Головна » 2012, том XX, випуск 2

УРЖ 2012, том XX, випуск 2

ЗМІСТ

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 115

ЮВІЛЕЙ

МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПИЛИПЕНКО

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 121

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОМЕНЕВОГО І КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ»
21-22 ТРАВНЯ 2012 P., ХАРКІВ МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 122

Н.А. Артемова, И. И. Минайло

Влияние стадии заболевания и степени регрессии опухоли при лучевой терапии на выживаемость больных неоперируемым эпидермоидным раком легкого

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 124

Н.В. Білозор, Н.А. Мітряєва, В. П. Старенький, О.М. Тарасова, Т.С. Бакай

Пухлинний маркер CYFRA 21-1 в оцінці ефективності променевого лікування місцевопоширених форм недрібноклітинного раку легені

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 127

Г.В. Бондар, Ю.В. Думанський, О.Ю. Попович, А.В. Сидюк, Ю.О. Попович, М.Л. Тараненко

Гематологічна токсичність неоад'ювантної хіміопроменевої терапії раку шлунка

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 129

Г.В. Бондар, Н.Г. Семикоз, В.Х. Башеєв, О.В. Борота, М.В. Бондаренко, О.Ю. Кияшко

Променева терапія резектабельного раку прямої кишки

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 132

Г. В. Бондар, Н.Г. Семикоз, Р. В. Іщенко, М.Л. Тараненко

Поєднана променева і внутріартеріальна терапія хворих на колоректальний рак з механічною жовтяницею

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 135

Ю.К. Вівчаренко, І. М. Остапяк, А.Є. Крижанівська, А.З. Белегай, Р.М. Сиротинський, І. Г. Черняк

Особливості підготовки хворих для проведення дистанційної променевої терапії на сучасних гамма-терапевтичних комплексах

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 136

В.А. Вінніков, Н.О. Мазник, Т.С. Сипко, Н.Д. Пшенічна

Цитогенетичні ефекти в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак грудної залози під час променевого лікування.

I. Варіабельність індивідуальної динаміки рівня аберацій

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 140

В.А. Вінніков, Н.О. Мазник, Т.С. Сипко, Н.Д. Пшенічна

Цитогенетичні ефекти в лімфоцитах периферичної крові хворих на рак грудної залози під час променевого лікування.

II. Вплив хемотерапії

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 143

Л.О. Гайсенюк, Н.О. Мазник, Г.В. Кулініч, Л.Л. Стадник

Цитогенетичні ушкодження при радіаційно-індукованих професійних раках легень у гірників уранових шахт

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 146

Г.В. Гацкевич, И.Г. Тарутин, Е.В. Титович

Дозиметрическое обеспечение стереотаксического облучения пациентов

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 147

Р.Є. Горовенко, О.І. Возняк, Ю.М. Логвінова, В. В. Ушакевич, І.О. Камінський, М.Л. Тараненко

Забезпечення якісного лікування і безперебійної роботи лінійних прискорювачів при проведенні променевої терапії

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 148

В.М. Демченко, А.В. Свинаренко, І.В. Сокур

Передопераційна радіохемотерапія місцевопоширеного раку прямої кишки низької локалізації

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 150

М.А. Добровольський, Н.Е. Таварткіладзе, Н.І. Рябченко, Л.В. Коротинська, Н.М. Янович

Наш досвід застосування хемомодифікатора «Фторафур» при променевому лікуванні злоякісних пухлин голови та шиї

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 151

Е.А. Дьоміна, В.С. Іванкова

Радіаційна резистентність пухлин: причини та механізми

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 153

В.С. Іванкова, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова, Н.П. Доценко, Г.А. Приказюк

Підходи до хіміопроменевого лікування хворих на рецидивні та метастатичні форми раку грудної залози

