Головна » 2009, том XVII, випуск 3

УРЖ 2009, том XVII, випуск 3

ЗМІСТ

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА   КОНФЕРЕНЦІЯ   УТРО З   МІЖНАРОДНОЮ   УЧАСТЮ «АКТУАЛЬНІ   ПИТАННЯ   РАДІАЦІЙНОЇ   ОНКОЛОГІЇ   В   УКРАЇНІ»

21-23 ВЕРЕСНЯ 2009 РОКУ. ЧЕРНІВЦІ

МАТЕРІАЛИ    КОНФЕРЕНЦІЇ

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 252

Покажчик авторів публікацій конференції

Повний текст (38 Кб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 253

М.І. Пилипенко, О.М. Тарасова

Синхронна хеморадіотерапія в онкології: поняття, визначення, цілі, медико-соціальні зиски, ризики

 

Повний текст (102 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 255

М.І. Пилипенко, Л.Л. Стадник, О.М. Гур, О.Ю. Шальопа

Результати ТЛД-аудиту МАГАТЕ/ВООЗ якості калібрування радіаційних струменів телегамма-терапевтичних апаратів у медичних закладах України

 

Повний текст (145 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 258

С.В. Антіпова, Н.С. Сергієнко, В.А. Болдирєва, З.В. Шепіль

Про лікування раку стравоходу з використанням контактної гамма-терапії

 

Повний текст (114 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 259

З.П. Бекназаров, М.Т. Арипходжаева

Лучевая терапия в комплексном лечении рака грудной железы ІІІ стадии с реконструктивно-пластическими операциями

 

Повний текст (120 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 261

Г.В. Бондар, Ю.В. Думанський, О.В. Борота, М.В. Бондаренко, О.Ю. Кияшко, 
І.В. Пасальський, О.О. Борота

Лікування нерезектабельного місцево-поширеного раку прямої кишки з використанням регіонарної внутріартеріальної хемотерапії

 

Повний текст (129 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 264

Г.В. Бондар, Ю.В. Думанський, І.Є. Сєдаков, Р.В. Іщенко, М.Л. Тараненко

Поєднане застосування променевої терапії і внутріартеріальної поліхемотерапії при метастатичному ураженні печінки

 

Повний текст (115 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 266

Г.В. Бондар, І.Є. Сєдаков, В.М. Смирнов, О.В. Бондар, М.Л. Тараненко, Р.В. Іщенко

Хірургічне лікування метастатичного раку грудної залози

 

Повний текст (122 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 270

І.Ф. Височина, О.Л. Ходенков, В.І. Котілевська, Н.М. Серьогіна

Значення 89Sr хлориду в лікуванні метастатичного ураження кісток

 

Повний текст (113 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 272

Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, В.П. Лаврик

Клініко-рентгенологічна семіотика променевих пульмонітів у хворих на лімфому Годжкіна

 

Повний текст (127 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 275

О.О. Галай, Б.Т. Білинський, В.А. Дукач, Ю.М. Стернюк, О.В. Тріль, О.О. Шаповалов

Порівняльна оцінка три- і п’ятирічних результатів хірургічного, комбінованого, променевого і хемопроменевого методів лікування у хворих на рак слизової порожнини рота з III–IV стадіями

 

Повний текст (128 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 277

Є.Г. Дубенко, Г.В. Кулініч

Паранеопластичні синдроми ураження нервової системи і неврологічні ускладнення променевої терапії

 

Повний текст (214 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 281

Ю.В. Думанський, Н.Г. Семікоз, Н.Г. Куква, М.Л. Тараненко, В.В. Комендант, Р.В. Іщенко

Варіанти паліативного лікування метастазів у печінку

 

Повний текст (111 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 283

Е.А. Дьоміна, В.С. Іванкова

Генетичні основи розвитку радіогенних пухлин та деякі аспекти їх променевої терапії

 

Повний текст (117 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 285

В.С. Іванкова, І.Ю. Лялька, Г.М. Шевченко, Н.П. Доценко, В.З. Губська

Консервативна терапія плоскоклітинного раку анального каналу

 

Повний текст (126 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 288

В.С. Іванкова, І.І. Смоланка, Л.М. Барановська, О.М. Іванкова

Використання короткохвильової індуктотермії та фторафуру у комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози

 

Повний текст (129 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 290

В.С. Іванкова, Г.М. Шевченко, Т.В. Хруленко, Л.М. Барановська, Л.Т. Хруленко, Н.М. Храновська, Г.О. Курило, Т.Г. Підлубна

Дослідження можливості об’єктивної оцінки відгуку місцево-поширених карцином шийки матки на цитотоксичну терапію

 

