Головна » 2011, том XIX, випуск 3

УРЖ 2011, том XIX, випуск 3

ЗМІСТ

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 261

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Л.І. Сімонова, Т.П. Якимова, О.А. Радченко, B.З. Гертман, Л.В. Білогурова, C.М. Пушкар

Морфологічна картина розвитку променевих ушкоджень шкіри у щурів при спонтанному загоєнні та при дії фототерапії

Мета роботи: Дослідження дії фотоматричної терапії монохроматичним світлом оптичного діапазону на морфофункціональну картину загоєння радіаційного ураження шкіри у щурів після локального опромінення.
Матеріали та методи: Дослідження проведено на 28 статевозрілих самцях щурів лінії Вістар з масою тіла 180-200 г з одноразовим локальним рентгенівським опроміненням (ЛО) ділянки стегна правої кінцівки. Рентгенівське опромінення в дозі 80,0 Гр проводили на рентгенотерапевтичному апараті TUR-60. Фотонну дію на опромінювану ділянку шкіри щура починали в день рентгенівського опромінювання. Курс фототерапії (ФТ) складав 5 д. (3 сеанси по 20 хв протягом доби). Використовували фотонний матричний пристрій «Барва-Флекс» з матрицями надяскравих світлодіодів червоного і синього кольорів. Усі тварини були розподілені на 3 групи - контрольну (щури з ЛО) та 2 дослідних, у які ввійшли щури з ЛО та ФТ червоним або синім світлом. Забір тканин для морфофункціонального дослідження проводили на 3, 7, 14, 21, 30 і 60-ту д. після опромінення. Шматочки тканини із зони локального опромінення або променевої виразки фіксували в 10 % -вому формаліні і після парафінової проводки гістологічні зрізи забарвлювали гематоксилін-еозином і за методом Ван-Гізона.
Результати: Аналіз результатів морфологічного дослідження променевого ушкодження шкіри (ПУШ) при ФТ червоним або синім світлом дозволив виявити деякі відмінності в їх дії. У ранній (7-14 д.) період розвитку місцевих променевих ушкоджень ФТ не справляла помітної лікувальної дії, проте створювала передумови для подальших репаративних процесів в осередку променевого ураження. Синє світло значно раніше стимулювало локальну імунну відповідь на запалення, що виявлялося вже на 7-му д. При лікуванні синім світлом розміри поверхневого некрозу також зменшувалися більшою мірою, причому набагато раніше (вже на 21-шу д.), ніж у контрольній і «червоній» групі. Процеси організації некрозу глибоких шарів шкіри рухались зі значним випередженням у «синій» групі, тоді як при лікуванні червоним світлом, поряд з організацією, в цих шарах ще довго зберігалися дрібні некрози і незріла грануляційна тканина.
Висновки: У щурів з локальним ПУШ, які отримували фототерапію, вже на 30-ту добу практично завершувалася епітелізація і повна фібротизація всіх глибоких шарів рани, тоді як у контрольній групі епітелізація та часткова фібротизація променевої виразки наставала тільки на другий місяць спостережень. При застосуванні синього світла ознаки активації фібрилогенезу і репарації в зоні променевого ушкодження спостерігалися ще до 30-ї доби. Терапевтичний ефект синього світла домінував над червоним у зв’язку із більш ранньою стимуляцією клітинних та імунних реакцій у дермі.
Ключові слова: фототерапія, світлодіоди, місцеві променеві ушкодження, морфофункціональні дослідження.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 267

IV З'ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ФАХІВЦІВ З ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ
(26-27 ВЕРЕСНЯ 2011 р., ОДЕСА)

МАТЕРІАЛИ З'ЇЗДУ

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 268

Л.Ф. Богмат, Л.І. Рак, Т.С. Введенська, Д. А. Кашкалда, В.І. Молєва, С.Х. Череватова

Нейрогуморальна регуляція ендотеліальної функції у підлітків із патологією міокарда

Ключові слова: ендотеліальна функція, нейрогуморальна регуляція, підлітки, патологія міокарда.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 270

О.А. Будрейко

Особливості продукції кортизолу при цукровому діабеті 1 типу у дітей та підлітків за даними радіонуклідного дослідження

Ключові слова: цукровий діабет 1 типу, діти й підлітки, пубертат, кортизол.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 274

О.А. Будрейко, С.Х. Череватова, В.А. Бондаренко, Л.К. Пархоменко, Л.А. Страшок, О.В. Бузницька

