Головна » 2010, том XVIII, випуск 3

УРЖ 2010, том XVIII, випуск 3

ЗМІСТ

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 275

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ»
20-21 ЖОВТНЯ 2010 РОКУ,  ЛЬВІВ

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 276

М.В. Брежнєв, І.В. Баранов, O.I. Солодянникова, I.В. Тютюнов, К.O. Матвєєв, I.I. Чабан, Е.М. Куликова

Досвід комплексного лікування диференційованого раку щитоподібної залози із застосуванням нових технологій

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 278

О.А. Будрейко, С.Х. Череватова, Н.В. Шляхова

Характеристика антитілоутворенняпри цукровому діабеті 1 типу в дітей та підлітків

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 282

Т.С. Введенська, С.Х. Череватова

Морфофункціональні та гуморальні особливості серця в дівчаток із розладами менструальної функції

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 284

Г.В. Зелінська, Г.М. Кулініченко, С.В. Гулеватий, Ю.М. Божок, В.В. Марков, Г.Я. Устіменко

Кістозна дегенерація та цитокератин-17 як прогностичні фактори радіойодорезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 286

Г.А. Зубкова, Є. В. Лучицький, В.М. Славнов, В.М. Рибальченко, В.Є. Лучицький, В. В. Марков, С.В. Поспелов

Феномен гепаторенальної дисфункції у хворих на метаболічний синдром за даними радіонуклідних досліджень

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 289

С.В.Зябліцев, П.А. Черчобривиез, Е.В. Сороката

Роль гормонодіагностики при виявленні вірильного синдрому

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 291

А.Л. Камінська, М.О. Ніколов, А.В. Макаренко, В.О. Муравко

Особливості оцінки гемодинаміки нирок за даними непрямої реноангіографії

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 294

О.В. Копилова, О.А. Степаненко, Л.О. Цвет, I. В. Мацюк

Особливості статевого розвитку дітей із клінічними проявами інсуліно- та лептинорезистентності,
народжених від осіб» опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на ЧАЕС

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 296

М.М. Коренєв, Д.А. Кашалда, Г.О. Бориско, С.Х. Череватова, В.А. Бондаренко, Н.В. Калмикова, Т.В. Співак

Взаємозв'язок показників гормональної регуляції і обмінних процесів у дітей з сімей радіаційного ризику

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 298

М.М. Коренєв, Т.О. Костенко, Г.О. Бориско, Н.В. Калмикова, С.Х. Череватова, В.Л. Бондаренко

Функціональний стан серцево-судинної системи в підлітків 16-18 років, які народилися від батьків - ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 301

П.О. Король, О. В. Кащенко, Н.В. Шинкаренко

Діагностичне значення динамічної реносцинтиграфії у хворих після трансплантації печінки, яким призначено імунодепресивну терапію

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 303

В.Ю. Кундін, М.В. Сатир

Діагностична значущість суміщених технологій при сцинтиграфічній візуалізації кісткової системи

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 307

С.С. Макеєв, В.Д. Розуменко, О.Ю. Чувашова, А. В. Розуменко

Можливості поєднаного застосування результатів ОФЕКТ та МРТ досліджень при видаленні пухлин головного мозку за допомогою нейронавігації

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 311

Д.С. Мечев, М.В. Крушинський, О.В. Щербіна

Радіонуклідна терапія хворих на високодиференційований рак щитоподібної залози з множинними метастазами в легені

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 313

Д.С. Мечев, М.М. Фірсова, Н.І. Полякова, Т.М. Говоруха

Досвід використання препарату «Кселода» при модифікації радіонуклідної та променевої терапії

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 316

Т.А. Начьотова, О.Ю. Шелудько, С.Х. Череватова

Особливості рівня інсуліноподібного ростового фактора-1 у дівчат-підлітків з олігоменореєю і вторинною аменореєю

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 317

Л.І. Рак

Стан системи ренін-ангіотензин-ІІ-альдостерон при різних формах патології міокарда у дітей і підлітків

