Головна » 2008, том XVI, випуск 2

УРЖ 2008, том XVI, випуск 2

ЗМІСТ

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 135

ОРИГІНАЛЬНІ    ДОСЛІДЖЕННЯ

Я.Е. Вікман

Питання розробки радіологічних патернів портальної гіпертензії

 

Повний текст (673 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 141

Р.Я. Абдуллаєв, В.В. Грабар, В.Д. Деджо

Діагностика безпліддя за допомогою трансвагінальної ехографії

 

Повний текст (599 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 146

Н.І. Афанасьева, Н.І. Луховицька

Порівняння  інформативності  сцинтиграфії з 99mТc-пертехнетатом, 99mТc-MIBI та 99mTc-(V)DMSA у візуалізації йодонегативних метастазів та/або рецидивів диференційованого тироїдного  раку

 

Повний текст (257 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 153

Л.І. Сімонова, Л.В. Білогурова, В.З. Герман, С.М. Пушкар, П.М. Музикант, Г.І. Нестеренко

Перспективи застосування природних антиоксидантних засобів для корекції коагуляційного стану крові  у хворих на рак грудної залози під час променевої терапії

 

Повний текст (150 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 158

О.А. Міхановський, B.C. Сухін

Клінічна характеристика і ефективність лікування хворих на плоскоклітинний рак шийки матки стадій IА-IIА, IIIB

 

Повний текст (147 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 163

О.П. Лукашова, О.А. Міхановський, О.В. Слободянюк

Ультраструктура клітин аденокарциноми тіла матки після застосування різних схем передопераційного променевого та хемопроменевого лікування

 

Повний текст (1,02 Мб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 171

Л.О. Гайсенюк, Г.В. Кулініч, Л.Л. Стадник, С.М. Філіппова, Є.Б. Радзішевська

Особливості динаміки стану здоров’я медичного персоналу Харкова та Харківської області, професійно пов’язаного з дією іонізувального випромінення, за даними 20-річного спостереження

 

Повний текст (172 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 178

Є.М. Мамотюк

Вплив типів реагування щурів на перебіг у них гострої  променевої хвороби

 

Повний текст (152 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 183

Н.А. Никифорова, О.В. Кузьменко, І. А. Громакова, М.О. Іваненко

Індивідуальні особливості відновлення лейкопоезу щурів  після  загального  одноразового рентгенівського  опромінювання

 

Повний текст (165 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 188

ВИПАДОК    ІЗ    ПРАКТИКИ

І.С. Тихоліз, O.A. Радченко, E.B. Подрез

Велетенська фіброма ротоглотки

 

Повний текст (471 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 192

ЛЕКЦІЇ

M.І. Пилипенко

Променева діагностика  в онкології

 

Повний текст (1,01 Мб)

 

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 201

Д.А. Лазар, Д.С. Мечев

Комбіноване лікування пухлин спинного мозку і хребта.  Прогноз і  результати

 

Повний текст (525 Кб)

 

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 212

Є.Г. Дубенко, Г.В. Кулініч

Основні  симптоми патології нервової системи, які  виникають під дією  променевої та хемотерапії в онкологічних хворих

 

Повний текст (193 Кб)

 

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 217

ОГЛЯД    ЛІТЕРАТУРИ

НА. Афанасьева, О.В. Мужичук

Молекулярно-генетичні аспекти виникнення новоутворів щитоподібної залози. Повідомлення 2

 

Повний текст (137 Кб)

 

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 224

РАДІОЛОГІЧНА    ОСВІТА

Від  редактора

 

М.І. Спузяк, І.О. Крамний

Харківська медична академія післядипломної освіти.  Кафедра променевої діагностики  і дитячої рентгенології

 

О.І. Крадінов, В.В. Опришко, О.П. Прокопенко, В.О. Черноротов, О.В. Філіппов, О.О. Савін

Кримський державний медичний університет ім.   СІ.   Георгієвського.   Кафедра  променевої діагностики  і   променевої терапії

 

Е.П. Степанов

Харківський національний медичний університет. Кафедра  радіології та  радіаційної  медицини

 

В.В. Грабар

Харківська медична академія післядипломної освіти.  Кафедра  ультразвукової діагностики

 

Повний текст (810 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 242

РАДІООНКОЛОГІЯ    В    РЕГІОНАХ

Г.В. Кулініч

Луганська область

Повний текст (228 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 246

РЕЦЕНЗІЇ

М.І. Пилипенко

Культура безпеки на ядерних об’єктах України

Повний текст (63 Кб)

 

2008, том 16, випуск 2, сторінка 249

М.А. Омельянець

Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту

Повний текст (69 Кб)