Головна » 2011, том XIX, випуск 2

УРЖ 2011, том XIX, випуск 2

ЗМІСТ

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 127

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

О.В. Панченко

Променева діагностика контузійних пошкоджень легень при закритій травмі грудної клітки

Мета роботи: Вивчити рентгенологічні ознаки контузії легень у постраждалих із закритою травмою грудної клітки (ЗТГК) залежно від ступеня тяжкості травми.
Матеріали і методи: Обстежено 110 хворих відділення травматичного шоку, яким проводили оглядову рентгенографію і рентгеноскопію органів грудної клітки, динамічне рентгенологічне обстеження, комп'ютерну томографію.
Результати: Контузію легень діагностовано в 59 пацієнтів (53,6 %), з них у 25 (42,4 %) виявлені ділянки посилення легеневого рисунка та множинні, малих розмірів, місцями зливні осередки площею до 3 легеневих зон, які зникали через 2-5 діб. Ознаки вважали контузією легень І ступеня. У 23 пацієнтів (39 %) були виявлені ділянки неоднорідного затемнення паренхіми легень площею понад 3 легеневі зони, що зникали за 10-20 діб. Ознаки оцінювали як контузію легень II ступеня. У 11 постраждалих (18,6 %) знайдене тотальне, нерівномірне за рахунок дископодібних ателектазів та підплевральних розривів легень, затемнення легеневої паренхіми, котре зникало не менш ніж за 20 діб, що оцінювалося як контузія легень ПІ ступеня. Контузія легень II й III ступеня розвивалася в пацієнтів із множинними переломами ребер у 24 випадках (70,6 %), з них ізфлотувальними — в 25 (73,5 %).
Висновки: До поширеного виду легеневих ушкоджень при ЗТГК належить контузія легень легкого, середнього або тяжкого ступеня. Контузію легень II й III ступеня супроводжують підплевральні розриви легеневої паренхіми й часто поєднуються з множинними і флотувальними переломами ребер, що помітно погіршує стан постраждалих.
Ключові слова: закрита травма грудної клітки, контузія легені, рентгенологічне дослідження, комп'ютерна томографія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 131

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УТРО «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ ОНКОЛОГІЇ В УКРАЇНІ»
(ЗО ЧЕРВНЯ-1 ЛИПНЯ 2011 РОКУ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 132

Н.О. Артамонова, Г.В. Кулініч, Л.О. Гайсенюк, О.В. Масіч, Ю.В. Павліченко

Сучасний стан проблеми променевих ушкоджень легенів: наукометричний аналіз

Ключові слова: наукометричний аналіз, променеві фібрози легень, променеві пневмоніти, променева токсичність легень, променеві ушкодження легень.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 134

Н.А. Артемова, И.И. Минайло

Влияние суммарной дозы лучевой терапии на результаты лечения больных эпидермоидным раком легкого

Ключові слова: рак легені, променева терапія, регресія пухлини, виживаність.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 136

М.М. Багрій, В.Р. Романчук, Я.О. Шулепа, М.І. Гнидюк, Ю.К. Вівчаренко, Р.В. Шулепа, Н.Р. Григорчук, І.М. Лаврук

Променево-індукований патоморфоз інфільтративної карциноми грудної залози при великофракційній гамма-терапії

Ключові слова: інфільтративна карцинома грудної залози, променева терапія, патоморфоз.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 139

В.Х. Башеєв, Т.І. Терен, І.Ю. Костінський, В.Р. Романчук, Є.М. Юркевич, Ю.К. Вівчаренко

Віддалені результати кооперованого дослідження з вивчення ефективності неоад'ювантної хемопроменевої терапії в лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки

Ключові слова: резектабельний рак ободової кишки, неоад'ювантна хемопроменева терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 142

Ц. Бернштейн, А. Небельський, І. Мірошниченко, Є. Гордєєва, Т. Рослякова, А. Чернай, І. Репецька, І. Реут, З. Шкляр, С. Байдо, А. Вінницька, А. Кутен

Дослідження II фази: прискорене часткове опромінювання грудної залози брахітерапією з високою потужністю дози при використанні внутрітканинного мультикатетерного імплантата