Повний текст (121 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 293

В.П. Івчук, М.В. Соколовська, Л.М. Синюшкіна

Новаторські підходи до планування і променевого лікування хворих на рак слизової оболонки ротової порожнини

 

Повний текст (124 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 296

Н.М. Каримова, М.А. Гафур-Ахунов, Ж.Н. Каххаров, Л.В. Ким, Ф.Э. Хайитов

Лучевая терапия злокачественных опухолей носоглотки у детей

 

Повний текст (236 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 298

В.І. Конанихін, Л.В. Матвієвська, О.Є. Колпаков, О.Є. Іконопісцев

Променева терапія пухлин грудної залози

 

Повний текст (105 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 299

С.Ю. Кравчук, Л.І. Пахолка

Застосування опромінення для лікування раку шлунка

 

Повний текст (127 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 301

Н.И. Крутилина, Л.Б. Вашкевич, Д.В. Окунцев

Вопросы обеспечения качества лучевой терапии злокачественных новообразований орофарингеальной области и гортани

 

Повний текст (300 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 304

Д.А. Лазар, Т.М. Говоруха, Д.С. Мечев

Комплексне лікування дітей, хворих на злоякісні пухлини головного мозку, з використанням фотонного гіперфракціонованого випромінення на фоні хемотерапії темозоломідом

 

Повний текст (105 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 306

Т.М. Литвинова, И.А. Косенко, Л.А. Фурманчук, Г.К.Таргонская

Снижение лучевых реакций и осложнений с помощью внутривенного лазерного облучения крови

 

Повний текст (121 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 308

О.Л. Лянна, В.І. Чорна, М.І. Хворостенко

Особливості регуляції активності цистеїнових протеаз та визначення їх клінічного значення за канцерогенезу щитоподібної залози

 

Повний текст (178 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 311

В. Макидон, В. Жовмир, А.Станислав, С. Кябуру

Cимультанная термохимиорадиотерапия в предоперационном лечении рака грудной железы

 

Повний текст (117 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 313

Ф.Ю. Меметов, Э.Т. Акбаров

Безопасность пациентов и высокая эффективность лучевой и комплексной терапии онкологических больных

 

Повний текст (116 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 316

Д.С. Мечев, Д.А. Лазар, В.П. Івчук, Т.М. Говоруха

Перший досвід використання кортикостероїдного крему «Мометазон фуроат» в лікуванні радіаційних дерматитів

 

Повний текст (104 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 317

Д.С.Мечев, М.М.Фірсова, Н.І.Полякова, Ю.П.Северін, В.В.Андреєва

Досвід тривалого використання золендронової кислоти в комплексному лікуванні метастазів раку передміхурової залози в кістки (майстер-клас)

 

Повний текст (119 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 320

И.И. Минайло, О.И. Воробейчикова, Н.А. Артемова, В.В. Синайко

Современные методики лучевой терапии

 

Повний текст (99 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 323

В.В. Опришко, В.А. Кубишкін, С.М. Бобров, О.І. Крадінов, О.О. Савін, С.В. Серебрякова, О.П. Прокопенко

Безпосередні і віддалені результати променевої терапії раку гортані із застосуванням фізичних засобів радіомодифікації та їх оцінка з використанням показників системи протеолізу

 

Повний текст (117 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 325

В.Ф. Почерняєва, А.В. Чорнобай, Л.О. Лимар

Гепатопротектори в терапії супроводу онкологічних хворих

 

Повний текст (144 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 329

Н.Г. Семікоз, О.В. Кайряк, Н.Ю. Лісовська, С.Д. Васильєв, М.Л. Тараненко

Кореляція клінічної ефективності лікування з показниками апоптозу й імунного статусу у хворих на колоректальний рак та з метастазами в печінку

 

Повний текст (117 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 331

Н.Г. Семiкоз, А.В. Пономарьова, Т.В. Карпушина, Н.Г.Куква

Варіанти комбінованого лікування неоперабельних пухлин шийки матки

 

Повний текст (98 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 332

Н.Г. Семікоз, І.І. Фефелова, С.Ю. Єрмілова, В.Г. Теряник, Л.В. Чистякова, Ю.В. Тюменцева, Н.Т. Нільсен

Сучасні методи променевого лікування раку орофарингеальної зони

 

Повний текст (96 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 334

Н.Г. Семікоз, І.І. Фефелова, В.Г. Теряник, С.Ю. Єрмілова, Ю.В. Тюменцева, Л.В. Чистякова, В.Н. Сироватський, С.В. Михайлов

Променева терапія і комбіновані методи лікування базальноклітинного раку шкіри

 

Повний текст (108 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 336

Н.Г. Семікоз, А.О. Шумило, В.Г. Шлопов, В.П. Фефелова, М.О. Личман

Результати лікування хворих на місцево-поширений рак шийки матки з використанням двоетапної методики променевої терапії

