Головна » 2003, том XI, випуск 4

УРЖ 2003, том XI, випуск 4

ЗМІСТ

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 379

Наукова-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми ядерної медицини»

(29-31 жовтня 2003 р., м. Київ)

Повний текст (466к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 421

А. Б. Шапран

Діагностика дивертикулів сечового міхура

Повний текст (372к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 425

О. М. Федик

Особливості діагностики остеомієліту п'яткової кістки

Повний текст (788к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 432

Л.В. Деримедвідь, Л.І. Симонова, В.З. Гертман

Експериментальне дослідження протипроменевих властивостей рекомбінантної супероксиддисмутази

Повний текст (154к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 438

А.В. Свинаренко

Перші результати неоад ювантного хемопроменевого лікування раку прямої кишки

Повний текст (134к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 441

Р.В. Сенютович, А.О. Гонца, Л.І. Пахолко, Г.М. Скриндіца, В.І. Кривчанський, І.О. Дацюк

Поєднане застосування променевої та електрохемотерапії: обгрунтування, апарати, попередні результати

Повний текст (146к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 446

О.В. Мерцалова

Перебіг вагітності та пологів при патології навколоплідного середовища в вагітних високого ризику

Повний текст (128к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 449

І.М. Хомазюк, О.С. Ковальов, Г.В. Сидоренко

Толерантність до фізичного навантаження в потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи з гіпертонічною хворобою за станом через 15 років

Повний текст (168к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 455

О.В. Таций

Досвід застосування різних типів лазерного впливу (александритового і гелій-неонового) для корекції проявів гіпертрихозу в жінок з гормональними порушеннями, що проживали на радіоактивне забруднених територіях після аварії на ЧАЕС

Повний текст (139к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 460

Л.П. Саричев, О.С. Ставничий, Я.В. Саричев

Роль ультразвукового моніторингу в виборі лікувальної тактики за абсцесу нирки

Повний текст (250к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 464

Ю.О. Вінник, М.Ю. Неффа, Г.С. Іслямова

Результати застосування передопераційної хемопроменевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак шийки матки

Повний текст (131к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 468

Д.С. Мечев, О.С. Бондарук

Теоретичні та клінічні аспекти застосування аміфостину в онкологічній практиці

Повний текст (140к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 476

B.C. Іванкова

Можливості променевої терапії злоякісних пухлин на сучасному етапі

Повний текст (108к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 481

Ю.К. Вівчаренко, І.Ю. Костінський, І. М. Остап'як

Спостереження випадку ефективної хемоімунопроменевої терапії при лікуванні метастазуючої злоякісної ліпосаркоми

Повний текст (80к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 483

С.В. Шутов, О.А. Радченко, А.В. Овчаренко, С.В. Пеканова

Гігантська гамартома печінки

Повний текст (231к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 485

А.В. Савельєв, А.В. Важенім, А.А. Лукін, О.А. Гладков, М.В. Васильченко

Передопераційна променева терапія раку внутрігрудного відділу стравоходу на фоні прийому радіомодифікаторів

Повний текст (84к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 487

Е.А. Надвикова, А.В. Важенім, А.В. Привалов, С.В. Куваєв

Ефективність передопераційного опромінювання пухлин прямої кишки

Повний текст (181к)

 

2003, том 11, випуск 4, сторінка 491

Г.І. Гарюк, Т.В. Почуева, С.В. Бабанін

Досвід використання комп ютерної томографії при отогенних гнійних менінгітах

Повний текст (417к)