Головна » 2004, том XII, випуск 4

УРЖ 2004, том XII, випуск 4

ЗМІСТ

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 363

Ю. А. Іванів

Можливості вивчення діастолічної функції правого шлуночка при аортальному стенозі методом імпульсної тканинної допплерографії

Повний текст (138к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 367

Ю. О. Винник, М. Ю. Неффа, О. В. Казмирук, І. В. Пирогова

Використання діагностичних можливостей УЗД та MPT у комбінованому лікуванні хворих на рак яєчників

Повний текст (133к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 371

І. П. Вакуленко, Т. П. Яблучанська

Порівняльна характеристика лінійних швидкостей раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка при постійній фібриляції передсердь і синусовому ритмі

Повний текст (127к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 374

Л. О. Шкондін

Комплексна променева діагностика простих кіст синуса нирки

Повний текст (1264к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 382

І. М. Пономарьов

Ефективність комбінованого лікування раку грудної залозизалежно від обсягу хірургічного втручання у хворих репродуктивного періоду

Повний текст (163к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 388

Л. В. Батюк

Аналіз змін показників кислотного гемолізу та терморезистентності еритроцитів при променевій терапії злоякісних захворювань

Повний текст (172к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 394

В. Милашене, Г. Прасміцкене, А. Бурнецкіс, В. Норкене

Корекція імунної й антиоксидантної систем організму при променевій терапії хворих на рак прямої кишки III стадії

Повний текст (160к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 399

Л. І. Симонова, Л. В. Білогурова, CM. Пушкар, Є. Б. Радзішевська

Стан коагуляційної системи у хворих на рак грудної залози після передопераційної променевої терапії

Повний текст (144к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 404

В. А. Вінніков, B. C. Мазник, A. В. Щегольков, О. Е. Ірха

Протокол реєстрації результатів цитогенетичного аналізу в довготермінових культурах лімфоцитів людини після радіаційного впливу

Повний текст (212к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 415

Н. О. Мазник, В. А. Вінніков

Калібрувальні залежності «доза — ефект» для цитогенетичної біодозиметрії недавнього та віддаленого гамма - опромінення в низьких дозах

Повний текст (192к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 426

B. В. Леонтьєв, В. В. Овчаренко,

О. І. Романов, В. В. Суліма

Частотно - контрастні характеристики систем ікс - променевої візуалізації

Повний текст (213к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 431

В. Г. Кнігавко, О. П. Мещерякова, Є. Б. Радзішевська

Математичне моделювання впливу насичення репаративних систем опромінених клітин на виживаність цих клітин Повідомлення 1. Моделювання кривих виживаності у прокаріотів

Повний текст (158к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 438

В. Г. Кнігавко, О. П. Мещерякова, Є. Б. Радзішевська

Математичне моделювання впливу насичення репаративних систем клітин на виживаність цих клітин

Повідомлення 2. Моделювання кривих виживаності еукаріотів

Повний текст (147к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 444

В. А. Потапов, Д. А. Хасхачих, С. В. Жеро

Вплив віку хворих, тривалості лактації та об ему грудної залози на електричну провідність її тканин

Реферат (рос, англ)  

Повний текст (130к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 447

Г. І. Гарюк, Т. В. Почуєва, О. В. Сапожніков, О. Е. Марченко

Досвід використання рентгенівської комп ютерної томографії при отогенних абсцесах мозку

Повний текст (268к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 451

В. О. Рогожин, 3.3. Рожкова

ЛЕКЦІЇ

Магнітнорезонансна томографія в діагностиці розсіяного склерозу

Повний текст (492к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 459

Н. А. Афанасьєва

Лікування диференційованого раку щитоподібної залози

Повний текст (124к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 465

С. А. Грабовецький, Г. Ю. Коваль

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Сучасні погляди на дегенеративні процеси у хребті

Повний текст (114к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 469

Н. С. Фокіна

Мініко - променеві дані про стан кінцівок при вроджених і набутих деформаціях до і після хірургічного лікування

Повний текст (114к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 474

ПАМ ' ЯТІ

Повний текст (154к)

 

2004, том 12, випуск 4, сторінка 479

ІНФОРМАЦІЇ

Повний текст (138к)