 

Повний текст (125 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 338

В.В. Синайко, Н.И. Крутилина, И.И. Минайло, А.А. Машевский, И. В. Веялкин, О.И. Воробейчикова, В.В. Суравикина, О.А. Новосельская, Е.А. Адуцкевич

Двадцатилетние результаты лечения больных лимфомой Ходжкина I–IIА стадий с использованием лучевой терапии в режиме ускоренного фракционирования дозы

 

Повний текст (147 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 341

В.М. Соколов, Л.В. Аніщенко, Ю.В. Стасюк

Роль мультипланарної реконструкції, 3D-реконструкції і віртуальної ендоскопії у виявленні патології товстої кишки

 

Повний текст (104 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 342

В.М. Соколов, Н.В. Пилипюк, Ю.В. Стасюк, О.Ю. Мірза

Променеві методи дослідження в діагностиці раку гортані і глотки на різних стадіях захворювання

 

Повний текст (88 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 343

П.П. Сорочан, О.М. Сухіна, Н.Е. Прохач, І.А. Громакова, Н.В. Федоренко

Вплив супровідної терапії на імунний статус та якість життя хворих на рак тіла матки при променевому лікуванні

 

Повний текст (136 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 345

А. Станислав, В. Жовмир, В. Лунгу, В. Макидон

Неоадъювантная модифицированная химиорадиотерапия рака грудной железы

 

Повний текст (113 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 346

В.П. Старенький, Н.А. Мітряєва, Т.С. Бакай, Т.В. Сегеда, Н.О. Бабенко

Протипухлинні препарати як модулятори апоптичної відповіді за умов радіотерапії недрібноклітинного раку легені

 

Повний текст (124 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 349

В. А. Суслова, И.А. Косенко

Лучевые осложнения у больных раком шейки матки после сочетанной лучевой терапии низкой мощностью дозы в импульсном режиме

 

Повний текст (123 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 352

И.Г. Тарутин, О.А. Барановский

Радиационная защита пациентов в лучевой терапии открытыми радиофармпрепаратами

 

Повний текст (113 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 354

Янг-Жие Уонг, Ж.Н. Каххоров, Йонг Уонг, Тинг-Йи Ксиа, А.Р. Разаков

Результаты лечения немелкоклеточного рака легких III стадии при помощи гамма-ножа системы «whole-body»

 

Повний текст (124 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 356

Ю.М. Хворостенко

Променева терапія нерезектабельного раку шлунка. Індивідуальний прогноз

 

Повний текст (116 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 358

А.В. Чорнобай

Перспективи хемопроменевої терапії в комплексному лікуванні злоякісних новоутворів

 

Повний текст (120 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 361

А.Ю. Чумаков, С.Є. Морозова, І.В. Соломахіна, І.В. Пасальський, М.В. Макаров, М.Л. Тараненко

Паліативна променева терапія раку сечового міхура

 

Повний текст (123 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 363

Ю.Б. Шевченко, В.Ф. Разбудей, Ж.С. Янч

Визначення вмісту та розподілу нейтронозахоплюючих агентів іn vivo при нейтронозахоплюючій синовектомії

 

Повний текст (142 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 366

В.О. Щурський, П.Я. Одарченко, С.В. Григоренко, О.А. Лук’яненко

Використання об’ємного планування в передпроменевій підготовці хворих

 

Повний текст (100 Kб)

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА   КОНФЕРЕНЦІЯ З   МІЖНАРОДНОЮ   УЧАСТЮ

«СУЧАСНІ   ДОСЯГНЕННЯ   ЯДЕРНОЇ   МЕДИЦИНИ»

20-21 ЖОВТНЯ 2009 РОКУ. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

МАТЕРІАЛИ    КОНФЕРЕНЦІЇ

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 370

Покажчик авторів публікацій конференції

Повний текст (34 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 371

С.В. Андрющенко, І.М. Бондаренко, Т.В. Дем’янюк, В.Ф. Завізіон, К.О. Матвєєв, І.В. Бєлєнький

Досвід використання біопсій пухлин під ультразвуковим контролем

 

Повний текст (133 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 373

Н.І. Афанасьєва, Л.Я. Васильєв, О.В. Мужичук1, О.Г. Кондратьєва

Радіонуклідна терапія диференційованого раку щитоподібної залози. Умови ефективності

 

Повний текст (133 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 377

Л.Ф. Богмат, Л.І. Рак, С.Х. Череватова, Т.С. Введенська

Морфофункціональні характеристики серця й стан систем нейрогуморальної регуляції в дітей із синдромом дисплазії сполучної тканини серця

 

Повний текст (138 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 380

О.А. Будрейко

Оцінка функціонального стану системи СТГ-ІФР-1 у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу, з використанням методів радіоімунного аналізу