Ключові слова: рак грудної залози, брахітерапія, часткове опромінення грудної залози, APBI, HDR BT.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 145

Н.В. Білозор, Н.А. Мітряєва, В.П. Старенький, О.М. Тарасова, Т.С. Бакай

Можливості використання сфінгомієлінази для оцінки ефективності хемопроменевого лікування недрібноклітинного раку легені

Ключові слова: недрібноклітинний рак легені, променева терапія, режими прискореного фракціонування, об'єктивний ефект, активність сфінгомієлінази.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 149

Т.Г. Бойко, В.К. Ігін, І.В. Смаглюк, Т.В. Оніцева, К.В. Яриніч

Порівняльний аналіз та клінічна оцінка ефективності різних методів променевої терапії при злоякісних новоутворах слизової оболонки ротової порожнини

Ключові слова: динамічне мультифракціонування дози, хемомодифікація пухлини малими дозами.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 151

Г.В. Бондар, Ю.В. Думанський, А.В. Сидюк, М.Л. Тараненко

Неоад'ювантна хемопроменева терапія раку шлунка

Ключові слова: рак шлунка, неоад'ювантна хемопроменева терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 153

Г.В. Бондар, А.Ю. Попович, Н.Г. Семикоз, А.І. Ладур, Б.П. Кондратюк, А.В. Сидюк, Р.В. Звездін, С.А. Панасенко

Неоад'ювантна хемопроменева терапія в комбінованому лікуванні раку стравоходу

Ключові слова: рак стравоходу, комбінована, хемопроменева, ендолімфатична терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 154

Г.В. Бондар, Н.Г. Семикоз, О.В. Борота, О.Ю. Кияшко

Патоморфоз раку прямої кишки після променевої терапії та внутріартеріальної регіонарної хемотерапії 5-фторурацилом

Ключові слова: внутріартеріальна хемотерапія раку прямої кишки, патоморфоз пухлини.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 156

Ю.К. Вівчаренко, В.Р. Романчук, А.Є. Крижанівська, І.М. Остапяк, І.Г. Черняк

Досвід променевого лікування раку стравоходу з модифікацією 5-фторурацилом

Ключові слова: рак стравоходу, дистанційна гамма-терапія, 5-фторурацил, модифікація.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 158

Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, Н.О. Мазник, А.С. Савченко, Т.С. Сипко, Н.Д. Пшенічна

Клініко-цитогенетичні аспекти професійних раків органів дихання у гірників уранових шахт Схід ГЗК

Ключові слова: професійний рак, клініко-морфологічна характеристика раку легень, цитогенетичний аналіз.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 161


Г.В. Гацкевич, И.Г. Тарутин, Н.Н. Яковлева

Контроль качества абсолютных дозиметрических измерений в лучевой терапии Республики Беларусь

Ключевые слова: лучевая терапия, дозиметрия, МАГАТЭ, ТЛД-аудит.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 164

С.І. Голотюк, Ю.К. Вівчаренко, М.І. Гнидюк, В.А. Живецький, І.С. Голотюк

Ефективність неоад'ювантної променевої терапії з хемомодифікацією 5-фторурацилом при лікуванні місцево-поширеного раку грудної залози у хворих похилого віку

Ключові слова: рак грудної залози, променева терапія, хемомодифікація, 5-фторурацил.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 166

Р.Є. Горовенко, Ю.О. Логвінова, О.І. Возняк, Є.В. Шаповалов, В.В. Ушакевич, В.М. Карлашов

Досвід експлуатації радіотерапевтичного комплексу Varian Medical Systems у Донецькому обласному протипухлинному центрі

Ключові слова: радіотерапевтичний комплекс, лінійний прискорювач, променева терапія, технічне обслуговування.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 167

В.М. Григоренко, В.П. Івчук, О.В. Щербіна, Т.М. Говоруха

Дистанційна променева терапія в лікуванні хворих на рак передміхурової залози

Ключові слова: рак передміхурової залози, дистанційна променева терапія, простатичний специфічний антиген, індекс Гліссона.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 169

Ю.В. Думанський, І.І. Фефелова, Л.В. Чистякова, Ю.В. Остапенко, А.А. Чистяков,
В.П. Фефелова

