Головна » 2005, том XIII, випуск 4

УРЖ 2005, том XIII, випуск 4

ЗМІСТ

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 502

Л. О. Шкондін

Комплексна променева діагностика амгіоміоліпом нирки

Повний текст (1773к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 513

Н. М. Макомела

Кальцифікати епіфіза та судинного сплетіння бокових шлуночків при інсультах

Повний текст (184к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 516

Р. Я. Абдуллаев, С.О. Пономаренко, O. K. Попсуйшапка

Діагностичні можливості ультразвукового методу при стенозі поперекового відділу хребетного каналу

Повний текст (674к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 521

Г. Г. Голка

Сучасні рентгенологічні прояви туберкульозного спондиліту

Повний текст (890к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 528

О. С. Шевченко

Допплер - ехокардіографія трансмітрального кровотоку в діагностиці діастолічної дисфункції на етапах прогресування хронічної серцевої недостатності

Повний текст (341к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 534

Ю. К. Гичкін, О. П. Коломийчук, М. О. Копитін, Н. А. Дорофеева, О. М. Косенко

Особливості рентгенологічної та ультрасонографічної картини при різних гістологічних формах раку грудної залози

Повний текст (603к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 539

В. О. Кондратьев, Г. В. Кулікова

Ультразвукова діагностика ураження оболонок серця у дітей

Повний текст (137к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 543

Г. І. Гарюк, О. Ю. Меркулов, В. Л. Мощенко

Критерії діагностики проліферативних запальних змін слизової оболонки верхньощелепних пазух за даними спіральної комп ' ютерної томографії

Повний текст (488к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 548

Н. П. Строганова, С. Ю. Савицький

Підвищення інформативності методу радіонуклідної вентрикулографії в оцінці скорочувальної функції лівого шлуночка серця у хворих після інфаркту міокарда

Повний текст (141к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 552

О. А. Цодікова, Ю. В. Нікітченко

Вплив поляризованого світла на прооксидантно - антиоксидантний гомеостаз у дітей, що часто хворіють на гострі респіраторні інфекції

Повний текст (154к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 558

К. О. Галахін, B. C. Іванкова, Л. I. Воробйова, Т. В. Хруленко, Г. М. Шевченко, І. М. Троїцька, Л. Т. Хруленко, М. С. Кротевіч, B. C. Свінцицький

Особливості лікувального патоморфозу інвазивних форм раку шийки матки при поєднаному використанні променевої терапії та препаратів фторпіримідинового ряду

Повний текст (564к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 565

В. Г. Кнігавко, С. Б. Радзішевська, О. П. Мещерякова

Математичне моделювання процесів, що визначають форму кривих виживаності опромінених еукаріотичних клітин

Повний текст (145к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 569

О. П. Лукашова, С. В. Шутов

Дослідження ультраструктури шкіри хворих на рак грудної залози після локального фракційного опромінення пухлини

Повний текст (713к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 575

В. М. Войціцький, С. В. Хижняк, О. О. Кисіль, А. О. Прохорова, А. В. Курашов, М. С. Кучеренко

Багатофакторний аналіз комбінованої дії йонізувального випромінення та іонів кадмію на організм

Повний текст (182к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 582

Ю. В. Думанський, Н. Г. Семікоз, Н. Г. Куква, М. Л. Тараненко

Місце променевої терапії у лікуванні метастатичного ураження печінки

Повний текст (125к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 586

T. C. Бакай, І. A. Громакова, П. П. Сорочам

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Лізосомальний шлях апоптозу. Нові перспективи протипухлинної терапії

Повний текст (123к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 592

Г. В. Кулініч

РАДІООНКОЛОГІЯ В РЕГІОНАХ

Автономна Республіка Крим

Повний текст (135к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 595

Л. О. Гайсенюк, Г. В. Кулініч, С. М. Філіппова, Л. Л. Стадник

Центральна диспансерна комісія з медичного огляду осіб, які працюють із джерелами іонізувального випромінення в Україні: минуле та сучасне

Повний текст (72к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 599

A. B. Важенім, Г. Н. Рикованов, M. Вороній, Н. В. Ваганов, Ю. П. Фомін, І. В. Василькова, B. A. Кучин, Ю. Л. Дмитраков, М. С. Чиркова

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Перший російський рентгенівський комп'ютерний томограф РКТ-01

Повний текст (75к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 602

НОВИНИ УТТРО

Повний текст (131к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 608

З ІСТОРІЇ РАДІОЛОГІЇ

Євген Поклітар

У рентгенології він був першим

Повний текст (174к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 613

ЮВІЛЕЇ

Повний текст (169к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 615

НОВІ КНИГИ

Повний текст (187к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 617

ІНФОРМАЦІЇ

Семінар з питань забезпечення радіаційної безпеки персоналу і пацієнтів при проведенні рентгенодіагностичних досліджень

План проведення циклів удосконалення спеціалістів рентгенологів по кафедрі загальної та дитячої рентгенології ХМАПО на 2006 р.

План проведення циклів удосконалення спеціалістів - радіологів по кафедрі радіології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика на 2006 р.

Повний текст (103к)

 

2005, том 13, випуск 4, сторінка 619

Покажчик авторів та рецензентів XIII тому УРЖ

Повний текст (56к)