 

Повний текст (136 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 382

Т.С. Введенська, С.Х. Череватова

Особливості внутрісерцевої гемодинаміки, регіонального кровопостачання і гуморальної регуляції у дівчат-підлітків з розладами менструальної функції

 

Повний текст (116 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 384

Г.В. Зелінська

Доопераційне прогнозування радіойодорезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози

 

Повний текст (356 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 387

А.Л. Камінська, М.О. Ніколов, М.М. Коваленко, І.А. Вороніна

Інтегральна оцінка функціонального стану нирок за даними реносцинтиграфії при хемотерапії хворих на рак грудної залози

 

Повний текст (137 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 389

М.П. Комський, О.Е. Малевич, А.Л. Горбенко, І.В. Василенко

Радіонуклідна діагностика насичення регіонарної зони лікарськими препаратами при запальних процесах в ділянці голови і шиї

 

Повний текст (139 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 391

О.В. Копилова, О.А. Степаненко, І.В. Мацюк

Стан тироїдної системи у дітей, народжених від опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС батьків, як фактор дисметаболічних зрушень у період статевого розвитку

 

Повний текст (133 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 393

П.О. Король, А.В. Самохін, О.В. Кащенко, Н.В. Шинкаренко

Діагностична роль та порівняльна характеристика радіоізотопної остеосцинтиграфії та методу термографії в диференціальній діагностиці запальних процесів опорно-рухового апарату

 

Повний текст (297 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 395

В.Ю. Кундін

Міокардіосцинтиграфія з 99mTc-MIBI: методика проведення, показання та клінічне значення

 

Повний текст (226 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 398

С.А. Левенець, Т.А. Начотова, С.Х. Череватова, Д.А. Кашкалда, В.А. Бондаренко

Оцінка впливу інсулінорезистентності на рівні сексстероїдзв’язувального глобуліну, лептину і стан ліпопротеїдного обміну у дівчинок-підлітків, хворих на олігоменорею і вторинну аменорею

 

Повний текст (222 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 400

С.С. Макеєв

Можливості ОФЕКТ у диференціальній діагностиці пухлин головного мозку з інсультоподібним перебігом та гострих порушень мозкового кровообігу

 

Повний текст (130 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 402

С.С. Макеєв

Застосування позитронної емісійної томографії у неврології

 

Повний текст (120 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 405

М.О. Ніколов, А.В. Макаренко, O.П. Тихоненко

Посегментний аналіз результатів гепатобілісцинтиграфії у хворих на хронічний гепатит

 

Повний текст (174 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 407

О.І. Плехова, С.І. Турчина, С.Х. Череватова, Г.В. Косовцова, Т.П. Костенко

Статеві особливості продукції пролактину у підлітків із дифузним нетоксичним зобом

 

Повний текст (149 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 410

В.М. Рибальченко, Г.А. Зубкова, Є.В. Лучицький, В.Є. Лучицький, В.В. Марков, 
Н.В. Сологуб

Функція надниркових залоз і нирок у хворих на метаболічний синдром та цукровий діабет 2-го типу

 

Повний текст (137 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 413

М.В. Сатир, М.Д. Бальшин, Ф.Я. Ковнер, А.Б. Вінницька, К.В. Яцюк, І.А. Реут

Перший досвід дослідження нейроендокринних пухлин з препаратом 99mTc-Tectrotyd

 

Повний текст (112 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 414

О.І. Солодянникова, Д.О. Джужа, Н.Ю. Войт, О.А. Федько

Кількісні діагностичні показники мамосцинтиграфії з 99mTc-МІБІ 
при оцінці ефективності неоад’ювантної хемотерапії раку грудної залози

 

Повний текст (128 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 417

О. І. Солодянникова, С.І. Коровін, Д.О. Джужа, Г. Г. Сукач, М.Н. Кукушкіна, О.В. Синчук

Дослідження стану сторожових лімфатичних вузлів в радіонуклідній діагностиці лімфометастазування меланом

 

Повний текст (108 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 418

М.М. Фірсова, Д.С. Мечев, Н.І. Полякова

Можливості оптимізації системної радіонуклідної терапії кісткових метастазів гормонально-залежних пухлин

 

Повний текст (120 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 420

Н.В. Чернова, І.С. Шатинська-Мицик, Ю.О. Мицик

Радіоімунологічні методи дослідження гормонального профілю в жінок у постменопаузі

 

Повний текст (117 Kб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 423

ЮВІЛЕЇ

Анатолій Федорович Циб

Повний текст (100 Кб)

 

2009, том 17, випуск 3, сторінка 424

ПАМ’ЯТІ

Лазар Дмитро Анатолійович (1964-2009)

Повний текст (91 Кб)