Головна » 2009, том XVII, випуск 2

УРЖ 2009, том XVII, випуск 2

ЗМІСТ

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 131

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

М.І. Спузяк, Ю.А. Коломійченко, О.П. Шармазанова, І.О. Вороньжев, В.М. Куцин

МРТ-картина верхньошийного відділу хребта у дітей молодшого та дошкільного віку в нормі

Повний текст (375 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 140

Р.Я. Абдуллаєв, Т.А. Дудник

Ультрасонографія плечового пояса: методичні аспекти і нормальна анатомія

Повний текст (452 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 146

М.І. Спузяк, В.В. Шаповалова, І.О. Вороньжев

Зміни в легенях при бронхолегеневій дисплазії у дітей за даними комп’ютерної томографії

Повний текст (584 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 152

Л.А. Суханова, О.П. Шармазанова

Рентгенологічні і комп’ютерно-томографічні ознаки дисплазії сполучної тканини у хворих на вперше діагностований інфільтративний туберкульоз легень

Повний текст (277 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 157

Р.Я. Абдуллаєв, Ф.Н. Горлеку

Ультразвукова диференціальна діагностика кавернозної гемангіоми й раку печінки

Повний текст (248 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 163

В.С. Сухін

Ехографічний контроль відповіді пухлини шийки матки на передопераційну хемопроменеву терапію

Повний текст (169 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 168

Є.Б. Радзішевська, Л.Я. Васильєв, Я.Е. Вікман, О.О. Солодовнікова

Порівняльний аналіз перебігу та віддалених наслідків захворювання на гормонозалежні новоутвори у жінок за даними катамнезу (на прикладі раку грудної залози та раку тіла матки)

Повний текст (402 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 177

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

В.М. Рижик, А.В. Пантус, П.Ф. Дудій,Л.З. Деркач, О.Д. Свистак

Радіологічна семіотика змін черепа при синдромі Сотоса

Повний текст (812 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 182

І.С. Тихоліз, P.M. Спузяк, О.А. Радченко, О.В.Панов

Рідкісний рак підщелепної слинної залози

Повний текст (480 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 186

С.В.Шутов

Паразитарне ураження дирофіляріозом пацієнтки, хворої на рак грудної залози

Повний текст (208 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 188

І.С. Тихоліз, О.А. Радченко, P.M. Спузяк, О.В. Панов

Рідкісна форма пухлиноподібного глоситу

Повний текст (317 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 192

КЛІНІЧНА ЛЕКЦІЯ

М.І. Пилипенко

Ікс-терапія в радіаційній онкології

Повний текст (132 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 196

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

І.А. Громакова, П.П. Сорочан, Н.Е. Прохач, М.О. Іваненко, О.В. Кузьменко

Імунні порушення у хворих на рак тіла матки після проведення променевої терапії

Повний текст (160 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 201

Н.А. Мітряєва, Т.С. Бакай, Т.В. Сегеда, Н.О. Бабенко

Вплив іонізувальної радіації та протипухлинного препарату «Етопозид» на вміст серінголіпідів та активність кислої Zn2+-залежної серінгомієлінази в сироватці крові  щурів-пухлиноносіїв

Повний текст (191 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 206

О.В. Кузьменко, Н.А. Никифорова, М.О. Іваненко

Індивідуальні особливості відновлення показників імунітету щурів після загального одноразового рентгенівського опромінювання

Повний текст (241 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 211

Л.І. Сімонова, Л.В. Білогурова, В.З. Гертман

Вивчення в експерименті дії монохроматичного оптичного випромінення на розвиток місцевих променевих ушкоджень шкіри Повідомлення I. Перебіг місцевих променевих ушкоджень шкіри у щурів

Повний текст (188 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 218

Л.І. Сімонова, В.А. Гайченко

Біогенна міграція 137Cs у трофічних ланцюгах

Повний текст (133 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 221

Н.О. Артамонова, О.В. Масіч, Ю.В. Павліченко, А.Г. Шепелев, Ю.Л. Куріло, Т.О. Пономаренко

Позитронно-емісійна томографія як інноваційний напрям розвитку радіаційної медицини (наукометричний аналіз)

Повний текст (395 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 230

РАДІОЛОГІЧНА ОСВІТА

Ю.В. Думанський, О.В. Борота

Донецький національний медичний університет Кафедра онкології, променевих методів діагностики та лікування

Повний текст (278 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 233

З ІСТОРІЇ РАДІОЛОГІЇ

М.М. Ткаченко, Т.В. Топчій

Зародження київської радіологічної школи

Кафедра радіології та радіаційної медицини національного медичного університету імені P.O. Богомольця у 1917-1941 роках

Повний текст (141 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 239

Є. Русанова, К. Русанов

Життя С.П. Григор’єва: питання залишаються

Повний текст (137 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 242

ПАМ’ЯТІ

Вадим Олександрович Черниченко (1929-1994)

Повний текст (117 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 243

НОВІ КНИГИ

Р.Я. Абдуллаев, В.Н. Лесовой, Н.И. Пилипенко, Т.С. Головко

Ультрасонография в уронефрологии

Р.Я. Абдуллаев, В.Н. Лесовой

Ультрасонограсрия в андрологии

Променева діагностика: [В 2 т.]

/Коваль Г.Ю., Мечев Д.С.,Сиваченко Т.П. та ін. / за ред. Г.Ю. Коваль.

Повний текст (360 Кб)

 

2009, том 17, випуск 2, сторінка 246

ІНФОРМАЦІЯ

Medical Meetings

Повний текст (39 Кб)