Головна » 2001, том IX, випуск 1

УРЖ 2001, том IX, випуск 1

ЗМІСТ

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 6

Добровольскене Л., Мамонтовас В., Басявічюс А.

Роль комп’ютерної томографії та магнітнорезонансної томографії в діагностиці лімфом

Повний текст (498к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 11

Макеєв С.С., Чувашова О.Ю.

Поєднане застосування МРТ та ОФЕКТ у діагностиці внутрімозкових пухлин головного мозку

Повний текст (261к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 14

Топчій Т.В., Макомела Н.М.

Можливості магнітнорезонансної томографії для діагностики множинних кіст нирок

Повний текст (620к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 20

Одиньскі Б.

Рентгенографія і комп’ютерна томографія у діагностиці переломів таза

Повний текст (503к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 26

Панов О.В., Спузяк Р.М. Вікман Я.Е., Чеканова С.В.

Комплексна радіологічна та ендоскопічна діагностика периферичних об’ємних новоутворень легень

Повний текст (290к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 31

Крамний І.О., Вороньжев І.О. Гребенюк В.Ю.

Особливості змін рентгенологічної картини в легенях у новонароджених з гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи

Повний текст (258к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 34

Якимова Т.П., Дудниченко О.С., Мітряєва Н.А., Карташов С.М.

Радіолігандний метод дослідження рецепторів стероїдних гормонів у пухлинах яєчників

Повний текст (186к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 38

Мазур С.Г., Рогожин В.А. Глазовська І.І.

Порівняльний аналіз структури атеросклеротичного ураження магістральних артерій голови у хворих з різними формами церебральної судинної патології

Повний текст (291к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 42

Кулiкова Ф.Й.

Особливості поширення, локалізації та гістологічної будови первинних пухлин спинного мозку і хребта

Повний текст (134к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 44

Єлоєва З.В., Вікман Я.Е.

Значення ультразвукового дослідження для прогнозування порушень жовчовиділення при вірусних гепатитах у дітей

Повний текст (468к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 50

Абдуллаєв Р.Я.

Ехокардіографічна діагностика ішемічної кардіоміопатії

Повний текст (326к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 55

Симонова Л.І., Роздільський С.І., Кулініч Г.В., Гертман В.З.

Крапивний О.О., Абрамова Л.П. Білогурова Л.В., Левченко А.П.

Застосування лазеротерапії в комплексному лікуванні виразкової хвороби у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Повний текст (188к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 59

Якименко І.Л., Сидорик Є.П.

Захисна дія червоного лазерного світла на радіаційно уражені ембріони птиці

Повний текст (179к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 63

Романова О.П., Бездробна Л.К., Дрозд І.П.

Біоіндикація надфонового опромінення мешканців радіаційно забруднених територій за мікроядерним тестом

Повний текст (209к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 69

Завербна Л.В., Коваленко О.М.

Стан тканин пародонта у хворих, що зазнали впливу високих доз іонізувального випромінення

Повний текст (441к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 73

Карпенко Н.О., Чуб Н.Н. Бризгалова Г.А., Алесіна М.Ю. Лябік В.В.

Вплив тривалого низькодозного опромінювання статевих клітин самців у постмейотичній фазі гаметогенезу на сперматогенез у їх потомства

Повний текст (185к)

 

2001, том 9, випуск 1, сторінка 77

Карбашевська Н.Я., Блюм І.О., Цудзевич Б.О.

Вплив іонізувальної радіації на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів в органах та крові щурів в умовах моделювання гіпергравітації

Повний текст (253к)