Променева терапія у поєднанні з внутріартеріальною хемотерапією при лікуванні раку орофарингеальної зони

Ключові слова: рак орофарингеальної зони, внутріартеріальна хемотерапія в поєднанні з променевою терапією, внутріартеріальна хемо- і антибіотикотерапія в поєднанні з променевою терапією, безпосередні результати лікування.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 172

Ю.В. Думанський, А.Є. Чумаков, С.Є. Морозова, В.Л. Донець, Д.І. Тригубчак, Є.Д. Бурда

Паліативне лікування раку сечового міхура

Ключові слова: рак сечового міхура, паліативне лікування, хемотерапія, променеве лікування.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 173

Е.А. Дьоміна, В.С. Іванкова

Джерела нейтронів для радіаційної онкології

Ключові слова: радіаційна онкологія, ядерні реактори, протипухлинна дія, нейтронне опромінення.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 175

В.С. Іванкова

Удосконалення хемопроменевого лікування плоскоклітинного раку анального каналу

Ключові слова: плоскоклітинний рак анального каналу, променева терапія, кселода, фторафур, модифікація, радіочутливість.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 178

В.С. Іванкова, І.П.Отрощенко, Т.В. Хруленко, Г.М.Шевченко, Г.Л. Гореліна, Л.Т. Хруленко, Н.П. Доценко, І.Ю. Лялька

Застосування хемопроменевої терапії при первинному раці піхви

Ключові слова: рак піхви, хемопроменева терапія, цитотоксична терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 180

В.С. Іванкова, І.І. Смоланка, О.М. Іванкова, Л.М. Барановська, О.Ю. Столярова

Роль хемомодифікаторів у променевому лікуванні хворих на місцево-поширені форми раку грудної залози

Ключові слова: рак грудної залози, променева терапія, модифікатори.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 183

В.С. Іванкова, Н.В. Тюєва, М.А. Добровольський, Л.П. Антонова, В.Т. Стоян

Консервативне лікування місцево-поширеного раку шийки матки з використанням цитостатиків та інтерферонів на фоні поєднаної променевої терапії

Ключові слова: місцево-поширений рак шийки матки, променева терапія, фторафур, лаферобіон.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 186

В.І. Конанихін, А.В. Курочкін, О.Є. Колпаков

Досвід лікування місцево-поширеного раку слизової порожнини рота

Ключові слова: рак порожнини рота, хемопроменева терапія, катетеризація, цисплатин, регресія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 186

І.Д. Костишин, Р.А. Левандовський, В.В. Бойко, В.В. Голотюк, В.І. Попович, О.Р. Туманова, В.Р. Романчук, С.С. Цибран, І.М. Остап'як, Б.Ю. Ткачук, А.В. Андріїв

Показники діагностики та результати різних методів лікування хворих на рак гайморових пазух у 2001-2010 рр. в Івано-Франківській області

Ключові слова: рак гайморових пазух, захворюваність, методи лікування, виживання хворих.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 188

С.Ю.Кравчук, А.О. Гонца, І.А. Гонца

Удосконалення хемопроменевої терапії раку шлунка

Ключові слова: рак шлунка, хемопроменева терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 189

А.Є. Крижанівська, М.В. Мицак, А.В. Андріїв

Досвід застосування хемопроменевої терапії місцевопоширеного раку шийки матки

Ключові слова: рак шийки матки, променева терапія, хемотерапія, кселода.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 191

Н.И. Крутилина, Д.В. Окунцев, Л.Б. Пархоменко

Ближайшие результаты химиолучевого лечения больных местно-распространенным раком гортани с применением лучевой терапии в режиме ускоренного гиперфракционирования с эскалацией дозы в опухоли