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 155

В.С. Іванкова, Е.А. Дьоміна

Модифікація індивідуальної радіаційної чутливості пухлин

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 157

В. С. Іванкова, Е.А. Дьоміна

Можливі перспективи розвитку радіаційної онкології

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 160

В.С. Іванкова, Н.В. Тюєва, Г. М. Шевченко, Т. В. Хруленко, Л.М. Барановська, Т.В. Скоморохова, О.В. Галяс

ВПД-брахітерапія у променевому лікуванні раку шийки матки

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 162

В.П. Івчук, Т.М. Говоруха, Л.М. Синюшкіна, Н.А. Єфремова, В.А. Пильнов

Досвід променевого лікування раку передміхурової залози І-ІІІ стадій на лінійному прискорювачі

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 164

О.М. Клюсов, М.М. Фірсова, Т.М. Говоруха, Д.С. Осинський, О.Г. Олійніченко, А.В. Холодна, О.І. Лола

Перший досвід застосування ПЕТ-КТ в онкологічній практиці

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 166

С.М. Лучковський

Метод Монте-Карло у променевій терапії

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 169

Д.С. Мечев

Питання апаратурного забезпечення променевої терапії в Україні

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 171

И.И. Минайло, Н.А. Артемова, О.И. Моисеева, А.Р. Екшембеева

Современные подходы к лечению местнораспространенного рака орофарингеальной зоны

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 173

И.И. Минайло, Н.А. Артемова, О.И. Моисеева, Е.В. Лекторова

Перспективные направления в лечении высокозлокачественных глиом головного мозга. Антиангиогенная терапия

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 176

Н.А. Мітряєва, Т.С. Бакай, Т.В. Сегеда, В.П. Старенький

Використання хемомодифікації для направленої індукції церамідного шляху апоптозу пухлини

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 178

Д.В. Окунцев, Н.И. Крутилина, Л.В. Пышняк, Н.Н. Антоненкова, Л. Б. Пархоменко, Т.В. Платошкина, Аль-аква Абдульмажид Мохсен

Послеоперационная ИМРТ в режиме гипофракционирования с интегрированным бустом в ложе опухоли больных раком грудной железы I-II стадий

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 180

Н.Е. Прохач, П.П. Сорочан, І.А. Громакова, В. С. Сухін, О.В. Кузьменко

Супровідна терапія лікопідом та мелатоніном при променевому лікуванні хворих на рак тіла матки

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 183

А.С. Савченко, Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, В.П. Старенький

Характеристика променевих ускладнень у хворих при опроміненні на лінійному прискорювачі

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 186

A.B. Сакало, O.B. Щербіна, Т.М. Говоруха, B.В. Мрачковський, Л.М. Синюшкіна

Променева терапія хворих на типову семіному яєчка у стадії IIA/В

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 187

І.Є. Сєдаков, Н.Г. Семикоз, Д.А. Хилько, І.І. Фефелова, В.Г. Теряник, Ю.В. Тюменцева, С.Ю. Єрмілова, С.В. Михайлов

Променева терапія в комплексному лікуванні місцевопоширеного раку грудної залози

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 189

Н.Г. Семикоз, А.М. Кардаш, Н.Г. Куква, М.О. Лічман, Н.В. Нікуліна, К.А. Кардаш

Променева терапія первинних і метастатичних пухлин головного мозку

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 191

Н.Г. Семикоз, Я.В. Кузьменко, Н.Г. Куква, Н.В. Нікуліна

Значення стронцію-89-хлориду в лікуванні метастатичного ураження кісток

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 192

Н.Г. Семикоз, А.В. Пономарьова, В.А. Мітрясова

Комбіноване лікування первинно-неоперабельного раку шийки матки

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 193

Л.І. Сімонова, В.З. Гертман, Л.В. Білогурова, Г.В. Кулініч, В.П. Лаврик

Попередні результати застосування фотонно-магнітної терапії для профілактики та лікування променевих реакцій шкіри хворих на рак грудної залози з ад'ювантною променевою терапією

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 196

І.І. Смоланка, В.С. Іванкова, С.Ю. Скляр, О.М. Іванкова

Безпосередні результати лікування хворих на первинно- неоперабельний рак грудної залози з використанням фторпіримідинів

