Головна » 2009, том XVII, випуск 4

УРЖ 2009, том XVII, випуск 4

ЗМІСТ

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 430

РЕДАКЦІЙНА

М.І. Пилипенко, Л.Л. Стадник, Ю.М. Скалецький, О.А. Федько

Проблеми радіаційних технологій у системі охорони здоров'я України

Повний текст (200к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 438

РАДІОЛОГІЧНА   ОСВІТА

Міжнародна Агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) ПРОГРАМА з освіти і навчання радіаційних онкологів (Серії навчальних курсів, No 36)

(затверджена Американським Товариством радіаційної онкології (ASTRO) і Європейським Товариством Терапевтичної радіології і онкології (ESTRO) (Відень, 2009)

Повний текст (153к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 451

ОРИГІНАЛЬНІ   ДОСЛІДЖЕННЯ

С.В. Федьків

Результати неінвазивної кардіоваскулярної діагностики методом мультиспіральної комп'ютерної томографії

Повний текст (908к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 460

І.В. Кошель

Особливості СКТ-семіотики при спадковій схильності до хронічних риносинуїтів

Повний текст (563к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 465

Р.Ю. Чурилін

Рентгенологічні варіанти перебігу гострого абсцесу легень

Повний текст (537к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 472

Є.Б. Радзішевська, Л.Я. Васильєв, О.М. Сухіна, Я.Е. Вікман, О.О. Солодовнікова

Деякі аспекти перебігу і наслідків захворювання на рак яєчників за даними катамнезу

Повний текст (177к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 479

Л.І. Григор'єва

Формування дози внутрішнього опромінення людини від скидів 3Н з АЕС

Повний текст (206к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 486

Є.М. Мамотюк, С.В. Руденко, В.А. Гусакова, І.О. Леонова, О.В. Ненюкова, О.Л. Масленнікова

До питання про механізм радіопротекторної дії наноалмазів

Повний текст (315к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 491

Є.М. Мамотюк, О.В. Ненюкова, Г.В. Андрієвський, А.О. Тихомиров

Протипроменевий ефект низьких концентрацій розчину гідратованого фулерену в експериментах на щурах

Повний текст (186к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 497

B. Г. Кнігавко, Н. С. Пономаренко, О. П. Мещерякова, C. Ю. Протасеня

Математична модель репродуктивної загибелі опромінених клітин еукаріот, яка враховує насичення систем репарації ДНК

Повний текст (152к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 503

ВИПАДОК   ІЗ   ПРАКТИКИ

Г.В. Кулініч, С.В. Шутов, Л.Г. Ланько, О.А. Радченко

Велетенська листоподібна пухлина грудної залози

Повний текст (467к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 507

ОГЛЯД   ЛІТЕРАТУРИ

О.П. Шармазанова, О.В. Панченко

Променева діагностика закритої травми грудної клітки

Повний текст (118к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 511

ДАЙДЖЕСТ

Н.О. Артамонова, О.В. Масіч, Ю.В. Павліченко

МЕДИЧНА ЕТИКА

З ІСТОРІЇ РАДІОЛОГІЇ

Повний текст (115к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 516

Є.Г. Русанова, К.В. Русанов

Життя С.П. Григор'єва: шлях у медицину

Повний текст (1.24M)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 523

РАДІООНКОЛОГІЯ   В   РЕГІОНАХ

Г.В. Кулініч О.К. Кононенко

Радіологічна служба Черкаської області

Повний текст (239к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 527

ДИСКУСІЯ

Д.С. Мечев, В.В. Юганов, Г.А. Левченко, Г.А. Головко

Перспективи оновлення парку гамма-терапевтичних апаратів в Україні

Повний текст (97к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 530

НОВІ КНИГИ

Бондар Г.В. Переможемо рак разом. Донецьк: Донеччина, 2008. — 208 с.

Променева діагностика: [В 2 томах] / Коваль Г.Ю.. Мєчєб Д.С.. Сиваченко Т.П. та Ін. / За ред. Г.Ю. Коваль. — К.= Медицина України, 2009. — Т. 1. - 832 с.: іл. - Т. 2. - 682 С: іл.

Спузяк М. І. Розширені лекції з рентгенодіагностики захворювань системи опори та руху.— Харків: Атос 2009. - 296 С.

Спузяк М.І. Кисть (вікова рентгеноанатомія, рентгенодіагностика травматичних пошкоджень та захворювань / Спузяк М.І.. Шармазанова О.П.. Крамний І .О.. Вороньжев І.О., Лисенко Н.С.. Спузяк СМ. — Харків: Крокус 2009. - 184 с.

Абдуллаев Р.Я. Лучевая диагностика неопухолевьіх іаболеваний грудной железьі: Учеб. пособ. / Р.Я. Абдуллаев, Т.С. Головко, В.В. Грабарь и др. — Харьков: Нове слово, 2009. — 96 С: с ил.

Головко Т.С. Лучевая диагностика опухолевьіх іаболеваний грудной желеаьі:
учеб. пособие/Т.С. Головко, Р.Я. Абдуллаев, СЮ. Скляр и др. — Харьков: Нове слово, 2009. — 112 С: с ил.

Контроль качества в лучевой терапии и лучевой диагностике: С6 норматуївньїх документе© / Сост. НА Лртемова и Минск: Полипринт. 2009. - 272 С

Повний текст (596к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 536

ЮВІЛЕЇ

Юрій Сергійович Сидоренко

Повний текст (88к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 537

ЮВІЛЕЇ

Михайло Абрамович Гінзбург

Повний текст (95к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 538

ЮВІЛЕЇ

Олена Петрівна Шармазанова

Повний текст (105к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 539

НОВИНИ УТРО

РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції УТРО «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» з міжнародною участю Мернівці, 21-23 вересня 2009 р.)

Звіт голови правління УТРО О.М. Сухіної За матеріалами Науково-практичної конференції УТРО «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» з міжнародною участю (21-23 вересня 2009 р., Чернівці)

Звіт скарбника ВЛ. Старенького про фінансову діяльність УТРО за три роки

Повний текст (63к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 543

ІНФОРМАЦІЯ

V з'їзд Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) (20-22 червня 2010 р., Чернігів)

Повний текст (67к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 544

ІНФОРМАЦІЯ

Курси ESTRO з проблем радіаційної онкології на 2010 рік

Повний текст (53к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 546

ІНФОРМАЦІЯ

Навчальний календарний план кафедри радіології НМЛПО ім. П.Л. Шупика

План проведення циклів кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2010 р.

План проведення циклів кафедри ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти на 2010

Цикл проведення постійнодіючих курсів інформації та стажування ДУ Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'ева ЛМН України на 2010 рік

Повний текст (65к)

 

2009, том 17, випуск 4, сторінка 548

Покажчик авторів XVII  тому УРЖ

Покажчик рецензентів XVII тому УРЖ (за кількістю рукописів)

Повний текст (56к)