Головна » 2002, том X, випуск 1

УРЖ 2002, том X, випуск 1

ЗМІСТ

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 6

Є.В. Лучицький, С.К. Кобяков, В.М. Славнов, Н.О. Ковпан

Радіонуклідна ангіографія та сцинтиграфія яєчок у хворих на цукровий діабет

Реферат (рос)

Повний текст (304к)

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 10

О.В. Мерцалова

Діагностика перинатальних уражень ЦНС плода й новонароджених

(порівняння ефективності нейросонографії та магнітнорезонансної томографії)

Реферат (рос)

Повний текст (264к)

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 13

Д.С. Мечев, О.В. Щербіна, Я.С. Бабій, Н.І. Полякова, М.В. Крушинський

Радіонуклідна й медикаментозна терапія метастазів у скелет

Реферат (рос)

Повний текст (622к)

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 24

В.М.Пишнєв

Порівняльна оцінка рентгенозахисних матеріалів на основі свинцевмісних і безсвинцевих наповнювачів

 

Повний текст (312к)

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 29

В.В. Бойко, Я.Е. Вікман, Ю.Б. Григоров, Ю.В. Авдосьєв

Результати лікування хворих із портальною гіпертензією, зумовленою цирозом печінки та судинною печінковою недостатністю

 

Повний текст (219к)

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 32

Н.О. Мазник, В.А. Вінніков, О.А. Міхановський, О.М. Сухіна, В.О. Тепла

Цитогенетичні ефекти в осіб з онкогінекологічними захворюваннями в процесі променевого лікування

 

Повний текст (304к)

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 37

В.І. Жуков, А.Б. Мітряєв, Р.І. Кратенко

Дія йонізувального випромінення та 12-краун-4 на активність антиоксидантної системи й інтенсивність перекисного окиснення ліпідів

 

Повний текст (254k)

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 41

О.С. Дудніченко, Т.П. Якимова, С.М. Карташов, В.Є. Кульшин

Вплив гена р16 на розвиток раку яєчників

 

Повний текст (231к)

 

2002, том 10, випуск 1, сторінка 45

А.І. Позмогов, В.С. Іванкова, Ю.Я. Гріневич

Використання нейтронів каліфорнію-252 в онкогінекології

(Досвід Інституту онкології АМН України)

 

Повний текст (170к)