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 320

Г.О. Романенко, В.Ю. Кундін

Реносцинтиграфічні дослідження міхурово-сечовідних рефлюксів у дітей із різною патологією нирок та сечовивідних шляхів

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 323

В.М. Славнов, С.Ю. Савицький, В. В. Марков, Г.А. Зубкова

 Досягнення радіонуклідної діагностики ускладнень цукрового діабету

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 326

О.І. Солодянникова, С.Ю. Скляр, Н.Ю. Войт, Д.О. Джужа, Ю.Г. Шмаков

Алгоритм застосування мамосцинтиграфії в комплексній діагностиці раку грудної залози

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 330

Н.П. Строганова, Л.Н. Бабій, Ю.О. Хоменко

Оцінка скоротливої функції міокарда лівого шлуночка серця у хворих, що перенесли інфаркт міокарда

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 332

М.М. Ткаченко, О.В. Миронова, А.Г. Мазур, Н.В. Горяінова

Радіоімунологічне дослідження пухлинного маркера тимідинкінази при гострих мієлобластних лейкеміях

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 336

С.І. Турчина

Застосування радіоімунних методів для визначення функціонального стану системи СТГ-ІРФ-1 у хлопців-підлітків із дифузним нетоксичним зобом

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 340

М.М. Фірсова, Д.С. Мечев, Н.І. Полякова, Ю.П. Северін

Роль зомети в системній радіонуклідній терапії кісткових метастазів (майстер-клас)

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 342

М.І. Хворостенко, О.Л. Лянна, В.І. Чорна, Н.А. Дорофеєва

Зміни стану системи протеолізу у відповідь на променеве лікування папілярної карциноми щитоподібної залози

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 344

Н.В. Чернова, І.В. Дац, Ю.О. Мицик, І.С. Шатинська-Мицик, В.С. Періг, А.П. Румянцева

Променеві методи діагностики остеопорозу в жінок з гіпотирозом у постменопаузі

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 345

В.І. Чобан, Г.В. Цвігун, Ю.О. Ярмолюк, Р.Г. Красільніков, О. І. Гречаник, Д.П. Ніколюк

Перспективи використання сцинтиграфії з міченими фосфатами у виявленні осифікованої гематоми при травматичних ушкодженнях нижніх кінцівок

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 352

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

С.В. Федьків

Вивчення даних МСКТ-вентрикулографії та ехокардіографії у хворих на ішемічну хворобу серця

Мета роботи: Оцінити структурно-функціональний стан лівого шлуночка (ЛШ) серця в хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) заданими ЕхоКГ і мультиспіральної комп'ютерної томографії (МСКТ) та визначити діагностичне значення цих методів.

Матеріали і методи: У дослідженні взяли участь 328 хворих на ІХС і 75 пацієнтів контрольної групи. Проводили МСКТ- вентрікулографію на 16-зрізовому комп'ютерному томографі Light Speed-16 з обробкою даних на кардіологічній робочій станції Advantage Workstation 4.2.

Результати: Оцінено результати методів ЕхоКГ та МСКТ у хворих на ІХС при діагностиці структурно-функціональних змін ЛШ. У результаті досліджень у 57(72,1 %) хворих з клінікою нестабільної стенокардії виявлено збільшення значень: КДО (на 14 %), КСО (на 18 %) та КСР (на 15 %), КДР (на 11 %), а також зниження ФВ ЛШ (на 7 %) при зіставлені цих показників у хворих з клінікою стабільної стенокардії напруження. Це свідчить про розвиток хронічної ішемії міокарда та порушення як систолічної, так і діастолічної(глобальної) функції ЛШ. У 91 % хворих зі змінами структурно-функціонального стану ЛШ виявлено кальцієві атеросклеротичні бляшки в проекції вінцевих судини та гемодинамічно значущі стенози при МСКТ-коронарографії.