Резюме. Вивчені найближчі результати хемопроменевого лікування (ХПЛ) хворих з місцево-поширеним раком гортані (РГ) із застосуванням променевої терапії (ПТ) в режимі прискореного гіперфракціонування з ескалацією дози в ділянці пухлини порівняно зі стандартною методикою ПТ. Безпосередні найближчі результати ХПЛ при застосуванні режиму прискореного гіперфракціонування з поетапним збільшенням дози в пухлині вірогідно вищі порівняно з ПТ у традиційному режимі фракціонування. Найбільшу перевагу даний режим показав у хворих із РГ IV стадії захворювання та при наявності метастатичного ураження лімфовузлів шиї. Розроблений метод конформного ХПЛ у режимі динамічного прискореного гіперфракціонування з поступовим збільшенням дози випромінення в пухлині не посилює частоти тяжких гострих променевих реакцій з боку слизової оболонки орофарингеальної зони та хрящів гортані.
Ключові слова: рак гортані, хемопроменева терапія, режим прискореного гіперфракціонування з ескалацією дози в пухлині.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 194

Д.С. Мечев, М.М. Фірсова, H.I. Полякова, О.І.Авраменко

Вивчення можливостей золедронової кислоти як протипухлинного препарату

Ключові слова: бісфосфонати, золедронова кислота, аптимстастатичниб ефект, рецептор-позитивний рак грудної залози, метастази в скелет.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 196

И.И. Минайло, И.Г. Тарутин, О.И. Моисеева, Н.А. Артемова

Опыт создания современной службырадиационной онкологии в Республике Беларусь

Резюме. Представлені результати роботи з організації сучасної служби радіаційної онкології в Республіці Білорусь та досвід співробітництва з МАГАТЕ зі створення центру компетенції з радіаційній онкології в РНПЦ ОМР ім. М.М. Александрова.
Ключові слова: променева терапія, МАГАТЕ, центр компетенції.

Ключевые слова: лучевая терапия, МАГАТЭ, центр компетенции.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 198

О.Ю. Попович, Н.Г. Семикоз, А.І. Ладур, Б.П. Кондратюк, В.Н. Кравцова, О.Л. Кубишковський, А.В. Глазков, А.Н. Фоменко, С.О. Панасенко, Д.С. Зиков

Променева терапія в комбінованому лікуванні недрібноклітинного раку легенів

Ключові слова: недрібноклітинний рак легені, комбіноване лікування, хемопроменева терапія, бронхопластичні операції.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 201

Н.Е. Прохач, П.П. Сорочан, І.А. Громакова, М. Кругова, В.С. Сухін

Супровідна терапія мелатоніном при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки

Ключові слова: рак тіла матки, мелатонін, імунний статус, якість життя, променева терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 203

А.С. Савченко

Ефективність корекції серцево- судинних ускладнень у хворих на рак грудної залози

Ключові слова: рак грудної залози, променева терапія, серцево-судинні ускладнення, супровідна терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 205

A.В. Сакало, О.В. Щербина, Т.М. Говоруха, B.С. Сакало, 3Л.М. Синюшкіна

Результати променевої терапії або спостереження у хворих на семіному яєчка І стадії

Ключові слова: семінома яєчка, променева терапія, тактика спостереження.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 207

Н.Г. Семикоз, Р.В. Іщенко, М.Л. Тараненко

Внутріартеріальна хемосенсибілізація при променевій терапії метастазів колоректального раку у печінку

Ключові слова: метастази в печінку, колоректальний рак, променева терапія, внутріартеріальна хемотерапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 209

Н.Г. Семикоз, А.М. Кардаш, Н.Г. Куква, М.О. Лічман, Н.В. Нікуліна, К.А. Кардаш

Досвід лікування первинних і метастатичних пухлин головного мозку на лінійних прискорювачах

Ключові слова: пухлини головного мозку, променева терапія, лінійні прискорювачі.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 211

Н.Г. Семикоз, О.Г. Кудряшов, С.П. Волошин, А.Р. Ганич, С.М. Кудряшова, В.М. Пашков

Сучасні методи променевого лікування раку передміхурової залози

Ключові слова: рак передміхурової залози, променева терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 213

Н.Г. Семикоз, О.Г. Кудряшов, В.В. Пономарьов, Р.А. Осипенков, А.О. Аніщенко, С.М. Кудряшова

Роль променевої терапії в комбінованому лікуванні нирково-клітинного раку

Ключові слова: рак нирки, комбіноване лікування, променева терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 214