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 201

О.І. Солодянникова, Н.Ю. Войт, О.М. Іванкова, Г.Г. Сукач, Д.Л. Саган

Оцінка ефективності хемотерапії хворих на рак грудної залози з допомогою мамосцинтиграфії з 99mТс-МІБІ

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 204

Н.Ю. Спіженко, О. Є. Бобров, Т.І. Чеботарьова, В. І. Лисак, В.М. Бурик, Ю.М. Лещенко, О.Г. Ярмак

Радіохірургічне лікування метастатичного ураження печінки з використанням роботизованої системи CyberKnife G4

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 205

Н.Ю. Спіженко, B.М. Бурик, Т.А. Чеботарьова, В.А. Лисак, C.М. Лучковський, O.A. Шараєвський, О.Г. Ярмак, Ю.М. Гаркуша

Радіохірургічне лікування менінгіом головного мозку з використанням системи КіберНіж (CyberKnife G4). Результати та їх радіологічна оцінка

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 207

О.М. Сухіна, A.B. Свинаренко, B.C. Сухін, H. Е. Прохач, В.П. Старенький, Г.І. Грановська

Ефективність застосування хемосенсибілізатора «Гідреа» при радіохемотерапії місцевопоширених форм раку шийки матки

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 211

И.Г. Тарутин, Г.В. Гацкевич, Е.В. Титович, М.В. Дроздова

О создании новых протоколов контроля качества оборудования для лучевой терапии

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 212

И. Г. Тарутин, Г. В. Гацкевич, Е.В. Титович, А.К. Букато, М.В. Дроздова, Д. И. Козловский

Международные семинары «Физико-дозиметрические аспекты лучевой терапии злокачественных опухолей»

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 213

Е.В. Титович, И. Г. Тарутин, Г. В. Гацкевич, М.В. Дроздова

Техническая и дозиметрическая поддержка методики ИМРТ

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 216

Н.В. Тюєва, Л.П. Антонова, B.Т. Стоян, C.П. Дідорчук

Комплексний моніторинг резорбції пухлин шийки матки протягом поєднаної променевої терапії

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 218

Ю.Я. Федуленкова, O.A. Датченко

Комплексне використання КТ та УЗД у діагностиці вторинного ураження печінки

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 222

М.I. Хворостенко, I.М. Кіхтенко

Методика розрахунку доз електромагнітного випромінення наднизької частоти при лікуванні променевих ушкоджень

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 224

М.I. Хворостенко, О.В. Ковтуненко, І.C. Шпонька, Д.В. Березнюк, С.М. Тимчук, О.В. Пославська

Прогностичне значення експресії маркерів міжклітинної адгезії у хворих на рак ротової частини глотки

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 226

М.I. Хворостенко, Ю.М. Хворостенко, I.M. Кіхтенко

Аналіз результатів комбінованого лікування раку шлунка залежно від локалізації пухлини

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 228

І.Ф. Хурані, О.Я. Какарькін

Клінічні особливості перебігу ранніх та пізніх постхіміопроменевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 230

A.Ю. Чумаков, С. Є. Морозова, O.A. Горбачова, B.Л. Донець, C.М. Іваницький

Актуальні питання консервативного лікування хворих на рак стравоходу

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 232

Т.Д. Щегловська, В.Л. Якобчук, Я.М. Пархоменко, Ю.П. Гузюк, Т.А. Ратинова

Перші клінічні досягнення в Рівненському центрі променевої терапії при використанні лінійного прискорювача

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 236

ЮВІЛЕЙ

Лариса Іванівна Сімонова-Пушкар

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 237

ЮВІЛЕЙ

Юрій Григорович Ігнатенко

Повний текст

 

2012, том XX, випуск 2, сторінка 238

ІНФОРМАЦІЯ

Науково-практична конференція
«Сучасні підходи до диспансеризації працюючих із джерелами іонізивного випромінення»
18-19 жовтня 2012 р., Харків

Повний текст