.І. Пилипенко, В.Г. Кнігавко

Елементи медичної статистики.

Лекція 9. Багатовимірний статистичний аналіз

 

Повний текст (97к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 430

В.Ю. Кундін, М.О. Ніколов

Особливості проведення методик та обробки діагностичної інформації при сцинтиграфічних дослідженнях сечовидільної системи в дітей

 

Повний текст (162к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 435

Т.О. Волковая, О.К. Кононенко

Радіоонкологія в регіонах

 

Повний текст (104к)

 

2002, том 10, випуск 4, сторінка 440

С.М. Пушкар

До питання про післядипломне викладання сучасних методів комбінованого (променевого й хірургічного) спеціального лікування онкологічної патології

 

Повний текст (73к)