Статична гепатосцинтиграфія в оцінці функції печінки у підлітків з ожирінням

Ключові слова: гепатосцинтиграфія, ожиріння, діти та підлітки, гепатобіліарна патологія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 277

Т.С. Введенська, С.Х. Череватова

Стан системи ренін-ангіотензин ІІ-альдостерон і морфоструктурні особливості серця у дівчинок з олігоменореєю

Ключові слова: олігоменорея, диспластична кардіопатія, дівчини-підлітки, допплерографія серця.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 279

Г.А. Замотаєва, Н.М. Степура, Д.О. Джужа, С.В. Гулеватий, М.Д. Тронько

Стан імунної системи хворих на рак щитоподібної залози з метастазами в легені після лікування радіойодом

Ключові слова: радіойодотерапія, рак щитоподібної залози, імунофенотип лімфоцитів крові, легеневі метастази.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 281

Г.В. Зелінська, Г.М. Кулініченко, Г.Я. Устименко

Цитоморфологічні особливості радіойодорезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози

Ключові слова: папілярна карцинома щитоподібної залози, цитологічна діагностика, радіойодорезистентні метастази.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 284

Д.А. Кашкалда, Г.О. Бориско

Особливості окиснювального гомеостазу у хлопців і дівчин, народжених у сім’ях батьків ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Ключові слова: хлопці та дівчини, діти, народжені в сім’ях ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантна система.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 285

Д.А. Кашкалда, С.О. Левенець, Т.А. Начьотова, С.Х. Череватова, О.О. Диннік

Особливості лептинемії у дівчин-підлітків з розладами менструальної функції залежно від наявності інсулінорезистентності

Ключові слова: дівчини-підлітки, розлади менструальної функції, лептин, лептинорезистентність, інсулінорезистентність.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 287

О.В. Копилова, О.А. Степаненко, Д.Є. Афанасьев, І.В. Мацюк

Порушення функції щитоподібної залози у формуванні інсулінорезистентності в дітей, народжених від батьків, оп рчмінених унаслідок аварії

Ключові слова: тироїдна система, інсулінорезистентність, діти, народжені від опромінених батьків.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 289

П.О. Король, Н.М. Пономаренко, Н.В. Шинкаренко

Роль та діагностичне значення динамічної гепатосцинтиграфії у хворих на хронічний холецистит, жовчнокам’яну хворобу та дискінезію жовчного міхура

Ключові слова: жовчовидільні шляхи, диференціальна діагностика, динамічна гепатосцинтиграфія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 290

М.М. Кукушкіна, С.І. Коровін, О.І. Солодянникова, Г.Г. Сукач, А.Ю. Паливець

Особливості ураження «сторожових» лімфатичних вузлів при меланомі шкіри

Ключові слова: радіонуклідна діагностика, меланома шкіри, «сторожові» лімфатичні вузли, мікрометастази.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 292

В.Ю. Кундін, М.В. Сатир

Перспективи застосування остеосцинтиграфії в ортопедичній і травматологічній практиці

Ключові слова: остеосцинтиграфія, ОФЕКТ, ОФЕКТ/КТ, кістково-суглобовий апарат.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 295


Т. М. Кучменко, Т.К. Совенко

УЗД матки і яєчників та індекс андрогенності у жінок з диференційованою карциномою щитоподібної залози у післяопераційному періоді на фоні радіойодотерапії

Ключові слова: рак щитоподібної залози, тиреоїдектомія, сексстероїдзв’язуючий глобулін, індекс андрогенності, терапія радіойодом, УЗД матки та яєчників.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 299

Л .С. Левенець, Г. А. Дорогавцева, О.П.Тихоненко

Роль динамічної гепатобілісцинтиграфії в діагностиці функціонального стану сфінктера Одді

Ключові слова: гепатобілісцинтиграфія, сфінктер Одді, латентний період.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 300

С.О. Левенець, Т.А. Начьотова, В.О. Диннік, В. А. Бондаренко, О.Ю. Шелудько

Взаємозв’язок між рівнями інсуліну і сексстероїдзв’язувального глобуліну в дівчинок-підлітків із порушеннями менструальної функції

Ключові слова: дівчинки-підлітки, порушення менструальної функції, інсулін, сексстероїдзв’язувальний глобулін.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 302

Н.І. Луховицька, Н.І. Афанасьева, О.М. Астап’ева

Роль визначення рівня тироглобуліну в діагностиці рецидивів та метастазів диференційованого тироїдного раку