Висновки: Таким чином, методи серцевої візуалізації — ЕхоКГта МСКТ дають точну інформаціюпро структури о-функціональ ний стан ЛШ та можуть бути взаємозамінними як для оцінки розмірів порожнин серця і товщини його стінок, так і для виявлення змін структурно-функціональних параметрів ЛШ при ІХС та визначення ступеня їх прояву.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, неінвазивна мультиспіральна комп'ютерна томографія, МСКТ-вентрикулографія, ЕхоКГ.

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 359

В.Ю. Усов, М.Л. Белянин, А.И. Безлепкин, О.Ю. Бородин, В.Д. Филимонов

Парамагнітне контрастування пухлинних уражень легень пентамангом 1,0 М в експерименті

Мета роботи: Оцінити здатність підсилювати зображення високомолекулярного розчину МІ діетилентриамінпентаацетату марганцю (II) (пентаманг ЇМ) як парамагнітну контрастну речовину для виявлення пухлин легенів і метастазів пухлин за допомогою ТІ-зваженої МРТ у собак.

Матеріали і методи: Пентаманг ЇМ був отриманий з використанням оригінальної запатентованої технології з діоксиду марганцю або карбонату марганцю і діетилентриамінпентаацетату натрію за методикою, описаною Beljanin е.а. 2008. У дослідженні використано дев'ять собак, у всіх діагноз пухлини легені припущено під час звичайного ветеринарного клінічного обстеження і пізніше підтверджено за допомогою ультразвукового дослідження. МРТ виконували на сканері з низьким полем (0,2 Т Magetom Open machine, Siemens Medical Ltd, Germany) в ТІ - і Т2-зважених режимах до і за 7 12 хв після введення пентамангу ЇМ. Стандартна дозапентамангу ЇМ досягала 1 мл розчину на 10 кг ваги тіла. Результати інтерпретувалися неінформованим радіологом і оцінені кількісно з використанням індексу посилення (ІП), якІП- (інтенсивність Т1-зваж МРТшпї4м4яг)/(інтенсивністьТ1-зважМРТмгаілт).

Результати: У всіх собак первинна пухлина, а також метастатичні вогнища були значно посилені за допомогою введення пентамангу ЇМ. Зокрема, посилення для різних локалізацій було таким. У первинній пухлині ІП -» 1,52 ± 0,09; у метастазах вребра ІП 1,29 ± 0,07; у метастазах в паратрахеальні лімфовузли ІП 1,48 ± 0,11; у парааортальних метастазах ІП 1,37 ± 0,07; у плевральних метастазах ІП - 1,33 ± 0,09. У здорових тканинах не спостерігалося значного посилення, зокрема в паренхімі печінки, що свідчить про стабільність пентамангу ЇМ, проте значне посилення не спостерігалося у позапухлинній паренхімі легенів при ІП — 1,23 ±0,05 і міокарді ІП «1,15 ±0,09.

Висновки: Пентаманг ЇМ забезпечує значне парамагнітне посилення як первинних пухлин легень, так і метастатичних ура жень лімфовузлів, що дозволяє рекомендувати клінічні випробування пентамангу ЇМ як речовини для візуалізації пухлини при МРТ грудної клітки.

Ключові слова: пухлини легень, парамагнітне контрастування, пентаманг.

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 367

В.А. Кубишкін

Зміни показників апоптозу у сироватці крові при променевій терапії злоякісних новоутворів

Мета роботи: Визначити прогностичну цінність маркерів апоптозу (TNF-a, каспази-8і р53) для оцінки ефективності променевої терапії (ПТ) злоякісних новоутворів.

Матеріали і методи: У дослідження було включено хворих зі злоякісними пухлинами різної локалізації. В усіх застосовували ПТ відповідно до прийнятих у клініці стандартів і протоколів, залежно від локалізації і стадії пухлини. Дизайн дослідження будували таким чином, що в остаточну групу для аналізу увійшов 31 пацієнт із пухлинами: 7 — грудної залози, 12 — шийки матки, 5 — легенів і 7 — голови та шиї, у яких у процесі ПТбуло виявлено позитивну динаміку зі зменшенням розмірів пухлин більш як ЗО % і було проведено весь комплекс біохімічних досліджень. Контрольну групу склали 14 здорових людей. Матеріалом дослідження служила сироватка крові хворих з онкопатологісю, отримана на початку і вкінці курсу ПТ. У сироватці крові методом твердофазного імуноферментного аналізу визначали тумор-некротичний фактор-альфа (TNF-a), каспазу-8 і протеїн р53.

