Головна » 2007, том XV, випуск 4

УРЖ 2007, том XV, випуск 4

ЗМІСТ

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 408

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

А. Абрамюк, К. Цьофель, A. Кох, С. Токалов, Ю. Іванів, Д. Мечев, Н. Aбольмаалі

Ретроспективний аналіз результатів комбінованих 18F-ФДГ ПET/КT- досліджень при злоякісних новоутворах

Повний текст (266к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 413

Р. Я. Абдуллаєв, О. О. Могила, С.О. Пономаренко, М. М. Кислий, І. Є. Кривякова

Ультразвукова діагностика внутрісуглобових пошкоджень колінного суглоба

Повний текст (182к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 417

С. О. Пономаренко, Р. Я. Абдуллаєв

Клініко - ультразвукова діагностика гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта

Повний текст (314к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 421

В. О. Диннік

Ехосонографічна характеристика органів малого таза у дівчат - підлітків із пубертатними матковими кровотечами

Повний текст (121к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 426

Г. В. Грушка, Г. І. Ткаченко, В. В. Дем'яненко, О. І. Паскевич, Л. Я. Васильев, О. М. Астап'ева

Остеосцинтиграфія в оцінці метастатичного ураження кісткової системи

Повний текст (176к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 431

Р. Ю. Чурилін, І. О. Крамний

Рентгенологічна характеристика гострих абсцесів легень

Повний текст (178к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 435

Л. І. Сімонова, П. М. Музикант, Г. В. Хмелевська, В. З. Гертман, Л. В. Білогурова

Вплив біоактивної добавки з морських гідробіонтів «Біполан» на стан периферичної крові в осіб, професійно пов'язаних із дією іонізувальної радіації

Повний текст (145к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 440

С.М. Пушкар

Вплив хемотерапії з таксотером на церамідний шлях активації апоптозу у хворих на рак грудної залози

Повний текст (136к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 445

А. В. Свинаренко

Оцінка токсичності неоад'ювантної хрономодульованої радіохемотерапії нерезектабельних форм раку прямої кишки у поєднанні з гідреа

Повний текст (156к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 449

І. М. Хомазюк, О. С. Ковальов, Н. В. Курсіна, Л. М. Овсяннікова

Фактори радіаційної та нерадіаційної природи, що сприяють розвиткові інфаркту міокарда в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Повний текст (153к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 455

Є. М. Мамотюк, В. А. Гусакова, В. Г. Кравченко, О. В. Ненюкова

Морфологічні зміни внутрішніх органів щурів за умов впливу соку «Табарі Ноні» Повідомлення I

Повний текст (549к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 461

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

М. О. Бортний

Випадок множинної лімфоми шлунка

Повний текст (129к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 464

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

О. О. Петриченко

Актуальні проблеми реагування на великомасштабні радіаційні аварії на атомних електростанціях

Повний текст (109к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 469

ПІДСУМОК РОБОТИ

Л. О. Гайсенюк, Г. В. Кулініч, Л. Л. Стадник

Експертна оцінка пухлинних захворювань у працюючих у сфері дії іонізувальної радіації

Повний текст (94к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 473

КЛІНІЧНА ЛЕКЦІЯ

Д. С. Мечев, О. В. Щербіна, О. Б. Динник

Ультразвукові дослідження в діагностиці раку передміхурової залози

Повний текст (125к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 480

М. І. Пилипенко

Радіотерапія невідкладних станів

Повний текст (89к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 483

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

М. О. Іваненко, Н. А. Никифорова, І. А. Громакова, О. В. Кузьменко

Радіопротекторні властивості мелатоніну: експериментальні та клінічні аспекти

Повний текст (110к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 489

М. І. Спузяк, В. П. Євтух

Муковісцидоз ( суть, частість, класифікація, променева діагностика змін у легенях )

Повний текст (158к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 495

Р. Ю. Чурилін, І. О. Крамний

Діагностика і диференційна рентгенодіагностика гострих абсцесів і гангрени легень

Повний текст (108к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 500

ЮВІЛЕЇ

Юрій Ілліч Кундієв

Юрій Панасович Зозуля

Михайло Іванович Давидов

Повний текст (194к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 507

ПАМ'ЯТІ

Переслєгін Іван Андрійович

Повний текст (70к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 509

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на статтю «Обґрунтування звільнення від ліцензування діяльності з використанням рентгенодіагностичних апаратів»

Повний текст (80к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 513

НОВІ КНИГИ

Повний текст (95к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 514

ІНФОРМАЦІЇ

План проведення цикл ів удосконалення фахівців по кафедрі променевої діагностики та дитячої рентгенології ХМАПО на 2008 рік

План комплектування циклів кафедри радіології НМАПО ім. П. Л. Шулика на 2008 рік

Повний текст (95к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 517

КОФЕРЕНЦІЇ

Науково-практична конференція УТТРО «Актуальні питання радіаційної онкології» (18-19 вересня 2008 р., Херсон )

Повний текст (57к)

 

2007, том 15, випуск 4, сторінка 518

Покажчик авторів

Список рецензентів

Повний текст (48к)