Ключові слова: рівень тироглобуліну, диференційований тироїдний рак, метастази, рецидиви, діагностика.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 304

А.Г. Мазур, М.М. Ткаченко, О.В. Миронова, Н.В. Горяінова

ß2-мікроглобулін як прогностичний фактор при хронічному лімфолейкозі

Ключові слова: лейкемічний процес, клініко-гістологічні параметри, рівень Р2-МГ, лікування.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 307

С.С. Макеев, В.Д. Розуменко, В.М. Семенова, Т.Г. Новікова

Результативність однофотонної емісійної томографії у прогнозуванні ступеня злоякісності гліом головного мозку

Ключові слова: гліоми головного мозку, ступінь злоякісності, ОФЕКТ.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 310

В.В. Марков, В.І. Кравченко, О.І. Осадців, C.В. Гулеватий,Л.В. Чайковська

Стан щитоподібної залози та йодне забезпечення членів когорти У країнсько-Американського тиреоїдного проекту, які проживають у Чернігівській області

Ключові слова: щитоподібна залоза, Українсько-Американський тиреоїдний проект, Чернігівська область.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 312

М.О. Ніколов

Експериментальна оцінка зміни кінетики 99mTc-MIBI в карциносаркомі Уокер-256 під впливом просторово-неоднорідного електромагнітного поля

Ключові слова: енергетичне електромагнітне опромінення, терапія, кінетика 99mTc-технетрилу.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 315

Т.Г. Новікова, С.С. Макеев

Можливості сучасної однофотонної емісійної комп’ютерної томографії у діагностиці залишків внутрімозкових злоякісних пухлин у ранньому післяопераційному періоді

Ключові слова: злоякісні внутрімозкові новоутвори, залишкова пухлинна тканина, ОФЕКТ.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 317

В.М. Рибальченко, Г.А. Зубкова, В.Є. Лучицький, Є.В. Лучицький, М.Д. Тронько, Н.В. Сологуб

Дослідження рівнів лімфокінів і гормонів у сироватці крові чоловіків, хворих на цукровий діабет типу 2 з метаболічним синдромом

Ключові слова: метаболічний синдром, цукровий діабет.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 320

В.М. Славнов, С.Ю. Савицький

Радіонуклідні методи в оцінці ефективності медикаментозного лікування діабетичних остеоартропатій і ангіопатій нижніх кінцівок

Ключові слова: радіонуклідна ангіографія, остеосцинтиграфія, цукровий діабет, діабетичні ангіопатії, остеоартропатії, вобензим.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 322

Н.П. Строганова, Л.М. Бабій

Оцінка діастолічної функції лівого шлуночка серця за даними радіонуклідної вентрикулографії у хворих на ішемічну хворобу серця

Ключові слова: радіонуклідна вентрикулографія, ішемічна хвороба серця.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 324

Г.Г. Сукач, О.І. Солодянникова, Н.Ю. Войт, Д.Л. Саган

131I-MIBG в діагностиці і терапії медулярного раку щитоподібної залози (стан проблеми)

Ключові слова: медулярний рак щитоподібної залози, 131I-MIBG, радіонуклідна терапія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 327

М.М. Ткаченко, Г.О. Романенко, А.Л. Камінська

Можливості комплексного сцинтиграфічного дослідження міхурово-сечовідного рефлюксу в дітей

Ключові слова: комплексне сцинтиграфічне дослідження, міхурово-сечовідний рефлюкс, діти.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 329

В. Тришин, В.А. Агеев, В.М. Шевель, Л. К. Бездробна

Розробка технологій та організація виробництва радіофармацевтичних препаратів в Інституті ядерних досліджень НАН України

Ключові слова: дослідний реактор, радіофармпрепарати, натрію пертехнетат, генератор технецію, натрію йодид.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 332

С.І. Турчина

Визначення вмісту тироксинзв’язуючого глобуліну в підлітків із дифузним нетоксичним зобом при застосуванні радіоімунних методів

Ключові слова: тироксинзв’язуючий глобулін, дифузний нетоксичний зоб, підлітки.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 334

М.М. Фірсова, Д.С. Мечев, Н.І. Полякова, О.В. Кащенко

Досвід застосування 1-131 у лікуванні дифузного токсичного зоба

Ключові слова: дифузний токсичний зоб, йодотерапія, офтальмопатії.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 337

Науково-практична конференція «Радіаційна безпека персоналу і пацієнтів у рентгенодіагностиці»
(25-26 травня 2011 p., Харків)