Результати: Проведені дослідження показали, що найбільш динамічним з визначуваних чинників у сироватці крові є TNF-a. Його вірогідне підвищення відмічено в усіх групах хворих із пухлинами різної локалізації. Проведення курсу ПТ приводило до подальшого зростання показника в досліджених групах. При визначенні каспази-8 і р53 у сироватці крові хворих з онкопатологісю не вдалося виявити істотних закономірностей. Каспаза-8 не визначалася в 65 % досліджених зразків сироватки крові онкохворих, а р53 — у 46 % зразків. У частини хворих із високими рівнями р53 показник практично не відрізнявся на початку й у кінці курсу ПТ.

Висновки: Із вивчених маркерів апоптозу в сироватці крові визначення рівня TNF-a — найчутливіший критерій для оцінки ефектів формування пухлини й оцінки результатів ПТ. Підвищення рівня TNF-a після ПТ дозволяє припустити, що її ефекти більшою мірою пов'язані з активацією зовнішніх шляхів апоптозу. Водночас використання визначення каспази-8 і р53 в сироватці крові для оцінки ефективності ПТ малоінформативне у зв'язку з недостатньою визначеністю показників у крові і відсутністю відповідей на ПТ.

Ключові слова: злоякісні пухлини, променева терапія, апоптоз, тумор-некротичний фактор-a, каспаза-8, протеїн р53.

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 372

О.О. Петриченко

Соціальне самопочуття як індикатор ставлення населення радіоактивно забруднених та умовно чистих територій до умов і якості життя у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

Мета роботи: Дане дослідження було виконано для вивчення за результатами анкетування рівня соціального благополуччя і способу життя осіб, що проживають на радіоактивно забруднених територіях (РЗТ) у віддалені терміни після аварії на ТІЛЕС.

Матеріали і методи: Розроблено анкету для визначення рівня соціального благополуччя населення з урахуванням 10 умовних сфер життєдіяльності людини. Проанкетовано 200 осіб, які проживають на РЗТ, і 106 чоловік контрольної групи з умовно чистих територій (УЧТ). У процесі дослідження й обробки отриманих даних використовували такі методи — факторного аналізу з використанням методу головних компонент і обертання факторів методом «варимакс», ієрархічного кластерного аналізу з використанням методу середнього зв'язку, що дозволяє зберегти співвідношення між точками в багатовимірному просторі масиву зібраної інформації. Останній було введено і оброблено на ПК з використанням методів дистриб'юторної статистики програм SPSS.

Результати: Визначено ієрархію цінностей у свідомості досліджуваних осіб, рівень соціального самопочуття залежно від статі, віку, професії, освіти, категорії роботи (фізична, механізована), життєвої позиції, ставлення до свого здоров'я, планів і цілей на майбутнє та рівня благополуччя.

Висновки: Запропонована анкета з урахуванням даних Тесту інтегрального індексу соціального самопочуття і моделювання типів поведінки за методикою М. Рокіча «Ціннісні орієнтації» дозволила визначити емоційно-оцінний стан індивіда відносно соціальних відношень, рівня його соціального благополуччя у віддалений період після аварії на ЧАЕС.

Ключові слова: соціальне благополуччя, радіоактивно забруднена і умовно чиста територія, соціальна безпека.

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 379

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Г.В. Кулініч, Л.Г. Ланько, С.В. Шутов

Хірургічне лікування променевої виразки: кроки до оптимізації методики 

Повний текст

 

2010, том XVIII, випуск 3, сторінка 383

З ІСТОРІЇ РАДІОЛОГІЇ

Є.Г. Русанова, К.В. Русанов

Життя С.П. Григор'єва: кабінет на Дмитрівській

Повний текст