Н.Г. Семикоз, А.В. Пономарьова, Н.Г. Куква, В.В. Комендант

Хемопроменева терапія первинно-нерезектабельних пухлин шийки матки

Ключові слова: рак шийки матки, променева терапія, хемо- променева терапія, антибіотикотерапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 215

Н.Г. Семикоз, М.Л. Тараненко, Н.Г. Куква, А.В. Пономарьова, Л.І. Шкарбун

Променеве лікування метастазів печінки на лінійному прискорювачі

Ключові слова: печінка, метастази, променеве лікування, лінійний прискорювач.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 217

Н.Г. Семикоз, В.Г. Шлопов, А.О. Шумило, А.В. Пономарьова, Т.В. Карпушина, В.П. Фефелова

Патоморфологічні особливості недиференційованого раку шийки матки до і після першого етапу поєднаної променевої терапії

Ключові слова: рак шийки матки, поєднана променева терапія, патоморфологія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 220

І.Є. Сєдаков, Н.Г. Семикоз, Д.А. Хилько, І.І. Фефелова, В.Г. Теряник, С.Ю. Єрмілова, Ю.В. Тюменцева, Л.В. Чистякова, С.В. Михайлов, Л.І. Шкарбун

Хемопроменеве лікування місцево-поширеного раку грудної залози

Ключові слова: місцево-поширений рак грудної залози, комплексне лікування, неоад'ювантна хемотерапія, ендолімфатична поліхемотерапія, дрібно-фракційна променева терапія, субклінічні метастази, оперативне лікування.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 222

В.В. Синайко, И.И. Минайло, Э.А. Жаврид, Н.А. Артемова

Послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия с использованием темозоламида у больных глиобластомами

Ключевые слова: глиобластома, послеоперационная лучевая (химиолучевая) терапия.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 223

Л.І. Сімонова, Л.В. Білогурова, В.З. Гертман, Г.В. Кулініч, С.М. Пушкар

Вплив оптичного випромінення на стан системи гемостазу у хворих на рак грудної залози під час променевої терапії

Ключові слова: фототерапія, рак грудної залози, променева терапія, система гемостазу.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 226

І.В. Сокур, В.М. Демченко, М.Л. Ковальський

Шляхи оптимізації лікування хворих з місцево-поширеним раком прямої кишки

Ключові слова: місцево-поширений рак прямої кишки, модифікація, променева терапія, внутріпорожнинна терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 227

В.М. Рижик, Т.Л. Ленчук

Порівняльна ефективність ортопантомографії та спіральної комп'ютерної томографії в діагностиці остеонекрозу щелепи у хворих на мієломну хворобу

Ключові слова: мієломна хвороба, бісфосфонати, ортопантомографія, спіральна комп'ютерна томографія, остеонекроз щелепи.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 231

М.І. Хворостенко, С.М. Тимчук, О.В. Ковтуненко, А.В. Бомбін

Аналіз ранніх і пізніх променевих ушкоджень при проведенні комбінованого лікування у хворих на рак гортані

Ключові слова: рак гортані, хемоемболізація, променеві ушкодження.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 234

Д.В. Чиж, Н.И. Крутилина

Эффективность магнитоакусторадиационного воздействия на экспериментальные опухоли М-1, РС-1

Ключевые слова: эксперимент, перевиваемые опухоли, ультразвук, магнитное поле, лучевая терапия.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 238

В.І. Чорна, О.Л. Лянна

Вплив малих доз іонізивного випромінення на маркер астрогліальної популяції клітин головного мозку (Експериментальне дослідження)

Ключові слова: ікс-опромінення, гліальний фібрилярний кислий білок, мозок.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 242

А.Ю. Чумаков, І.В. Пасальський, М.В. Макаров, О.А. Горбачова, Л.І. Сергієнко, В.А. Журавльова, С.М. Іваницький

Особливості клініко-дозиметричного планування променевої терапії при раці прямої кишки

Ключові слова: рак прямої кишки, променева терапія, клініко-дозиметричне планування, дозний розподіл.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 244

ПАМ'ЯТІ

М.М. Ткачєнко, Т. В. Топчій

До 90-річчя від дня народження Василя Івановича Мілька

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 2, сторінка 250

НОВІ КНИГИ

Повний текст