Матеріали конференції

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 338

Ю.М.Коваленко

Поточний контроль вихідних параметрів цифрового рентгенодіагностичного обладнання як важлива складова гарантії якості рентгенологічних досліджень

Ключові слова: цифрове рентгенівське обладнання, система контролю, якість зображення, поточний контроль, тестфантом, періодичний вимірювальний контроль, еквівалентна доза, дозиметр.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 340

Ю.М. Коваленко

Роль цифрових технологій у зменшенні променевого навантаження на пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень

Ключові слова: рентгенологічні дослідження, флюорографія, рентгенографія, рентгеноскопія, цифрові технології, променеве навантаження на пацієнта, колективна ефективна доза.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 341

В.О. Колотій, А.Г. Бондаревський

Система обліку обладнання і кадрів рентгенівських кабінетів області

Ключові слова: інформаційна база, інформація, фахівці.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 345

О.М. Коляда, О.В. Сєдак, О.О. Іваненко

Організація технічного обслуговування та контролю якості параметрів рентгенівського обладнання

Ключові слова: рентгенівська техніка, контроль, оптимізація, методи діагностики.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 347

М. І. Костенецький

Дозиметричний контроль доз опромінення пацієнтів у рентгенології - нагальна потреба часу

Ключові слова: медичне опромінення, референтні рівні медичного опромінення, дози опромінення пацієнтів.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 348

В.М. Махнюк, К.Д. Фещенко, О.І. Чурилик, С.М. Могильний, І.Л. Бухало

Гігієнічні питання запобіжного державного санітарноепідеміологічного нагляду при розміщенні лікувальнопрофілактичних закладів із рентгенкабінетами

Ключові слова: радіологічне відділення, захист від джерел іонізивного випромінення, санітарно-епідеміологічний нагляд.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 350

А.А. Мишковська

Основні проблемні питання здійснення державного санітарноепідеміологічного нагляду за використанням джерел іонізивного випромінення в медичній практиці

Ключові слова: рентгенодіагностичні дослідження, променева терапія, радіаційний захист.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 352

М.І. Пилипенко, Л.Л. Стадник, О.Ю. Шальопа

Вивчення вхідних поверхневих доз пацієнтів при найпоширеніших рентгенографічних дослідженнях для встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів

Ключові слова: рентгенівська діагностика, пацієнти, дози опромінення, оптимізація радіаційного захисту, рекомендовані рівні.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 354

І.П. Пінчук, В.А. Калініченко

Досвід проведення перевірки рентгенодіагностичних апаратів лікувально-профілактичних закладів та засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам Держстандарту на прикладі Харківської області

Ключові слова: рентгенівське обладнання, дозоформувальні параметри, радіаційний захист.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 356

А. І. Севальнєв, М. І. Костенецький, Л.Т. Лемешко

Оцінка радіаційного ризику смертності від медичного опромінення

Ключові слова: радіаційний ризик, шкода здоров’ю, медичне опромінення.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 357

Д. В. Ярына, Ю.Г. Старовойтова

Контроль качества оборудования лучевой диагностики - залог оптимизации доз облучения пациента и персонала

Резюме. Розглянуто головні принципи системи забезпечення якості, що реалізується в Російській Федерації як комплекс систематичних заходів. їх мета гарантовано отримати клінічний ефект від використання медичної техніки із застосуванням відповідних стандартів при оптимальних матеріальних та часових затратах та мінімально можливому дозному навантаженні.
Ключові слова: доза опромінення, система забезпечення якості, контроль якості, ЄСКІД, програма контролю якості, принцип ALARA.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 361

Науково-практична конференція молодих учених «Актуальні питання радіології та онкології»
(27 травня 2011 р., Харків)

Матеріали конференції

Research-and-Practice Conference of Young Scientists «Urgent issues of radiology and oncology»
(May27, 2011, Kharkiv)

Conference proceedings

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 362

Т.В. Алтухова, Н.О. Оборіна

Рентгенодіагностика асептичної нестабільності ендопротеза кульшового суглоба

Ключові слова: рентгенодіагностика, суглоб, нестабільність ендопротеза.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 362

М.О. Бондарович, Л.В. Останкова, О.В. Сафранчук, О.В. Челомбітько, А. М.Гольцев

Значущість оцінки стану Т-клітинної ланки імунітету й стовбурових ракових клітин у діагностиці злоякісних захворювань грудної залози (експериментальне дослідження)

Ключові слова: стовбурові ракові клітини, субпопуляції Т-клітин, рак грудної залози.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 363

А.В. Бур’ян, О.В. Меркулова, В.А. Зміїв

Застосування хемомодифікації у комплексному лікуванні раку підшлункової залози

Ключові слова: рак підшлункової залози, хемомодифікація.

