Головна » 2006, том XIV, випуск 2

УРЖ 2006, том XIV, випуск 2

ЗМІСТ

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 113

СТАНДАРТИ РАДІОЛОГІЇ

Повний текст (172к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 130

М.І. Костенецький, Л.Т. Лемешко, Л.О. Мороз, Л.І. Клименко

Ефективність флюорографічних досліджень при виявленні туберкульозу легень

Повний текст (62к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 131

ДО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ ЧОРНОБИЛЯ

C.A. Аміразян, Г.В. Кулініч, CM. Філіппова, М.Ю. Тихомирова

20 років катастрофи на ЧАЕС: медико-соціальні наслідки, статистика, сприйняття

Повний текст (138к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 137

Євгеній Мамотюк

Полин нашої пам'яті

Повний текст (61к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 138

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Р.Я. Абдуллаєв, С.О. Старостенко

Вплив розташування аномальної хорди на характер кровотоку в виносному тракті лівого шлуночка серця

Повний текст (161к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 142

О.Є. Бариш, Я.А. Долуда

Особливості рентгенологічного дослідження заднього опорного комплексу шийного відділу хребта

Повний текст (411к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 146

І.О. Вороньжев

Визначення за рентгенологічними даними тяжкості інтерстиціальної емфіземи легень у новонароджених з ураженнями ЦНС при штучній вентиляції легень

Повний текст (290к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 150

А.О. Грицай

Рентгенологічна картина органів грудної клітки дітей, хворих на гострий лімфобластний лейкоз

Повний текст (426к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 154

М.О. Копитін, Л.О. Шкондін

Особливості комплексної променевої діагностики раку легень у екологічно несприятливих умовах Донбасу

Повний текст (904к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 162

О.М. Сухіна, О.А. Міхановський, В.З. Гертман, B.C. Сухін, І.М. Кругова

Використання нового маркера SCCA для прогнозування метастатичного ураження лімфовузлів у операбельних хворих на рак шийки матки

Повний текст (145к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 166

С.В. Антонюк

Роль системи сурфактанту в патогенезі пневмопатії, спричиненої тривалою дією іонізувального випромінення в низьких дозах

Повний текст (251к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 171

Р.І. Кратенко

Вплив іонізувального випромінення та 12-краун-4 на компоненти згортальної системи крові щурів

Повний текст (148к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 175

Н.Є. Узленкова, Є.М. Мамотюк

Ефективність застосування ліпохроміну при гострих променевих ушкодженнях шкіри в експерименті

Повний текст (156к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 180

Р.Я. Абдуллаєв, В. В. Гапченко, С.О. Пономаренко

Ультрасомографія шийного відділу хребта: методологічні аспекти та нормальна анатомія

Повний текст (385к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 185

ДИСКУСІЙНА ПРОБЛЕМА

O.B. Тепла, О.М. Коваленко

Аналіз впливу дозової компоненти зовнішнього опромінення на потерпілих унаслідок катастрофи на ЧАЕС, які захворіли на рак щитоподібної залози

Повний текст (187к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 190

Коментар до статті «Аналіз впливу дозової компоненти зовнішнього опромінення на потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС, які захворіли на рак щитоподібної залози»

Повний текст (111к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 194

ЛЕКЦІЇ

Д.С. Мечев, O.B. Щербіна

Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія - сучасний метод променевої діагностики

Повний текст (133к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 201

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

І. Линецький, Г. Губалкова, З. Старчук, Й. Мазанек

Вплив конструкцій з металів і сплавів, використовуваних у стоматологічній практиці, на якість магнітнорезонансної томографії в зоні голови й шиї

Повний текст (143к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 209

ЮВІЛЕЇ

Олександр Васильович Ковальський

Повний текст (104к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 210

Д. С. Мечев, Г. Ю. Коваль, Т. П. Сиваченко, О. А. Гончар, В. П. Іщенко

Кафедрі радіології Національної медичної академії після дипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України 70 років. Історія кафедри (1936- 2006 pp.)

Повний текст (90к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 217

ПАМ'ЯТІ

Григорій Миколайович Коваль (1946-2003)

Повний текст (98к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 219

Анатолій Костянтинович Арнаутов (1923-2006)

Повний текст (158к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 220

ІНФОРМАЦІЯ

Науково - практичний семінар «Питання забезпечення радіаційної безпеки персоналу та пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень», Харків, 23-24 травня 2006 р.

Повний текст (58к)

 

2006, том 14, випуск 2, сторінка 222

НОВІ КНИГИ

Повний текст (218к)