Повний текст

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 363

Ю.В. Волкова

Особливості інтенсивної терапії травматичної хвороби у геронтологічних онкохворих

Ключові слова: геронтологічні хворі, онкопатологія, політравма, плазмаферез.

Повний текст

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 364

М.О. Іваненко, I.С. Громакова

Лазерна проточна цитометрія в оцінці фагоцитарного процесу

Ключові слова: проточна цитометрія, фагоцитарний процес.

Повний текст

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 364

Ю.А. Коломійченко

Особливості травматичних пошкоджень верхньошийного відділу хребта у дітей віком від 1 до 7 років

Ключові слова: травматичні пошкодження, хребет, діти.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 365

О.В. Кузьменко, І.С. Громакова

Пострадіаційне відновлення добових ритмів показників імунної системи щурів з різною реакцією на стрес

Ключові слова: добові ритми, імунна система, щури.

Повний текст

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 365

А.В. Кушнір, А.В. Мангов, К.О. Кульпіна

Ефективність та діагностична цінність 64-зрізної КТ-коронарографії у скринінгу атеросклеротичного ураження і звуження коронарних артерій

Ключові слова: КТ-коронарографія, атеросклероз, скринінг.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 366

Т.О. Лопіна

Рентгенограмметричні показники кульшового суглоба у новонароджених

Ключові слова: рентгенограмметричні показники, новонароджені.

Повний текст

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 366

Н.І. Луховицька

Агресивний перебіг диференційованого тироїдного раку: причини і наслідки

Ключові слова: диференційований рак щитоподібної залози, наслідки агресивного перебігу, місцево-поширений пухлинний процес.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 367

Н.О. Оборіна, Т.В. Алтухова

Рентгенодіагностика післятравматичного деформівного артрозу кульшових суглобів

Ключові слова: рентгенодіагностика, деформівний артроз суглобів.

Повний текст

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 367

Ю.В. Павліченко

Дослідження перспектив використання наноматеріалів в онкології

Ключові слова: наноматеріали, онкологія.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 367

В.М. Пасюга, Ю.Г. Шкорбатов

Ефекти іонізивного випромінення та слабого магнітного поля на стан хроматину у ядрах клітин людини in vitro

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 368

Т.С. Сипко

Аберації хроматидного типу як показник неспецифічного мутагенезу в онкологічних хворих

Ключові слова: аберації хромосом, лімфоцити, онкологічні пацієнти, променева терапія.

Повний текст

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 368

О.В. Слободянюк, Н.М. Щит, В.С. Сухін, Н.В. Федоренко

Оцінка ефективності комбінованого лікування хворих на рак яєчників з неоад’ювантною хемотерапією

Ключові слова: рак яєчників, неоад’ювантна хемотерапія.

Повний текст

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 369

О.В. Носик, А.А. Гвай

Оцінка ефективних доз при комп’ютерній томографії

Ключові слова: комп’ютерна томографія, фантомні вимірювання, еквівалентні та ефективні дози.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 369

В.С. Сухін, Н.В. Федоренко, О.В. Слободянюк, Н.М. Щит

Особливості рецидивування саркоми матки

Ключові слова: саркома матки, частота рецидивування, прогностичні фактори.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 369

М.А. Теплова, Ю.В. Харченко, В.С. Сухін, О.В. Слободянюк

Результати лікування і аналіз рівня пухлинного маркера SCCA у хворих на рак шийки матки ІІА стадії

Ключові слова: рак шийки матки, хемомодифікація, пухлинний маркер SCCA.

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 371

ДИСКУСІЇ

Л.Я. Васильєв, С.А. Аміразян, Г.В. Кулініч, С.М. Філіппова

Аварія на ЧАЕС: ризики уявні та істинні

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 376

КНИГИ ВИДАВНИЦТВА THIEME

Повний текст

 

2011, том XIX, випуск 3, сторінка 381

ІНФОРМАЦІЇ

Науково-практична конференція УТРО «Актуальні питання променевого і комбінованого лікування онкозахворювань і профілактика ускладнень»
21-22 травня 2012 p., Харків

Повний текст